Ἱερά Μητρόπολις

Ἴμβρου καί Τενέδου

 

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

 

Κίνηση Σεβ. Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου

 

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τή 2α Μαρτίου χοροστάτησε στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν Θ.Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ.Ἀργυροῦς Μαρίνου.

Τήν 7η ἰδίου ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό κατά τήν Α΄Στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκου

Τήν 8η ἰδίου,ἡμέρα Σάββατο, τῆς Α΄Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν,τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, χοροστάτησε κατά τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆςἉγίας Μαρίνης Σχοινουδίου,στό τέλος τῆς ὁποίας εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ προέδρου τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω ΚοινότητοςἘντιμ.κ.Θεοδώρου Βουλγαρέλλη καί τῆς εὐγενεστάτης κ Θεοδώρας Ντάντου .Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν καί ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων στούς ὁποίους οἱ ἑορτάσαντες τά ἀνομαστήρια αὐτῶν προσέφεραν παραδοσιακά κεράσματα

Κατά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τελέσθηκε ἐπίσης ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στόν πρόσφατα ἀνακαινισθέντα φερώνυμον Ἱερό Ναό στή Τένεδο..

Τήν 9νην ἰδίου, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 40μερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μ. Δημητρίου Καημένου.

 

Χαιρετισμοί στήν Ἁγία Μαρίνα τοῦ Κάστρου

Τήν 14ῃ ἰδίου ἰδίου καί περί ὥραν 10ην π.μ. χοροστάτησε στόν Ἱ.Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας Κάστρου κατά τήν Β΄Στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Παρέστη ἱκανός ἀριθνός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἰμβρου ,καθότι διά πρώτη φορά μετά ἀπό 4οετία σἀὐτό Ἱ Ναό ἐψάλησαν οἱ χαιρετισμοί πρός τήν Ὑπεργία Θεοτόκο

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τῶν χαιρετισμῶν παρατέθηκε πρλούσιο πρόγευμα ἐν τῷ παρακειμένῳ καφενείῳ.

Την 25η ἰδίου, ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί μεγάλῃ ἑορτῇ τοΕαγγελισμο της περαγίας Θεοτόκου, χοροστάτησε κατά τή θ.Λειτουργία στό πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Εαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων

Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης.

Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουτουργίας ὁ Μητροπολίτης μας μεταβάς εἰς τό Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο πρό τοῦ τάφου τῆς μ.Εὐαγγελίας Καμπούρ-Στυλιανίδου,εὐαργέτιδος τοῦ χωρίου

Τήν μεσημβρία παρακάθησε σέ ἑόρτιο γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Αἰδεσιμ π.Σραύρου Λιγδᾶ,ἐφημερίου τῆς Κοινότητος

Χαιρετισμοί στή Παναγία τή Μπαλωμένη

Τήν 28ην ἰδίου μεθ ἱερέων καί ὁμίλου προσκυνητῶν κυρίως ἐξ Ἀγριδίων καί Σχοινουδίου μεταβάς εἰς τό Ἱερόν Ἐξωκλήσιον τῆς Παναγίας τῆς Μπαλωμένης , χοροστάτησε κατά τήν ἱερά Ἀκολουθία τῆ ;Δ΄Στάσεως τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Ἀπρίλιος 2014

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στή Θεοτόκο

Τήν 4η Ἀπριλίου χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στό Ἱεό Ἐξωκλήσιο τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Θεοτόκου στά Κόκκινα .Παρέστησαν παρί τά 40οντα ἄτομα ἐξ ὅλων τῶν χωρίων.

Τήν 6ην ἰδίου Ε΄Κυριακή τῶν Νηστειῶν χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μ.Δημητρίου Ντούρλαρη.

Τήν 7ην ἰδίου,δέχθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη 50μελῆ ὅμιλο μαθητῶν κα΄καθηγητῶν τοῦ ΑΓυμνασίου Μυτιλήνης εἰς τούς ὁποιους ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς

Ὁ Μητροπολίτης μας

παρά τῷ Νέῳ Δημάρχῳ τῆς νήσου Ἴμβρου.

ὁ Μητροπολίτης μας τήν 9η Ἀπριλίου ἐπισκέφθηκε τό νεοεκλεγέντα Δήμαρχο τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατο nal etin,τοῦ κόμματος τῆς ἐθνικιστικῆς Δράσεως ( ΜΗΡ ) μετά τοῦ ὁποίου εἶχε μία θερμή καί ἐγκάρδιο συνάντηση.

Τήν 10ην ἰδίου προσκληθείς παρέστη αὐτοπροσώπως κατά τήν ἐν τῳ οἴκῳ τῆς Ἀστυνομίας διοργαωψθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῆς Ἴμβρου ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 169 ἐτῶν ἀπό τῆς Ὑδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας.

Τήν 11ην ἰδίου,ἡμέρα Παρασκευή τό ἑσπέρας χοροστάτησε,στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.

Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης κ.Νικόλαος.

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν καί ἐκ τῶν ἄλλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου στούς ὁποίους μετά τό πέρας τῆς Θ Λειτουργίας παρατέθηκε νηστίσιμο.γεῦμα ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς.

Τήν 12ην ιδίου, τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, χοροστάτησεστόν ἐν τῷ Ἱ. Ναῶ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, κατά τή τελεσθεῖσα Θεία Λειτουργία

Τήν 13η ιδίου Κυριακή τῶν Βαΐων, χοροστάτησε στόν Ἱ..Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρωνκατά τή τελεσθεῖσα Θεία Λειτουργία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τό χωρίον Ἀγρίδια καί χοροστάτησε ἐν τῷ Ἱ. Ναῶ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου

Τό θ λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Νικόλαος

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Μ. Δευτέρας, 14ης ἰδίου χοροστάτησε ἐν τῷ Ἱερῷ

Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 

 

 

Τήν μεσημβρία τῆς ἰδίας, παρέστη αὐτοπροσώπως κατά τήν διοργανωθεῖσα στή μεγάλη αἴουσα πολλαπλῶν ἐκδηλωσεων τοῦ Δήμου Ἴμβρου ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ.,

Τό δέ ἑσπέρας χοροστάτησε ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου

Τό πρωί τῆς Μ.Τρίτης,15ης ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱ.Ναό τοῦ Ἁγίοιυ Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, κατά τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγισμένων τό δἑσπέρας κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου. ὁμιλήσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς

Τό πωί τῆς Μεγάλης Τετάρτης 16ης ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τή Θ.Λειτουργί α τῶν Προηγισαμένων Δώρων προέστη δέ τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, κατά τό Ἱ. Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας.

Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Πέμπτης, 17ης ἰδίου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μ.Βασιλείου στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας τό δἑσπέρας τῆς ἰδίας, χοροστάτησε ἐν αὐτῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν,

Τήν Μ. Παρασκευήν, 18ηἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱ.. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τό δέ ἑσπέρας, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου. ,στό τέλος τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου σὅλο τό χωριό.

Τήν πρωΐαν τοῦ Μ. Σαββάτου, 19ης ἰδίου χοροστάτησε ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐδέχθη εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη τόν Ἄρχοντα Ἀκτουάριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ,Καθηγητή Πανεπιστημίου καί πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ προβληματισμοῦ ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν τοῦ Ἱδρύματος ἐκ ΘεσσαλονίκηςἘντιμολ.κ.Ἀθανάσιο Ἀγγελόπουλο. Ὁ κ.πρόεδρος προσεφώνησε τόν Μητροπολίτη μας καί τοῦ ἐπέδωκε ἀναμνηστικήν πλακέτα καί ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος.Στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας ἀντιφώνησε καταλλήλως. Ὡσαύτως ἐδέχθη τόν μουσικολ.κ.Γεώργιο Τυροβόλη,Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,ὑποβαλόντα σέβη καί δεχθέντα τίς πατρικές εὐχές τοῦ Μητροπολίτου μας.

 

 

 

Τό Ἅγιον Πάσχα

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου.

 

 

Τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου ὁ Μητροπολίτης μας προέστη τῆς ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, στή συνέχεια δέ τέλεσε τή Πασχάλιο Θ.Λειτουργία.

 

 

Μήνυμα

τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου

κ.Κυρίλλου ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2014

 

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια...

