Ἀπό 9ης Μαρτίου 2020 καί ἑξῆς

Ἱερά Μητρόπολις Μοσχονησίων

      

Εικόνα 1Παλαιά Αστική Αγίων Θεοδώρων                                                                                                                      Εικόνα 2 Νέα

 

     

 

           Τό Εξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό Σταυρό Εὐλαμπίου πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

  

 

     

 

                  Ἐξωκλήσι τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου  στά Καλάμια πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

 

 

      
     

                  Τό Ἐξωκλήσι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στή Τενέδου πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

 

 

 

  
 

          Ἱ. Ναός τοῦ Ἁ.Γεωργίου ,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση.

 

 

 

       
              

                      Εξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Γλυκέος πρίν καί μετά τήν  ἀνακαίνιση

 

 

 

 

       

Τό Ἐξωκλήσι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Τενέδου ,πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνισι.

 

 

 

 

 

 

                  Τό  Εξωκλήσι τῆς Ἁγίας Τριάδος στό  Χαγιάδο   πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

 

     

 

 

                  Τό ‘Ἐξωκλήσι  τῶν Ἁγίων Πάντων Εὐλαμπίου πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

 

 

 

 

 

                Ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

 

                          

 

                          Εξωκλήση  τῆς Ἁγίας Ἑλένης στό Μαδαρό,πρίν καί μετά τήν  ἀνακαίνιση

 

 

 

 

 

 

 

Ἐξωκλήση τῆς Ἁγίας Ἀνασατασίας στά Κόκκινα πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση

 

 

 

 


                                Ταξιάρχης στή περιοχή Τσβάκη τοῦ Εὐλαμπίου πρίν καί μετά τήν ἀνακαίνιση.