 

 

Ἀδελφοί μου καί παιδιά ἀγαπημένα.

Πάσχα!

Ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας. Λαμπρή ὄντως, ὅπως παραδοσιακά τή λέει ὁ λαός μας. Γιορτή που ὅλα λάμπουν ἀπό φῶς. Πού πλημμυρίζουν ἀπό τό Ἅγιο Φῶς τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας. Πού γεμίζει ἡ ψυχή μας, ἡ καρδιά μας καί ἡ ζωή μας ἀπ αὐτό τό Φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἐδῶ ἀπό τό ὁλόφωτο νησί μας τήν ἀναστημένη κι ἀνοιξιάτικη Ἴμβρο, στρέφω τή σκέψη μου σ ὅλους ἐσᾶς τούς Ἰμβριῶτες, γιά νά μοιραστῶ ἔστω καί μέ τή σκέψη, ὅλη τούτη τή φωτεινή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀλήθεια, σκεφτήκαμε ποτέ τί εἶναι τό φῶς, ποιά ἡ σχέση του μέ τή ζωή, μέ τόν ἄνθρωπο, μέ τήν πλάση καί γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ταυτίζεται μέ τό φῶς; Ὅταν ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητές Του να περπατοῦν ὅσο ἔχουν τό Φῶς, ἐκεῖνοι τόν ρώτησαν τί εἶναι τό Φῶς κι αὐτός τούς εἶπε: Ἐγώ εἶμαι τό Φῶς καί ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ζωή. Τήν ἀπάντηση, λοιπόν, μᾶς τή δίνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος καθορίζει τή σχέση μας μέ τό Φῶς καί τό ρόλο του στή ζωή μας.

Νά περπατᾶμε μέσα στό Φῶς, μᾶς λέει, δηλαδή μαζί Του. Μέσα στό Χριστό καί μαζί μ Ἐκεῖνον. Νά εἴμαστε φωτισμένοι καί ἀναστημένοι, ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶναι τό Φῶς καί ἡ Ἀνάσταση. Νά λοιπόν, γιατί ταυτίζεται ἡ Ἀνάσταση μέ τό Φῶς. Καί ἀλήθεια, τί νόημα θά μποροῦσε νά ἔχει ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τό Φῶς καί τήν Ἀνάσταση; Ὅπως λέει κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, χωρίς τό Φῶς καί τήν Ἀνάσταση ἀκόμα καί ἡ πίστη θά ἦταν ἀνύπαρκτη καί ἄδεια.

Ὅμως μέ τή μοναδική ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, κάθε σκοτάδι στή ζωή μας διαλύεται. Τό σκοτάδι τοῦ θανάτου, τό σκοτάδι τῆς ἀπιστίας, τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας, τό σκοτάδι τοῦ πόνου, ὁ θάνατος τῆς ἁμαρτίας, ἡ σκλαβιά τῶν παθῶν, μέ τό Φῶς τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ ὅλα λάμπουν, φωτίζονται, τά σκοτάδια διαλύονται καί τά πάντα γίνονται καινούργια, φωτεινά, ἀναπλάθονται καί ἀναζωογονοῦνται. Ἀπό τήν ψυχή μας πού εἶναι τό πιό πολύτιμο πράγμα, μέχρι κι αὐτή ἡ πλάση, ἡ φύση ὁλόκληρη καί ὅπως ψάλουμε τοῦτες τίς μέρες ἀνέτειλε τό ἑαρ κι ἐξέλαμψε τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἀνάσταση.

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς γενέτειρας, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας μας τῆς Ἴμβρου, τοῦ νησιοῦ τοῦ Πατριάρχη μας, τοῦ νησιοῦ μας, ἐπικοινωνῶ μαζί σας μ αὐτόν τόν τρόπο, πιστεύοντας πώς ὁ Ἀναστημένος Χριστός θα δεχτεῖ τίς προσευχές μας καί τή μετάνοια τῆς ψυχῆς μας, τοῦτες τίς ἅγιες ἡμέρες καί μαζί Του θ ἀναστήσει τόν καθένα μας κι ὅλους μαζί. Θά γεμίσει τή ζωή μας μέ Φῶς γιά νά μᾶς φωτίσει, νά μᾶς καθοδηγήσει, νά μᾶς ἀναθερμάνει, νά μᾶς ἀναπλάσει καί νά μᾶς ἀναζωογοννήσει. Νά μᾶς κρατήσει ὄρθιους καί φωτισμένους μέσα σ ἕνα σύγχρονο κόσμο πού παραπαίει, χωρίς ἡθικές ἀξίες, χωρίς πίστη, δίχως ταυτότητα, ξεριζωμένους ἀπό πατρίδες, ἱδανικά, ἤθη κι ἔθιμα.

Ἐμεῖς κρατῶντας ἀναμμένη τή λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως γιά μιά ἀκόμα φορά θά ψάλουμε ὅτι ὁ θάνατος νεκρώθηκε, ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ὁ τάφος ἔμεινε ἄδειος κι ἔγινε πηγή ζωῆς. Κι ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά πορευόμαστε ἀναστημένοι καί φωτοφόροι, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, τά παιδιά τῆς Ἀνάστασης.

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, εὔχομαι σέ ὅλους σας, τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας να γεμίσει τή ζωή σας, τίς ψυχές σας, τά σπίτια σας, τίς οἰκογένειές σας, τήν πατρίδα μας, τόν τόπο μας. Μέσα σ αὐτή τήν ἀπόλυτη φωτεινή χαρά νά εἶστε σίγουροι πώς κι ἐδῶ στήν ὁλάνθιστη Ἴμβρο καί στή γειτονική μας Τένεδο, ἡ Ἀνάσταση θά εἶναι ἀκόμα πιό λαμπερή, πιό φωτεινή!

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας

Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος

 

 

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως

Σέ ἀτμόσφαιρα παναηγυρική τελέσθηκε τήν 11η πρωινή ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου μας.

Μετά τήν Εἴσοδο, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας Τουρκιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ.Οἰκονόμου κ.Δημητρίου Κικκιδέλλη καί Ἰταλιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ.πρεσβυτέρου κ.Ἀστερίου Ὀκουμούση

Κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑπερινοῦ τῆς ἀγάπης παρέστησαν ὁ Ἐντιμ κ Muhittin Grel Ἔπαρχος τῆς νήσου μετά τῆς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἀντιδήμαρχος τῆς νήσου κ. Temel Dal μετά τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ὁ Ἐντιμολ, κ.Ἀθανάσιος Ἀγγελόπουλος Ἄρχων Ἀκτουάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ Προβληματισμοῦ,ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν τοῦ Ἱδρύματος ἐκ Θεσσαλονίκης ὁ Ἐντιμ.κ.Ἀναστάσιος Φουρτούνας μετά ττῆς συζύγου αὐτοῦ εὐγενεστάτης κ.Δήμητρας,ἐκ Καβάλας καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐξ ?ολων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Μητροπολίτης μας διένειμε εἰς ἅπαντας τά εἰθισμένα πασχαλινά αὐγά.

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΓΕΥΜΑ

 

Τήν μεσημβρία παρατέθηκε ὑπό τοῦ Μητοπολίτου μας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει πλούσιο πασχάλιο ἑόρτιο γεῦμα, μέ τό παραδοσιακό γεμιστό ἀμνό στό ὁποῖο παρακάθισαν ὁ Ἐντιμ κ. Muhittin Grel ,Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου μετά τῆς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ ,ὁ Συνταγματάρχης τοῦ 5ου Συντάγματος Καταδρομέων Ἴμβρου κ. Taner Kl,,μετά τῆς εὐγενεστάτης σζύγου αὐτοῦ ὁ νέος Δήμαρχος τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ .nal etin Οἱ Εἰσαγγελεῖς Hasan Aymaz καί Mehmet-Cem Kuzu μετά τῆς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτου.ὁ Σοφολογιότατος Μουφτής τῆς Ἴμβρου κ. Haydar Huyuk Δικηγόρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐγενεστάτη κ Aye-Dilek Razlkl Ἀρχίατρος/τοῦ Νοσοκομείου τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ. Bahadr Erdoan ὁ Εντιμ.Αναστάσιος Φουρτούνας μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ἄλλοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ

Τό ἑσπέρας μετά τό Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης ἐν Ἀγριδίοις,, Ποιμενάρχης μας παρακάθισε σέ δεῖπνο στήν οἰκίαν τοῦ Ἐλλογιμ Καθηγητοῦ κ.Ἰωάννου Καμπούρη συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικολάου Σεργάκη,τοῦ Αἰδεσιμ πρεσβυτέρου κ.Ἀστερίου Ὀκουμούση καί τοῦ ζεύγους Ἀναστασίου κα΄Δήμητρας Φουρτούνα.

Κηδεία μ.Ἰωάννου Βάντσου.

Τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 21η ἰδίου Μητροπολίτης τέλεσε τήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Βάντσου,τοῦ Κωνσταντίνου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων

 

Τη Τρίτη της Διακαινησίμου 22 Απριλίου ο Μητροπολίτης μας συνεχίζων τη παράδοση διοργάνωσε Ιερό προσκύνημα στη Παναγία την Αργατάρα στο Κάρδαμο όπου εψάλη η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.Ἐπακολούθησε τό παραδοσιακό κέρασμα..

Ἐξονομασμός Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 23ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν θεία λειτουργία,στό τέλος τῆς ὁποίας ἀφού συνεχάρη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ μουσικολ.κ.Γεώργιον Τυροβόλην,Ἄρχοντα πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος,τόν ὠνόμασε Ἄρχοντα πρωτοψάλτην καί τῆς κατΑὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου ἐκτιμῶν τήν ἐπί μίαν δεκαετίαν καί πλέον προσφοραν αύτοῦ εἰς τό Ἱεροψαλτικόν στασίδιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀμισθί

Μετά τό περας τῆς Θείας Λειτουργίας μεταβά εἰς τό κοιμητήριο τῆς Κοινότητος τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο πρό τοῦ Τάφου τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση.,τοῦ ἐπί 43 ἔτη ἱερατεύσαντος στή Κοινότητια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

Τη Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 25 ἰδίου . ημέρα κατά την οποία εορτάζει το χωριό του Γλυκέος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ,τελέσθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτου μας.

Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας μεταβάς εἰς τό Κοιμητήριο τῆς Κοινότητος τελεσε κατανυκτικό Τρισάγιο πρό τῶν τάφων τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου καί Σωσάννης Βουλγαρέλλη,,καί Γεωργίου καί Παρασκευῆς Σγουρομάλη Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε μέτά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς ἑόρτιο γεύμα στην οικία της κ. Εὐτέρπης Σγουρομάλη.

Διορισμός Ομογενοῦς

στή Δημοτική Ἀστυνομία Ἴμβρου.

νέος Δήμαρχος τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ.nal etin διόρισε τόν κ.Νικόλαο Καρανικόλαν τοῦ Εὐστρατίου ὡς στέλεχος τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας Ἴμβρου.

Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε καί συνεχάρη αὐτοπροσώπως τόν κ. Δήμαρχο διά τό διορισμό τοῦτον καί τοῦ ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες καί τῶν ὁμογενῶν τῆς νήσου ,εἰς δέ τόν νέο Δημοτικό Ἀστυνόμο εὐχήθηκε νά ἀσκεῖ τά καθήκοντά του μέ διάκριση, σύνεση καί συναίσθηση τῆς ὑψηλῆς εὐθύνης διά τή προστασία τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Τριετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο

ἀειμνήστου Ἱερέως Κωνσταντίνου Ταρακτσῆ

Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ , 27η ἰδίου ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ,κατά τήν θεία λειτουργία ,στό τέλος τῆς ὁποίας ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, καί ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων τῆς Ἴμβρου, τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Κωνσταντίνου Ταρακτσῆ.

Τρισάγια ἐπίσης ,ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσως τοῦ ἀειμνήστου π.Κωνσταντίνου τελέσθηκαν μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ καί στούς ἱερούς Ναούς τοῦ Σχοινουδίου καί τῶν Ἀγριδίων.

Ὁ ἀείμνησος π.Κωνσταντῖνος ἐπί σειράν ἐτῶν ὑπηρέτησε μέ πιστότητα τήν Κοινότητα Σχοινουδίου,ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί ἀγαπήθηκε πραγματικά. Ἄς εῖναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνη δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τήν 29 ιδίου τέλεσε τήν κηδεία τῆς μακαριστῆς Παρασκευῆς Δουκάκη-Μπουταλᾶ,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου.

 

Επιστολή προς Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο.

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: Ε17/2014

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κ. κ. Κύριλλον,

εις Παναγιά Ίμβρου

 

Σεβασμιώτατε, άπαξ έτι, και πολλάκις, το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

          1. Επιστρέψασα αισίως η 30μελής Αποστολή, προσκυνηματικού και μορφωτικού σκοπού, εις τα όρια της Θεοσώστου Υμών Επαρχίας, από της Μ. Πέμπτης μέχρι και της Κυριακής της Αναστάσεως του Κυρίου μας, ομοθύμως με παρεκάλεσε να Σας απευθύνω την παρούσαν επιστολήν αμέσως αμέσων ευχαριστιών παμπόλλων και ευγνωμοσύνης βαθυτάτης διά το, μεθ Υμών αμέσως, πνευματικόν Συμπόσιον του τετραημέρου της κορυφώσεως του Πάθους, της Ταφής και, κυρίως, της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κ. Η. Ι. Χριστού, εις την μοναδικήν Υμών Έπαλξιν της Ορθοδοξίας και του Ελληνορθοδόξου Γένους μας. Τα πνευματικά και ανθρώπινα εγκάρδια αισθήματα όλων μας, ομαδικώς αλλά και προσωπικώς, εκφράσθησαν προς Υμάς αλλά και από Υμάς προς ημάς όλους, ανεξαιρέτως, άδολα και αγνά. Ομολογουμένως όμως, τα ιδικά Σας υπήρξαν πλείονα των ημετέρων.

          2. Τα εν τοις ναοίς, έσωθεν και έξωθεν, τελεσθέντα και διαμειφθέντα όλα, κατ απόλυτον τάξιν και ιεροπρέπειαν, υπήρξαν θείον δώρον, Κυριακόν δώρον, με επίκεντρον τον λίαν, αυθορμήτως, ταπεινόν και συνετόν και ανθρώπινον, τα μάλιστα, Επίσκοπον της Τοπικής Εκκλησίας, εις τύπον και εις τόπον Χριστού όντα. Ησθάνθημεν άπαντες άπασαν την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν δι Υμών παρούσαν και συμμετέχουσαν μαζί μας εις το Πανορθόδοξον και πανανθρώπινον Γεγονός του Πάσχα των Χριστιανών Ορθοδόξων της Οικουμένης, του 2014 μ. Χ.

          3. Εξ άλλου, η ευλαβής μετ ακριβείας εκτέλεσις του Προγράμματος του τετραημέρου αυτού υπό του Επισκόπου, της Αποστολής μας πιστώς και ακριβώς ακολουθησάσης μετά των εκεί Ομογενών μας εις παν βήμα του Επισκόπου, ποιμνίου αυτού όλων ημών αισθανθέντων, προσέδωκε πνευματικόν κύρος, αίγλην ού την τυχούσαν και ελπιδοφόρον Μήνυμα, ότι όχι απλώς υπάρχομεν αλλά και άρχομεν, εν Χριστώ Αναστάντι. Πάντα τα ανωτέρω συντελέσθησαν εις τόπους ιστορικούς αλλά και συγχρόνους, εις τας τόσον αρτίως οργανωμένας, καίτοι ολιγομελείς, παροικίας-ενορίας: της Παναγιάς, έδρας της Μητροπόλεώς Σας, του Σχοινουδίου, των Αγριδίων, του Γλυκέως (λίαν γλυκυτάτου, κατά το Ω γλυκύ μου έαρ, λόγω της μυσταγωγικής περιφοράς, περί λίχνων αφάς, του Επιταφίου ανά τας, δίκης εικονογραφίας, ρύμας (Ευπατρίδου, Θεμιστοκλέους κ. ά.), των Αγίων Θεοδλωρων, του Κάστρου και άλλων ιερών και ιστορικών τόπων της νήσου μας. Ελειτουργήσαμεν άπαντες ως συντελεσταί και θεαταί του επί Γης θεάτρου της εν Χριστώ και τω Γένει ημών ζωής, ενώπιον πάντων, ημετέρων και εποίκων, όλων συνανθρώπων μας, εικόνων του Θεού, ασχέτως φυλής, γλώσσης και εθίμων. Άπαντες, εξ άλλου, του και Γένος εσμέν, παρά τας, των ευμεταβόλων ιστορικών καιρών, φοράς. Ελυπήθημεν, πάντως, διότι δεν ηδυνήθημεν να επισκεφθώμεν την Τένεδον, κατά το Πρόγραμμα. Ας ελπίσωμεν, εις ολοκλήρωσιν του τάματός μας, μίαν άλλην φοράν, Θεού θέλοντος. Ευχαριστίας εις τους συνεργάτας Σας διά τας διευκολύνσεις, ώστε, πέραν του κυρίως Πνευματικού Συμποσίου, να απολαύσωμεν, άφθονον και νοστιμώτατον, και το Πασχαλινόν υλικόν Συμόσιον, κατά τα πατροπαράδοτα του Πάσχα έθιμα.

Μαράν Αθά, ο Κύριος και Θεός Αναστάς μεθ ημών όλων και απάσης της Οικουμένης Του.

Διά την Αποστολήν του Ι.Ε.Θ.Π.

Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἴμβρον

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 27ης Ἀπριλίου, ἐκ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς Του εἰς Ὁλλανδίαν, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον διά τό καθιερωμένον κατ ἔτος τήν ἄνοιξιν προσκύνημά Του, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου μετά τοῦ διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Φιλοθέου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Λαζάρου Θεοδοσίου καί τοῦ δημοσιογράφου καί φωτογράφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα.

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἱερεῖς καί συμπατριῶται Αὐτοῦ. Κατά τήν διάρκειαν τῆς τριημέρου παραμονῆς Του ἐπεσκέφθη διάφορα χωρία τῆς Νήσου, ἐθιμοτυπικῶς δέ τόν νέον Ἐπαρχον καί τόν νέον Δήμαρχον αὐτῆς, τούς ὁποίους καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν, εὐχηθείς τήν ἐξ ὕψους δύναμιν, ὡς καί τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐκεῖ στρατιωτικῆς μονάδος Συνταγματάρχην. Ἀκόμη, ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῆς Ἴμβρου καί ηὐλόγησε διδάσκοντας καί διδασκομένους.

Ἡ συναναστροφή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος μετά τῶν συμπολιτῶν Αὐτῆς ὑπῆρξεν, ὡς πάντοτε, ἐγκάρδιος καί συγκινητική.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Μαΐου.

 

 

 

 

 

MHNYMA

 

TOY ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΗι ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

2014

 

" Το στάδιο των αρετών ηνέωκται ...

... Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας ..."

 

   Αδελφοί μου και τέκνα μου αγαπητά.

            Η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, μας αξιώνει και φέτος να ξεκινήσουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να επαναπροσδιορίσουμε την πνευματική μας ζωή και να επαναξεκινήσουμε κάθε πνευματική μας προσπάθεια. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στα άχραντα πάθη του Χριστού μας, όπου μαζί Του και στό Σταυρό Του, θα σταυρώσουμε τα δικά μας πάθη, τις αδυναμίες μας, τις μικρότητές μας, τις ελλείψεις μας, τις αμαρτίες μας, την κακή καθημερινότητά μας. Θα πλυθούμε με το αίμα του Χριστού αλλά και με τα δάκρυα της μετανοίας μας. Θα καθαρίσουμε την ψυχή μας με αληθινή μεταμέλεια και θα ντυθούμε την αιτία κάθε καλού και κάθε αρετής που είναι η αγάπη και που πηγάζει από την εσταυρωμένη αγάπη του Χριστού.

              Έτσι θα φτάσουμε στον κύριο στόχο και σκοπό μας, που είναι η Ανάσταση και που Ανάσταση σημαίνει το καινούργιο, το ξαναγεννημένο, το αναγεννημένο, εκείνο που σηκώνεται από την πτώση, από τη λάσπη και που φτάνει μέχρι τον ουρανό λάμποντας.

                Είναι λοιπόν, η Αγία Τεσσαρακοστή μία περίοδος θυσιαστικής αγάπης της ψυχής μας και της καρδιάς μας και του είναι μας. Μιας θυσιαστικής αγάπης του εαυτού μας και της ζωής μας, για το συνάνθρωπό μας και για το Χριστό μας. Είναι μία περίοδος που πρέπει να ψάξουμε βαθειά τον εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε και να τον αποδεχτούμε χωρίς μάσκες και μεταμφιέσεις.

               Με εργαλείο την αγάπη να τον φτιάξουμε, να τον κάνουμε καινούργιο, καλό και αγαθό. Έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στο σύγχρονο κόσμο, να μην αλλοτροιωθούμε και να μη χαθούμε από τις κρίσεις της εποχής, αλλά με υπομονή και εμπιστοσύνη και πίστη στο Θεό να πορευθούμε ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες. Έτσι θα καταλάβουμε γιατί ο Χριστός μας σταυρώθηκε και ποια αξία έχει η Ανάστασή Του για τον άνθρωπο.

                 Μέσα στην απλότητα της αγάπης, της ταπείνωσης, της προσευχής, της μετάνοιας, της νηστείας, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Παιδιά του Θεού και αδέλφια μεταξύ μας. Ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για το Θεό μας.

                Αυτές τις σκέψεις κάνω τούτες τις ευλογημένες μέρες στην, σιγά σιγά, ανοιξιάτικη Ίμβρο μας που κι εκείνη πορεύεται τη δική της περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή η περίοδος, το τέλος της είναι η Ανάσταση και η Άνοιξη.

               Μ' αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις επικοινωνώ και μαζί σας για να σας στείλω τα πρώτα ανοιξιάτικα αγριολούλουδα από την Ιμβριακή γη και τις πρώτες ανοιξιάτικες μυρωδιές της Ιμβριακής φύσης. Να σας πω ότι σας αγαπώ πολύ. Να σας πω ότι σας σκέφτομαι πάντα, όχι καθημερινά, αλλά κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Να σας πω ότι συμπορεύομαι μαζί σας, όχι μονάχα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αλλά σ' όλη την πορεία της ζωής σας, όσο ο Θεός με αξιώνει να προσεύχομαι και να λειτουργώ για σας.

               Με περισσή λοιπόν αγάπη και πολλές πατρικές ευχές, σας εύχομαι  Καλή κι Ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κι όλοι μαζί να φθάσουμε στην Ανάσταση.

Ἴμβρος, Φεβρουάριος 2014

Ο  Μητροπολίτης σας , Ὁ Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος

 

Κίνηση Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ὁ Μητροπολίτης μας καί ἐφέτος κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο χοροστάτησε, ἱερούργησε,κήρυξε τόν θ.λόγο σέ διάφορους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπαρχίας του ,ἔψαλε τά πατροπαράδοτα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα μετά τῶν χριστιανῶν τῆς Ἐπαρχίας του,ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη Ἁγιοβασιλόπιτα, καί διένειμε τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στούς χριστιανούς τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα.

Τή πρώτη τοῦ ἔτους ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Ἡ περιτομή ἦταν ἀπό τίς βασικές ἐπιταγές τοῦ Ἰουδαικοῦ Νόμου. Ηταν ἡ σωματική σφραγίδα ἡ ὁποία δήλωνε ὅτι κάποιος εἶναι μέλος τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Βασιλείου τελέσθηκε τό ἑσπέρας τῆς 31ης Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόνος ἔτους στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ,ἡ Θ.Λειτουργία τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων καί ὁ ἑσπερινός τῆς 1ης Ἰανουαρίου τό ἑσπέρας στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας.

Μετά τό πέρας τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ψάλθηκαν τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ,ἐγένετο ἡ κοπή τῆς Πατροπαράδοτης Ἁγιοβασιλόπιτας καί ἡ διανομή τῶν δώρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.Τό νόμισμα κατά τή κοπή τῆς πίτας στούς Αγίους Θεοδώρους ἔλαχε στή Κοινότητα,στἈγρίδια στόν κ.Ἠλία Γαιτανίδη καί στό Σχοινούδι στόν κ.Δημήτριο Κοκκινάκη.

Στούς Ἁγίους Θεοδώρους σύν τοῖς ἄλλοις ἔγινε καί ἡ σχολική ἑορτή ,κατά τήν ὁποία, οἱ μικροί μαθητές τῆς Ἀστικῆς μας Σχολῆς ἔψαλλαν τά κάλαντα ἀπήγγειλαν διάφορα ποιήματα καί ἔλαβαν τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τοῦ Μητροπολίτου καί ἄλλων

Ἡ Ἑορτή τῶν Θεοφανείων

Μία ἀπό τις πιό μεγάλες ἑορτές τῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ βάπτισις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπό τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου στόν Ἰορδάνη ποταμό καί ἡ φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων εἰς τύπον τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ ,ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μέ τήν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τήν ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐντός τῶν ὑδάτων

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθησαν καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια στήν Ἴμβρο καί στή Τένεδο

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΝΕΔΟ

Για μια ακόμη φορά και με την ανάλογη εκκλησιαστική τάξη αλλά και όλη τη ρωμέϊκη παράδοση γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο γραφικό νησί της Τενέδου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, κατέφθασε στο νησί της Τενέδου το απόγευμα του Σαββάτου για να προστεί του εορτασμού των Θεοφανείων, την Κυριακή, παραμονή της εορτής, καθώς την ίδια μέρα έπρεπε να βρίσκεται στην Ίμβρο.

Όπως κάθε φορά, ο Μητροπολίτης κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ επισκέφθηκε τους λιγοστούς Ρωμιούς της Τενέδου, μοίρασε σε όλες τις οικογένειές τους εόρτια δέματα, δέχτηκε σε ακροάσεις και συνεργάστηκε με τα μέλη της ρωμέϊκης κοινότητας των Τενέδιων. Σε όλους τους ομογενείς της Τενέδου, καθώς και στα μέλη του ομίλου προσκυνητών από τη Μυτιλήνη και τη Σμύρνη, ο Άγιος Ίμβρου και Τενέδου, παρέθεσε εορταστικό δείπνο. Μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα που γέμισε τη βραδιά, η Ελληνορθόδοξη παράδοση, τα ήθη κι έθιμα της φυλής μας με παραδοσιακά κάλαντα και άσματα, πραγματοποιήθηκε και το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Την άλλη μέρα το πρωί της Κυριακής 5 Ιανουαρίου, τελέσθηκε στο ναό της Παναγίας η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου, πλαισιωμένου από τους κληρικούς π. Γρηγόριο και π. Κύριλλο. Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ο πρώτος μεγάλος Αγιασμός των Θεοφανείων. Μετά τον Αγιασμό σχηματίστηκε πομπή με τους ιερείς και τους πιστούς, η οποία διαβαίνοντας τον κεντρικό δρόμο έφθασε στην προβλήτα του λιμανιού. Εκεί έγινε η τελετή όπως προβλέπεται από το τυπικό της Εκκλησίας και ο Μητροπολίτης έριξε τον τίμιο Σταυρό στα θαλασσινά νερά του Αιγαίου της Τενέδου. Τον τίμιο Σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα ο εκ Μυτιλήνης ορμώμενος φοιτητής του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Μιχάλης Τετώνης, ο οποίος είναι και Ιεροψάλτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελετή κατάδυσης του τιμίου Σταυρού, παρακολούθησε πλήθος από τους ντόπιους κατοίκους. Στο τέλος έψαλαν τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ και του οικείου Ποιμενάρχου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ο οποίος με περισσή αγάπη ευχήθηκε σε όλους Καλή κι Ευλογημένη τη χρονιά του 2014.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο Μητροπολίτης επέστρεψε στην Ίμβρο και οι προσκυνητές στη Σμύρνη για την εορτή των Θεοφανείων. Ο π.Γρηγόριος έμεινε στην Τένεδο όπου και ετέλεσε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων, αγίασε τα σπίτια των πιστών και ετέλεσε και τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου.

Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Κύριλλος Συκῆς

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Ἴμβρο

 

Κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων , 6 Ἰανουαρίου, ὁ Μητροπολίτης μας, στον Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τό Μέγα Αγιασμό τῶν Θεοφανείων μετά πάντων τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως . Ἔψαλλε ἐμμελέστατα ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης μουσικολ κ.Γεώργιος Τυροβόλης Τό ἐκκλησίασμα ἦταν λίαν ἱκανοποιητικό, σχεδόν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν.

Στή συνέχεια, ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ ἱερεῖς, οἱ Ἱεροψάλτες καί ὁ πιστός λαός ἐν πομπῇ, διαὐτοκινήτων, κατευθύνθηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου,ἐκεῖθεν δέ στό λιμάνι ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Καθαγιασμός τῶν ὑδάτων.

Τόν Σταυρό ἀνέσυρε ὁ κ. Νικόλαος Μπαλατλῆς

Ακολούθως στό εστιατόριο Καληmerhaba τοῦ Κάστρου ἔγινε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας καί ἀκούστηκαν καί πάλιν στό Κάστρο τά πατροπαράδοτα κάλαντα.

Στή συνεχεία στό ἴδιο Κέντρο, παρατέθηκε ὑπό τοῦ Ἐντιμοτάτου κ.Ἀναστασίου Φουρτούνα,ἐκ Καβάλας ἑόρτιο γεῦμα, σέ ολους τούς προσκυνητάς, 90 ἄτομα.

Ὁ Μητροπολίτης μας θέλοντας νά ἀναβιώσει ἕνα παλαιό ἔθιμο πού γινότανε στήν Ἴμβρο κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἐτοίμασε καί προσέφερε στό βαφτιστήρι του κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος, τό λεγόμενο Φουντοκέρι.Τό φουντοκέρι ἐξήγησε ὁ Μητροπολίτης μας ἦτο τό δῶρο τῶν νουνῶν,κατά τή ἑορτή τῶν Θεοφανείων, στό βαφτιστήρι τους. Πρόκειται γιά ἕνα κερι τό ὁποῖο περνάει ὁ νουνός μέσα ἀπό ἕνα πορτοκάλι στολίζοντάς το μέ ἕνα κέρμα καραμέλες καί σύκα .

Τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων τό παιδί παίρνει τό κερί καί τό ἀνάβει στήνἘκκλησία.

Γιά τούς νονούς τό φουντοκέρι ἔχει καί ἕνα βαθύτερο συμβολισμό. Ὅταν οἱ νουνοί ἐγκαταλείψουν τά ἐπίγεια καί φθάσουν στούς οὐρανούς ,τό φῶς ἀπό τό φουντοκέρι πού ἀνάβει τό παιδί θά φέγγει τό δρόμο τους πρός το παράδεισο.

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 7η ἰδίου χοροστάτησε,κατά τήν Θεία Λειτουργία,στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στό Πέρα χωριό Σχοινουδίου.Τό θ..λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης

Τό μεσημέρι προσκληθείς παρακάθησε μετά τῆς συνοδείας του σέ γεῦμα, στό σπίτι τῆς κ.Γραμματικῆς Ξυνοῦ,ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπιστάτρια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν 12η ἰδίου χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου ,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μ.Γεωργίου Βουλγαρέλλη

Τήν 15η ἰδίου ἐπισκέφθηκε τόύς νοσηλευομένους στό Νοσοκομεῖο τῆς Ἴμβρου κ. κ. Δημοσθένη Κουτρᾶ καί Παναγιώτη Στάμο στούς ὁποίους εὐχήθηκε τά εἰκότα.

Την 27η Φεβρουαρίου ἐπισκεύθηκε τόν οἰκουροῦντα κ.Κωνσταντῖνο Καρανικόλα καί τοῦ εὐχήθηκε ταχεῖα ἀνάρρωση

 

Ἱ. Ἐξωκλήσιο τοῦ Ἁ. Ἀντωνίου στό Σταυρό Εὐλαμπίου

Ὁ Μητροπολίτης μας τό ἑσπέρας τῆς 16 τ.μ.τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στό φερωνύμο ἐξωκκλησί στήν τοποθεσία Σταυρός τῶν ὑψωμάτων τοῦ Εὐλαμπίου. Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῶν ἑορταζόντων καί ἑορταζουσῶν καί μετά τήν ἀπόλυση παρατέθηκε τό καθιερωμένο κέρασμα.

Τά Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου μας

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 17η Ἰανουαρίου τό ἑσπέρας μετά κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁμάδος προσκυνητῶν μετέβη στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης τοῦ Κάστρου ὅπου τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ ἑσπερινοῦ στό παρακείμενο καφενεῖο προσφέρθηκε ἀπό μέρους τοῦ Αἰδεσιμ. πρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Γρηγοριάδου,Ἱερατικῶς Προισταμενεύοντος τοῦ Ἱ.Ναοῦ, σὅλους τούς προσελθόντας πιστούς τό καθιερωμένο κέρασμα

Τήν ἑπομένη 18η ἰδίου, ἐν βαθυτάτῃ κατανύξει τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ εὐαγοῦς κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῷ τούς χορούς διηύθυνε μουσικολ. Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Τυροβόλης.

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου.Πρό τῆς ἀπολύσεως τόν Μητροπολίτη μας ἀπό μέρους τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας προσεφώνησε Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης,καί Ποιμενάρχης μας στήν ἀντιφώνησή του μεταξύ ἄλλων εἶπε ὅτι σᾶς εὐχαριστῶ Ἅγιε Ἀρχιμανδρῖτα διά τούς ἀγαθούς λόγους τῆς ἀγάπης σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί σᾶς ἀντεύχομαι πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου στή ζωή σας.

Ἐπακολούθησε δεξίωση ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, ἔνθα, ψαλομένων τῶν καλάντων ηὐλόγησε τήν πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπητα παρουσίᾳ τῶν προέδρων τῶν Κοινοτήτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν καί πλήθους πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου. Τό νόμισμα ἔλαχε στόν κ.Παναγιώτη Μαλλιαρῆ

Στή συνεχείᾳ, πρός τιμή τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου παρατέθηκε ἀπό μέρους τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό ἑόρτιον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου εἰς τό ὁποῖο παρακάθισαν οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, καί πάντες οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.

 

Ἴμβρου καί Τενέδου

Κύριλλος

 

Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κ,Χρήστῳ Ροδιᾷ

Προέδρῳ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

τοῦ Ἱ.Ν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα

Ἰανουάριος 2014

Ἐντιμότατε κ Πρόεδρε,

Μετά πολλῆς χαρᾶς καί συγκινήσεως, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κυρίλλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, τοῦ καί προστάτου τῆς ἐλαχιστότητός μου, δέχθηκα τίς πολύτιμες εὐχές τῆς ἀγάπης σας και σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα.

Ἐφέτος, σύν Θεῷ, τήν 9ην Ἰανουαρίου συνεπλήρωσα τό 72ο ἔτος τῆς ζωῆς μου, κατά δέ τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁλοκληροῦται δωδεκαετία ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί καταστάσεώς μου στήν διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, τήν ὁποίαν ὑπηρετῶ ἐζωσμένος τό λέντιον τῆς διακονίας, ὡς διάκονος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ.

Σᾶς εὐχαριστῶ, κ.πρόεδρε, μέ ὅλη μου τήν καρδιά, γιά τίς ἑόρτιες εὐχές καί τούς ἀγαθούς λόγους τῆς ἀγάπης σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, καί σᾶς ἀντεύχομαι πλούσια τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου στήν ζωή καί στά θεάρεστα ἔργα σας.

Καί τώρα, στῶμεν καλῶς, κ.πρόεδρε, στῶμεν μετά φόβου! Τά μάτια μας 14 κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἀνατείλαντος νέου ἔτους 2014, γιατί ὁ σατανᾶς ἀγρυπνεῖ.

Αὐτό ἦταν τό μήνυμα τῆς ἐλαχιστότητός μου πρός τούς χριστιανούς τῆς Ἐπαρχίας μου τήν πρώτην τοῦ τρέχοντος ἔτους 2014.

Μετά πλείστης ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

 

Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος

Τά ὀνομαστήρια

Τοῦ Αἰδεσιμ.Πρεσβ.κ.Γρηγορίου Γρηγοριάδου,

Ἱερατικῶς προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Γλυκέος

Τήν 25ην Ἰανουαρίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος κατά τήν Θεία Λειτουτουργία.

Τό θ.λόγο κήρυξε Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἑορτάζων ἱερεύς ἐν τῷ καφενείῳ τοῦ χωριοῦ παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα

 

Μητροπολίτης μας:

Τήν 30ἠν ἰδίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τή Θεία Λειτουργία ,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων Ἱερέων, Καθηγητῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν τῆς Ἐπαρχίας Αὐτοῦ.

Τήν 1η Φεβρουαρίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Θεία Λειτουργία,Τόν ἁγιασμό τοῦ μηνός τέλεσε ὁ Αἰδεσιμ.πρεσβύτερος κ.Κωνσταντῖνος Βάντσος καί ἀνέγνωσε τόν ἐξορκισμό τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα πού λέγεται στούς κήπους, τούς ἀμπελώνας καί τά χωράφια.

Τήν 2α ἰδίου, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, χοροστάτησε στό φερώνυμο Ἱερό Ναό ,στή Θεοτόκο στά Κόκκινα, κατά τήν Θεία Λειτουργία, καί ὡμίλησε καταλλήλως. Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας παρατέθηκαν πλούσια παραδοσιακά ἐδέσματα σὅλο τό ἐκκλησίασμα

 

Τά ὀνομαστήρια

τοῦ Αἰδεσιμ, Οὀκονόμου κ.Νικηφόρου Σώζου,

Ἱερατικῶς Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος

Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου

 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 9ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῆ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, κατά τή Θεία Λειτουργία, πού τέλεσε ὁ ἑορτάζων ἱερεύςΑἰδεσιμ.Οἰκονόμος κ.Νικηφόρος,στό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό ἐκκλησίασμα πού ἦταν ἀρκετό. Ἐπακολούθησε δεξίωση στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος καί στή συνέχεια ἑορτάζων ἱερεύς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας.

Ὁ Μητροπολίτης μας στό Γηροκομεῖο Βαλουκλῆ

Ὁ Μητροπολίτης μας διά λόγους ὑπηρεσιακούς εὐρισκόμενος στή Πόλη, σύν τοῖς ἄλλοις, ἐπισκέφθηκε καί τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ Ἰμβρίους τροφίμους ἤτοι τούς κ.κ. Ἀθανάσιο Σκουφαλέρο,ἐκ Παναγίας, Παναγιώτη Φωκᾶ ἐξ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἰωάννη Καζάνη ἐξ Ἁγίων Θεοδώρων, Παρίσιον Μαλαθούνη τοῦ Κωνσταντίνου καί τῆς Σοφίας ἐξ Ἀγριδίων,Παναγιώτσα Σουρουλάγκου ἐξ Ἀγριδίων,Παρασκευή Δουκάκη ἐκ Σχοινουδίου καί Βασούλα Πόππα ἐκ Παναγίας, διερώτησε τά τῆς ὑγείας αὐτῶν καί τούς εὐχήθηκε τά εἰκότα

 

Μητροπολίτης μας δέχθηκε:

Τήν 11ηἸανουαρίου τόν μουσικολ.κ. Γεώργιο Τυροβόλη μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ κ.Τατιανῆς, ἡ ὁποία ὑπέβαλε τά σέβη της καί δέχθηκε τίς εὐχές Του μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων της.

Αὐθημερον,12η ἰδίου, Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε κατοἶκον τό ζεῦγος Τυροβόλη καί τούς συνεχάρη καί πάλιν

Τήν 30η Ἰανουαρίου τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαο Σεργάκη ὁποῖος ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα καί δύο ( 42 ) ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου του στόν Ἱερό κλῆρο ὑπέβαλε τά σέβη του καί δέχθηκε τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου μας καί ὁποῖος τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα.

 

Μητροπολίτης μας τέλεσε:

Τή 4η Φεβρουαρίου τήν κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Καυμένου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου.Τήν Α.Θ.Παναγιότητα,τόν Πατριάρχη ἐκπροσώπευσε Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος Σεργάκης

Τήν 27η ἰδίου κατανυκτικό Τρισάγιο, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μ.Δημητρίου Ντούρλαρη, ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, κατά τήν ὥραν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ τελουμένης κηδείας αὐτοῦ.

 

 

 

Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου

Σαλαμίνα, 13/1/2014

Αρ. πρωτ.: 3

Σεβασμιώτατε την ευχή σας. Καλή και ευλογημένη χρονιά.

Ως μη όφειλε και πάλι η φιλολογία περί κουρκούτας. Προσφάτως λάβαμε την επιστολή σας και εν συνεχεία την είδαμε αναρτημένη και στην ιστοσελίδα σας. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, σας εξέφρασα τις ενστάσεις μου τόσο για το περιεχόμενο της επιστολής όσο και για την ανάρτηση της στη σελίδα σας. Ταπεινά φρονούμε ότι η εν λόγω παρέμβαση σας έστω κι αν ξεκινά με σκοπό την ειρήνευση της εν Σαλαμίνι Ιμβριακής παροικίας, εντούτοις τη θεωρούμε μεροληπτική άδικη και ως επεισερχόμενη στα της δικαιοδοσίας μας. Έτσι θα σκανδαλιστούν και πάλι ψυχές υπέρ των οποίων ο Χριστός απέθανε. Δε θα επιχειρήσουμε επί του παρόντος να απαντήσουμε εις τα της επιστολής, σεβόμενοι την αρχιερωσύνη σας. Πιστεύουμε όμως με αυτήν ότι δίνετε ένα όπλο στους επικριτές μας, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν ενδεχομένως στη Γ.Σ. της 26/1/2014. Εάν γίνει αυτό κι εμείς αμυνόμενοι θα αντιπαραθέσουμε τις δικές μας σκέψεις.

Σεβασμιώτατε, για χάρη της ειρήνης και της αγάπης που είναι ο ίδιος ο Χριστός, χωρίς όμως να αποξενώσουμε και την ιδιότητα ότι είναι Αλήθεια κάναμε κίνηση καλής θέλησης (πριν τη λήξη της θητείας μας 31/12/2014) και αποφασίσαμε τα της ανακοινώσεως της 3/11/2013. Έτσι η αποδοχή των όρων της ανακοίνωσης θα απομάκρυνε εμάς από τη Διοίκηση και θα έρχονταν οι υπέρμαχοι της κουρκούτας να συνεχίσουν τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό δεν το είδαμε να γίνεται. Δυσκολεύονται μήπως για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 10 και της αρχικής εγγραφής τους των 5; Θα μπορούσαν να κάνουν έρανο μεταξύ τους και να μαζεύουν τα απαιτούμενα ποσά. Άλλωστε κάποιοι από αυτούς παίρνουν και διπλές συντάξεις (εννοώ βέβαια και από την Ίμβρο). Εμείς εξακολουθούμε να λέμε ελάτε να αναλάβετε για να φύγουμε, ειδάλλως ας καθίσουν στην άκρη. Αυτό άλλωστε κάναμε κι εμείς στην διαχρονική τους παραβατικότητα (ποτέ δεν επεισήλθαμε σε ευθύνες άλλων).

Σεβασμιώτατε το Δ.Σ. καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες συνεισφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του. Με τις όποιες ενέργειες μας δεν έχουμε σκοπό να εκθέσουμε κανέναν, δεν είμαστε όμως και υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε πρακτικές που εφάρμοσαν άλλοι. Η διαχρονική εφερμογή του εθίμου δε θα πρέπει να είναι απαραίτητα δεσμευτική για εμάς, όταν μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με την εκκλησιαστική παράδοση. Τότε νομίζουμε θα πρέπει να εφαρμόζεται το του αποστόλου πειθαρχείν δει Θεόν μάλλον ή ανθρώποις.

 

Μετά σεβασμού

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ροδιάς

 

Σημείωση τοῦ Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου Κυρίλλου

Παρακαλῶ τούς ἀναγνώστας τῆς ὑπό ἡμερομ.4 Ἰανουαρίου 2014 Ἐπιστολῆς μου πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα νά κρίνουν ἄν ἡ ἐπιστολή μου αὐτή εἶναι μεροληπτική-ἄδικη καί ἄν ὄντως ἐπεισέρχεται εἰς τά τῆς δικαιοδοσίας τοῦ εἰρημένου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

 

 

 

Ἱερά Μητρόπολις

Ἴμβρου καί Τενέδου

 

Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κ,Χρήστῳ Ροδιᾷ

Προέδρῳ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

τοῦ Ἱ.Ν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα

 

Ἐντιμότατε κ Πρόεδρε,

Καταὐτάς ἐδημιουργήθη ,ὡς μή ὤφελε, διχοστασία μεταξύ τῶν ἐν Ἀθήναις καί ἐν τοῖς περιχώροις αὐτῆς παροικούντων Ἰμβρίων περί τῆς πανηγύρεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ,ἥτις κατά τό ἐναρξάμενον 2014ον σωτήριον ἔτος συμπίπτει ἐν ἡμέρᾳ Παρασκευῇ. Ὡς ποιμενάρχης Ἴμβρου καί Τενέδου ὑποχρεοῦμαι ἵνα λάβω θέσιν πρός καταλλαγήν καί εἰρήνευσιν μεταξύ τῶν αὐστηρῶν τηρητῶν τῆς ἡμέρας ταύτης διἰχθυοφαγίας καί τῶν φρονούντων ὅτι λόγῳ πανηγύρεως πανιμβριακῆς καί τῆς ἀπαἰώνων τελέσεως τῶν ἱεροσφαγίων ( κουρμπανίων ) δύνανται ἵνα κρεωφαγήσωσι.

Ἐξ ὅσων γινώσκω τό ἔθιμον τῆς κρεοφαγίας ἐν Τετάρτῃ ἤ ἐν Παρασκευῇ κατά τήν ἑορτήν τῆς Παναγίας ἰσχύει ἐν Ἴμβρῳ ἐπισήμως ἀπό τοῦ 1832. Σημειωτέον ὅτι καί ἱεράρχαι ἀσκητικοί καί αὐστηροί ,ὡς ὁ εἶτα Δέρκων Ἰάκωβος - ὁ aziz Iakovos- ἐπέτρεπον τήν ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις κρεωφαγίαν.

Ἀναφέρουσί τινες τόν ΞΘ΄Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ( τοῦ Δ΄αἰῶνος ), ὅστις λέγει ἐπί λέξει τά ἑξῆς: Εἴ τις ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος ἤ ὑποδιάκονος ἤ ἀναγνώστης ἤ ψάλτης τήν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τοῦ Πάσχα οὐ νηστεύει ἤ Τετράδα ἤ Παρασκευήν καθαιρείσθω. Ἐκτός εἰμή διἀσθένειαν σωματικήν ἐμποδίζοιτο.Εἰ δέ λαΐκός ἀφοριζέσθω . Προστίθησι δέ ὁ Ν΄Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου ( πρό τοῦ 381 ) ὅτι ἅπασαν τήν Μ.Τεσσαρακοστήν νηστεύομεν ξηροφαγοῦντες .

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει πῶς καί ἐκ ποίου Κανόνος ἐξαιροῦνται αἱ μνῆμαι ἐν αἷς καταλύομεν εἰς ἔλαιον καί οἶνον,αἱ Δεσποτικαί ἐν αἷς καταλύομεν εἰς πάντα ,ἡ ἑβδομάς τῆς ἀπαρχῆς τοῦ Τριῳδίου, ἡ ἑβδομάς τῆς Τυρινῆς,ἡ διακαινήσιμος ἑβδομάς,ἡ Τετάρτη τῆς ἀποδόσεως τῆς Πασχαλίου περιόδου , ἡ μετά τήν Πεντηκοστήν ἑβδομάς, καί τό ἅγιον Δωδεκαἠμερον; Καἰ πὼς εἰς Ἅγιον Ὄρος, παλαιᾷ Πατριαρχικῇ ἀδείᾳ ἰχθυοφαγοῦσιν εἰς πανηγύρεις ἁγίων ἔστω καί ἐν Τετράδι καί Παρασκευῇ;

Ἡ στενή ἑρμηνεία τῆν δύο προαναφερθέντων Κανόνων ὁδηγεῖ ἡμᾶς τούς κληρικούς εἰς καθαίρεσιν καί τούς λαΐκούς εἰς ἀφορισμόν.

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διακρίνεται ἀνά τούς αἰῶνας διά τήν φιλανθρωπίαν αὐτῆς. Εἶναι ζῶν ὀργανισμός καί οὐχί ὄστρεον εἰς βράχον ἁλίκτυπον προσκεκολλημένον . Γινώσκει ὅτι ὅπου ἀνάγκη ἐκεῖ καί νόμου μετάθεσις γίνεται. ( Ἑβραίους Ζ΄,12 ) διότι τά τῆς εἰρήνης ἐπιδιώκει ( Ῥωμαίους ΙΔ΄,19 ) καί ἡ εἰρήνη αὕτη ἐστιν ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα ( Φιλιππησίους Δ,7 ).Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ περιστερά ἡ κάρφος ἐλαίας εἰς τό ῥάμφος φέρουσα .Διχοστασία εἶναι ὁ κόραξ ὁ πτωματοφάγος.

Καί ἵνα μή φανῶ ἰδιογνώμων ,ἄς ἀναφερθῶ καί εἰς παραδείγματα ἐκ τῶν παλαιῶν ,οἵτινες εἶχον τήν πασῶν ἀρετῶν ἀνωτέραν ,δηλαδή τήν διάκρισιν.

Ὁ μεταποστολικός πατήρ Εἰρηναῖος ἐπίσκοπος Λουγδούνου ( τῆς σημερινῆς Λυών 130-208 ) γράφει: Ἡ διαφωνία τῆς νηστείας τήν ὁμόνοιαν τῆς πίστεως συνίστησι ( ἀπόσπασμα 3 ) Ἔταξαν οἱ Ἀπόστολοι ,μή δεῖναι ἡμᾶς κρίνειν τινα ἐν βρώσει καί ἐν πόσει καί ἐν μέρει ἑορτῆς ἤ νεομηνίας ἤ σαββάτῳ .Πόθεν οὖν αὗται αἱ μάχαι ; Πόθεν τά σχίσματα; Ἑορτάζομεν , ἀλλἐν ζύμῃ κακίας καί πονηρίας,τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ διαῤῥίπτοντες,καί τά ἐκτός τηροῦμεν ,ἵνα τά κρείτονα, τήν πίστιν καί τήν ἀγάπην ἀποβάλωμεν.Ταύτας οὖν τάς ἑορτάς καί νηστείας ἀπαρέσκειν τῷ Κυρίῳ ἐκ τῶν προφητικῶν λὀγων ἠκούσαμεν ( πρβλ.Ἡσαΐου Α,14 )

Ἀκόμη καί οἱ μεγάλοι τῆς Αἰγύπτου ἀσκηταί εἶχον μεγάλην διάκρισιν εἰς τό θέμα τῆς νηστείας.Ἕν παράδειγμα ἀρκεῖ. Διηγεῖται ὁ ἀββᾶς Κασσιανός ( Ε΄αἰών ) ὅτι :

Παρεβάλομεν ἐγώ τε καί ὁ ἅγιος Γερμανός εἰς Αἴγυπτον ,πρός τινα γέροντα . καί φιλοξενήσας ἡμᾶς ἠρωτήθη παρἡμῶν.

Τίνος ἕνεκεν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑποδοχῆς τῶν ξένων ἀδελφῶν ,τόν κανόνα τῆς νηστείας ὑμῶν ,ὡς ἐν Παλαιτίνῃ παρελάβομεν ,οὐ φυλάττετε;

Καί ἀπεκρίθη λέγων .:

Ἡ νηστεία πάντοτε μετἐμοῦ ἐστιν ,ὑμᾶς δέ κατέχειν πάντοτε μεθἑαυτοῦ οὐ δύναμαι. καί ἡ μέν νηστεία καί χρήσιμον ἐστι πράγμα καί ἀναγκαῖον ,τῆς ἡμετέρας δέ ἐστι προαιρέσεως,τήν δέ ἀγάπης πλήρωσιν ἐξ ἀνάγκης ἀπαιτεῖ ὁ τοῦ Θεοῦ νόμος.Ἐν ὑμῖν οὖν δεχόμενος τόν Χριστόν ,χρεωστῶ μετά πάσης θεραπεῦσαι σπουδῆς.Ἐπάν δέ ὑμᾶς προπέμψω,τόν κανόνα τῆς νηστείας δύναμαι ἀνακτήσασθαι.οὐ δύνανται γάρ οἱ υἱοί τοῦ νυμφῶνος νηστεύειν .ἐφ ὅσον χρόνον μεταὐτῶν ἐστίν.ὅταν δέ ἀρθῇ ὁ νυμφίος,τότε μετἐξουσίας νηστεύσουσιν ( Ματθαίου Θ΄,15 )

Εἰς τό ἀρχαῖον ἀλλά καί αὐστηρόν Τυπικόν τοῦ ἁγίου Σάββα (ἔκδοσις Ἱ.Μονῆς Τατάρνης,σελ.559 ) ὁ Πατριάρχης Νικόλαος ὁ Γραμματικός ( 1084-1111 ) γράφει πρός τόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ Ἀναστάσιον τά ἑξῆς : Ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις ( συγκαταλέγει καί τήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ),εἰ μέλλεις καταλύειν, ἐν αἷς ὑπάρχει ἡ Τετράς, τῶν ἡμερῶν ἡ Ἕκτη, ὀψάριον καί ἔλαιον, κατάλυε καί μόνον,εἰ δέ γε θέλεις καί τυρόν,οὐδέν μοι διαφέρει. .Δέν ἀναφέρεται εἰς κρέας διότι οἱ μοναχοί οὐ κρεωφαγοῦσι καθὅλον τόν ἐνιαυτόν.

Εἰς δέ τό αὐτό Τυπικόν ( σελ.572 ) καταγράφεται: Εἰς τάς ΙΕ΄Αὐγούστου ,ἡ Κοίμησις τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας: Ἀργία πάντων καί κατάλυσις εἰς πάντα . Καί τοῦιο τό καθἡμᾶς παράδοξον συνέβαινε διότι ἐταυτίζοντο αἱ Θεομητορικαί ἑορταί πρός τάς Δεσποτικάς.

Πρόσθες δὅτι καί διά λόγους κλιματικούς ἐφηρμόζετο οἰκονομία εἰς τά τῆς νηστείας.Γράφει Μητροφάνης ὁ Κριτόπουλος ( ὁ εἶτα πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 1636- 1639 ) εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν Πίστεως ( 1625 ):Ἐν Τεσσαρακοσταῖς τοῖς Μοσχοβίταις καί Ρώσσοις, διά τό ἀπορεῖν ἐκείνοις οἴνου καί ἐλαίου ,συγκεχώρηται ἡ τῶν ἰχθύων ἐδωδή. Κατά δέ τάς Τετράδας καί Παρασκευάς τῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑβδομάδων ἀπεχόμεθα μέν κρέατος καί πάντων τῶν ἀπἐκείνων ,ἰχθύων δέ οὐ πάντες.Ἀδιάφορον γάρ δοκεῖ ἡ τούτων βρῶσις κατά τάς ἡμέρας ἐκείνας.

Ἑπομένως είς μίαν λαμπράν σύναξιν Ἰμβρίων ἐπιτρέπεται χάριν οἰκονομίας ἡ λύσις τῆς νηστείας διά κρέατος. Καί τοῦτο οὐχί ἁπλῶς εἰς μνήμην, ἀλλεἰς πανήγυριν.

Οἱ τυχόν ἐλεγχόμενοι ὑπό τῆς συνειδήσεως δύνανται ἵνἀπόσχουν, ὅμως ἄνευ σπορᾶς ζιζανίων.

Οἱ δέ καταλύοντες ἄς ἔχουν ὑπὄψιν ὅτι ὀφείλουν ἵνα νηστεύσουν αὐστηρῶς κατά τήν νηστείαν τοῦ Δεκαπενταυγούστου ,καταλύοντες κατά τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου μόνον πρός τιμήν αὐτῆς καί ξενίαν τῶν προσερχομένων ,μή ποιοῦντες θεόν τήν κοιλίαν

( Φιλιππησίους Β΄,19) ἵνα κατά τό Ἀποστολικόν ῥητόν εἴπωμεν. Πάντες δέ εἰρηνεύσωμεν ἔχοντες κατά νοῦν τό τοῦ Δαυΐδ: μετά τῶν μισούντων τήν εἰρήνην ἐσμέν εἰρηνικοί ( Ψαλμός ΡΙΘ΄,6 ).

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετεὐχῶν

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει

Τῇ 4ῃ Ἰανουαρίου 2014


Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος