ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012   

Κίνηση Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου

 

 Νοέμβριος –Δεκέμβριος 2012  

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 

                                                                                                                                         Κατά τούς μήνας Νοέμβριο καί Δεκέμβριο χοροστάτησε, ἱερούργησε, κήρυξε ἐκκλησιάσθηκε καί τέλεσε διάφορες ἱεροπραξίες σέ διάφορους Ναούς ἐκ περιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα:

 

Ἁγίων Ἀναργύρων 1-11-2012,Πανήγυρη Ἱ.Ἐξωκλησίου Ἁγίων Ἀργύρων Παναγίας.

Κυριακή 4-11-2012 Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας.

Πέμπτη 8-11-2012 Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,Ἱ.φερώνυμος Ναός Φραντζῆ, Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος.Ἑόρτιο γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τῶν ἑορτασάντων Εὐστρατίας καί Εὐστρατίου Καρανικόλα.                

Παρασκευή 9-11-2012 Ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου. Ἱερό Ἐξωκλήσιο Αγίου Νεκταρίου Γλυκέος. Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος

 

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

BROOKLYN  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

 

Τήν 9ην Νοεμβρίου ὀκταμελής ἀντιπροσωπεία τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Brooklyn ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένης Ψαρᾶ, προέδρου αὐτῆς, ἐπισκέφθηκε τή νῆσο Ἴμβρο.

Αἱ κυρίαι τῆς ἐν λόγῳ Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἔγιναν δεκτές μετά πολλῆς χαρᾶς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου, ὁποῖος στή συνέχεια  παρέθεσε ἐν τῷ Μητροπολιτικῳ Οἴκῳ, πρός τιμήν των, ἀβραμιαῖο ἄριστο.

Τήν ἑπομένη μετέβησαν εἰς  τό χωρίον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, συνοδευόμεναι ὑπό κυριῶν τῆς Διακονίας Ἀγάπης, ἔνθα ἐπεσκέφθησαν τόν . Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τό παρακείμενο Κοιμητήριο, τό Νηπιαγωγεῖο, τό ἀνακαινισθέν κτίριο τῆς Ἀστικῆς ποτέ Σχολῆς τοῦ χωρίου καί  τό «Μουσεῖον Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου». Τέλος, μετά διαχύτου συναισθηματικῆς ἐξάρσεως ἐπεσκέφθησαν τήν λειτουργοῦσαν ὡς Μουσεῖο οἰκία τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου  Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας μετέβησαν εἰς τό χωρίο Ἀγρίδια, ἔνθα ἐπεσκέφθησαν τόν . Ναό  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν ἀνακαινισθεῖσα Γεωργιάδειο Σχολή, τήν καλούμενη «ΜΑΝΑ ΣΧΟΛΗ», ἐν συνεχείᾳ δέ εἰς Σχοινούδιο, ἔνθα ἀπήλαυσαν τῆς παραδοσιακῆς πλουσίας σχοινουδιώτικης φιλοξενίας ἀπό μέρους τῆς οἰκογενείας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Ντινιάκου.

Τήν ἑπομένην δέ Κυριακή ,11ην ἰδίου ἀνεχώρησαν εἰς τά ἴδια.

 

Κυριακή  11-11-2012 Ἱ.Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος

Τρίτη 13-11-2012 Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Π. Πατριαρχικός Ναός.

 Τό ἑπέρας ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον τόν ἑορτάσαντα  τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσόστομο.

Κυριακή 18-11-2012 Π. Πατριαρχικός Ναός. Συλλειτουργία κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ.Ἀθηναγόρου

Τετάρτη 21-11-2012 Εἰσοσίων Παναγίας.Ἱ.Καθεδρικός Ναός Παναγίας Σταυροδρομίου.

Κυριακή 25-11-2012 Ἁγίας Αἰκατερίνης. Σιναΐτικό   Μετόχι  Τιμίου Προδρόμου, στό Φανάρι.

Πέμπτη 29-11-2012 Ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Βοσπόρου ,Güzelyer, παρέθεσε γεῦμα εἰς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ.

Παρασκευή 30-11-2012.Θρονική Ἑορτή.Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός

                             

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ

στόν Αἰδεσιμ.πρεσβύτερο κ.Νικηφόρο Σῶζο

 

      Ὁ Μητροπολίτης μας  τήν 4η  Δεκεμβρίου .., ἡμέρα, κατά τήν ὁποία τελεῖται ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο .Ναό τοῦ Εὐλαμπίου

Κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε τόν Ἱερατικῶς Προΐστάμενο τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ.Ναοῦ, Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο κ. Νικηφόρο εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.

Κατά τήν προσφώνησή του ὑπογράμμισε, μεταξύ ἄλλων καί  τά  ἑξῆς:

«Ἀγαπητέ πάτερ Νικηφόρε, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου παρακολουθοῦσα με ἀδιάπτώτο ἐνδιαφέρον καί ἰδιαιτέρας στοργῆς τήν πρόοδο τῶν κληρικῶν αὐτῆς, τιμᾷ καί ἐπιβραβεύει, σήμερα τήν δική σου  εἰλικρινῆ ἀφοσίωση  στήν Ἐκκλησία γιά τρεὶς κυρίως λόγους:

Πρῶτον, διά τήν εὐσέβεια, τήν πιστότητα καί τήν ἀφοσίωσή σου στό καθῆκον. Καθ΄ὅλην τήν διάρκεια τῆς δεκαετοῦς διακονίας σου, οὐδέποτε ἀπουσίασες ἀπό τό καθῆκον σου καί  οὐδέποτε παρέλειψες Ὄρθρον ἤ Ἑσπερινόν. Ὑπήρξες ὑπόδειγμα πιστοῦ οἰκονόμου τῆς χάριτος, τύπος καί ὑπογραμμός ἱερέως, τεταγμένου νά ἁγιάζῃ μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας τούς ὀλίγους κατοίκους τοῦ Εὐλαμπίου, νά κτυπᾷ τήν καμπάνα, καί  νά διατηρῇ φέγγουσα τήν ἀκοίμητη κανδήλα τῆς Ἁγίας  Βαρβάρας.          

Δεύτερον, διά τήν ἀγάπη σου πρός τήν εὐπρέπειαν τῶν Οἴκων Κυρίου, καθώς ἰδίαις δαπάναις , σύ καί ἡ εὐλαβεστάτη πρεσβυτέρα  σου Στυλιανή, ἀνακαινίσατε δύο ἐξωκκλήσια τῆς νήσου τήν Ἁγία Θεοδώρα καί τούς Ἁγίους Πάντας.  καί

Τρῖτον, διά τήν συμπλήρωσιν δεκαετοῦς εὐόρκου διακονίας στήν Ἐκκλησία.

 Ἀπονέμων στήν ἀγαπητή Αἰδεσιμότητά σου κατά τήν ἱερά καί χαρμόσυνο ταύτη στιγμή, τήν πατρική καί Ἀρχιερατική μου εὐλογία, τόν ἐπιστήθιο σταυρό καί τό ἐπιγονάτιο, εὔχομαι ὅπως τό παράδειγμά σας εὕρῃ καί ἄλλους μιμητάς, οἱ ὁποῖοι προθύμως θά σηκώσουν τόν σταυρό ἐπί τῶν ὤμων αὐτῶν, σεβόμενοι καί διαφυλάττοντες τάς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. Ἄξιος!».

Ὁ χειροθετηθείς κληρικός, ἐμφανῶς συγκεκινημένος, ἐξέφρασεν τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν χειροθετήσαντα αὐτόν Μητροπολίτη Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλο, καί ἔψαλε  ἐμμελῶς τήν Φήμη Του. Ἀκολούθως, διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον προσῆλθεν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί συνεχάρη αὐτόν ἐξ ὅλης καρδίας.

Αἰδεσιμ.Οἰκονόμος κ. Νικηφόρος παρέθεσε  στή συνεχείᾳ γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ  τοῦ Κάστρου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου.

          Στό γεῦμα παρακάθισαν οἱ κληρικοί τῆς .Μητροπόλεως μετά τῶν πρεσβυτερῶν αὐτῶν  καί σύνολον τό ἐκκλησίασμα

 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

      Ὅ Μητροπολίτης μας καί ἐφέτος κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νθκιολάου τέλεσε τή θεία λειτουργία στόν ἀνακαινισθέντα ὑπό τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Βακουφίων Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου.

    Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου,80  περίπου ἄτομα

        Στό τέλος τῆς θείας λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Ἀρχιερέως.,Νικολάου Βάντσου καί Νικολάου Παλαιολόγου τῶν Ἰμβρίων ἱερέων , Ξενοφῶντος Γρηγορίου, δαπάναις τοῦ ὁποίου ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου  ἀνεγέρθηκε ἐκ θεμελίων τό ἔτος 1949 καί Νικολάου Θεοδωρίδου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ἄλλων.

  Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο γεῦμα ἀγάπης σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα,,72 περίπου ἄτομα, σέ ἑστιατόριο τοῦ Κάστρου,εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας.

 

Κυριακή 9Δεκεμ..Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων 3ετές Ἁρχιερατικό μνημόσυνο ἀειμνήστου Βασιλείου Καμπούρη

   

                                       

                                                  ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ

 

               ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΚΑΣΤΡΟΥ

 

  Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 12η Δεκεμβρίου  μέ τήν  εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος,τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Κάστρου , ὁ ὁποῖος ἀνακαινίσθηκε ὅπως καί οἱ  Ἱεροί Ναοί τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου ὑπό τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Βακουφίων.Στή συνέχεια τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας εὐχαρίστησε τίς Κρατικές Ἀρχές τῆς Τουρκίας, δαπάναις τῶν ὁποίων ἀνακαινίσθηκε καί ὁ Ἱερός οὗτος Ναός.

      Πρό δεκαετίας καί ὁ Ἱερός οὗτος Ναός ὥς καί ὁ παρακείμενος τῆς Ἁγίας Μαρίνης χρησιμοποοῦντο ὡς ἀχυρῶνες .

     Τό μεσημέρι  εἰς τό παραπλήσιο καφενεῖο, παρατέθηκε πλούσιο γεῦμα, ἀποτελούμενο ἀπό παραδοσιακά Ἰμβριώτικα ἑδέσματα τά ὁποῖα ἐτοίμασαν οἱ κυρίες τῶν χωριῶν.Παρέστησαν περί τά 50 κοντα ἄτομα

 

Κυριακή 16Δεκεμβρίου,Ἱ.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυκέος,40μερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνα ἀειμνήστου Παρασκευῆς Σγουρομάλη.

18 Δεκεμ.2012 Κηδεία μ.Παναγιώτου Θωμᾶ,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου.

Παρασκευή 21ἰδίου τό ἑσπέρας ,μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας,. Ἁγία Ἀναστασία στό Κόκκινα..Ἑσπερινός μέ πλούσια παραδοσιακά κεράματα.

Κυριακή 23 ἰδίου,Ἱ.Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.40μερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνον μ.Ἀθανασίας Κίπ ( Καλαμάρη)Ἐπιμνημόσυνη δεξίωση  στό μεγάλο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2012

 

Ἐντιμότατον κ. Χρῆστον Ροδιᾶν  Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

 τοῦ Ἱ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  < Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα >

 

Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κ Πρόεδρε

         

          Ἑορτάζομεν καί ἐφέτος τήν ἐπί γῆς παρουσίαν τοῦ Κυρίου διά τῆς ἐν σαρκί ἐνανθρωπήσεώς Του, τήν ἀνέκφραστον καί ἀνεκτίμητον καί ἀνερμήνευτον διά τῆς ἀνθρωπίνης λογικῆς συγκατάβασίν Του διά τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον.

Ἰδιαιτέρως, ὅμως, κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ἡ σκέψις μου στρέφεται πρός τούς πάσχοντας χριστιανούς καί ἐν γένει συνανθρώπους ὅπου γῆς. Ἐνῷ Ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς καί ἄνθρωποι ἐπί τῆς γῆς ψάλλομεν ὕμνους εὐφήμους πρός τόν τεχθέντα Κύριον καί Σωτῆρα, τόν "ἀνατείλαντα ἐκ Παρθένου νοητόν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης", ποικίλαι ἀκαταστασίαι εἰς πλεῖστα μέρη τοῦ συγχρόνου κόσμου σπείρουν θρήνους καί θλίψεις: πολέμους, ἀνέχεια, πτωχεία, δυστυχία, κυρίως πνευματική καί ἠθική καί ἐν συνεχείᾳ τήν ἀπότοκον αὐτῆς ὑλική καί οἰκονομική.

                                                                                                                                         Παρά τήν ἄδηλον ἐξέλιξιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καλούμεθα οἱ Χριστιανοί νά μετουσιώσωμεν τήν δωρεάν τῶν Χριστουγέννων εἰς μεταμόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς ἐργασίαν πρός χριστιανικήν καταλλαγήν, εἰρήνην, εὐδοκίαν, ἀγάπην καί ἑνότητα.

             Ὅθεν, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τῇ ἐπικειμένῃ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2013, διαβιβάζω  εἰς   πάντας ὑμᾶς τήν πατρικήν εὐχήν καί εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ Ἰμβρίου καί  εὔχομαι   ὡς ποιμενάρχης τῆς Γενετείρας σας, τά βέλτιστα καί τά κράτιστα παρά τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν, τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἄσκησιν τῶν ἔργων σας, ὥστε τό ἔτος τοῦτο νά καταστῇ ἔτος εἰρήνης, ἀγάπης , ἀνακουφίσεως τοῦ πόνου  καί ὄντως  Ἔ τ ο ς  Π α ν α θ ρ ω π ί ν η ς    Ἀ λ λ η λ ε γ γ  ύ η ς ,ὡς προσφυῶς ἐκηρύχθη ἀπό τῆς Ἱερᾶς Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας καί  τοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς

                         Καλά Χριστούγεννα.Εὐλογημένο τό νέον ἔτος 2013

                                                               Χρόνια πολλά                                              

Ἴμβρος ,Χριστούγεννα 2012

                                                                                   

                                                                                             Ὁ Μητροπολίτης                                         

                                   

 

                                                                                 Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος

 

 

                                ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

     Ὁ Μητροπολίτης μας μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση δέχτηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη πολυμελῆ ὁμάδα ἐκ Σχοινουδίου,ἡ ὁποία ἔψαλε τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγένων.

 

Τήν 25ην Δεκεμβρίου , τῶν Χριστουγέννων.Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας

 Τήν μεσημβρία παρέθεσε πλούσιο Χριστουγεννιάτικο γεῦμα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει μέ ἱκανό ἀριθμό συνδαιτυμόνων  ἐκ Παναγίας καί Εὐλαμπίου

 

. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδιας ἡμέρας προσκληθείς εὐλογησε καί παρακάθισε σέ ἑόρτιο Χριστουγεννιάτικο  γεῦμα στό καφενεῖο τῶν Ἀγριδίων,παρατεθέν ὡς καί κατά τά παρελθόντα ἔτη,τό ἑσπέρας τῶν Χριστουγέννω, ὑπό τοῦ κ.Παρασκευᾶ Πρίγγου.

 

   Τήν 26ηνΔεκεμβρίου Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης στήν  Πλάκα .Τό ἐξωκλήσι τοῦτο ἀνήκει στή Κοινότητα Γλυκέος καί πρό δεκαετίάς χρησιμοποιεῖτοὡς ἀχυρώνας

Τήν 27η Δεκεμ. ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα στούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στίς οἰκογένειες αὐτῶν

 

Φιλανθρωπική Κίνηση

 

  Οἱ κάτωθι, διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, προσέφεραν   ἀνά ἕν  δοχεῖο  φετινοῦ ἐλαιόλαδου, στό Γηροκομεῖο Βαλουκλῆ

 

Π.Νικηφόρος Σῶζος                   1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Π.Γρηγόριος Γρηγοριάδης          1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Π.’Αστέριος Ὀκουμούσης           1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Ἐκκλ. ἑπιτροπή Παναγίας            1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Ἐκκλ. Ἐπιτροπη Σχοινουδίου     1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Εκκλ.Ἐπιτροπή Ἀγριδίων            1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Ἂριστείδης Ζαρμπουζάνης          1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Κωνσταντῖνος Πούλαδος              1 Δοχεῖο τῶν17 κιλῶν

Ἀλέκος Μουχάλης                        1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Παναγιώτης Γκρασῆς                    1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Παναγιώτης Κοτζίνης                    1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Δημήτριος Ζορλός                          1 Δοχεῖο τῶν 17 κιλῶν

Παναγιώτα Καραδημήτρη               1 Δοχεῖο τῶν 5 κιλῶν

Γεώργιος Μπερπέρης                    1 Δοχεῖο τῶν 5 κιλῶν

Στυλιανός Μαραγκός                   1 Δοχεῖο τῶν 5 κιλῶν

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012        

Κίνηση Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου

Σεπτέμβριος Ὀκτώβριος 2012

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 

                                                                                                             Κατά τούς μήνας Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο χοροστάτησε, ἱερούργησε, κήρυξε καί τέλεσε διάφορες ἱεροπραξίες σέ διάφορους Ναούς ἐκ περιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα:

 

-Τῆς Ἰνδίκτου 1-9-2012 Π.Πατριαρχικός Ναός

-Γεννέσιο Θεοτόκου 8-9-2012 Πανήγυρη Παναγίας Πηγάδια Ἀγριδίων. Μετά τό πέρας τῆς θ.λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα.

-Κυριακή πρό τῆς Υψώσεως 9-9-2012 Ἁγία Μαρίνα Σχοινουδίου.

Τεσσαρακονθήμερο Ἀχιερατικό μνημόσυνο μ. Κωνσταντίνου Βλάχου -Ἁγίας Θεοδώρας 11-9-2012 Πανήγυρη Ἱ.Ἐξωκλησίου Ἁγίας Θεοδώρας στήν περιοχή Κάνιαρη Εὐλαμπίου. Τό γεῦμα μετά τό πέρας τῆς θ.λειτουργίας παρέθεσε, σέ ὅλο  ἐκκλησίασμα, ἡ οἰκογένεια τοῦ π. Νικηφόρου Σώζου.

-Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14-9-2012 Ἱ Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ π. Σταύρου,῾Ι. Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος

-Σάββατο,15-9-2012Ἱ.Ἐξωκλήσιο τῶν Ταξιαρχῶν στή περιοχή Παλαβάδου Εὐλαμπίου.Τήν πανήγυρη διοργάνωσαν οἱ κάτοικοι τοῦ Εὐλαμπίου.

-Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 16-9-2012 Μητροπολιτικός Ναός.

-Σάββατο, 22-9-2012 Ἱ.Ἐξωκλήσιον Ζωοδόχου Πηγῆς στήν περιοχή Ρήχια Ἀγριδίων. Τό γεῦμα παρέθεσε ἡ οἰκογένεια Χρυσοστόμου Μαρίνου.

-Κυριακή Α’ Λουκᾶ 23-9-2012 Ἱ.Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Ἐτήσιο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μ. Δέσποινας Τυροβόλη.

-Κυριακή Β΄Λουκᾶ 30-9-2012 Μητροπολιτικός Ναός.

-Κυριακή Γ Λουκᾶ 7-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός, 40μερο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο  μ.Γραμματικῆς Ξυλάρα

 

-9-10-2012 Παρεκκλήσιο Μητροπολιτικοῦ οἴκου. Θ. Λειτουργία ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί καταστάσεως αὐτοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου.

-13-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός. Κηδεία μ. Στυλιανοῦ  Μαυριανοῦ.

-Κυριακή Δ΄Λουκᾶ-Ἁγίων Πατέρων Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου 14-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός.

-Κυριακή ΣΤ΄Λουκᾶ 21-10-2012  Μητροπολιτικός Ναός

-Παραμονή Ἁγίου  Δημητρίου 25 10-2012 Ἱ Ναός Ἁγίου Δημητρίου ,Αγίων Θεοδώρων

-Ἁγίου Δημητρίου 26-10-2012 Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς μέ πλούσια παραδοδιακά κεράσματα, τραγούδια καί χορούς Τό μεσημέρι   παρακάθησε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ κ. Δημητρίου  Καμπουροπούλου

-Αγιος Δημήτριος στή περιοχή Λυβρόχια Αγριδίων 27-10-2012.Γιόρτασε τήν 27η ἐπέτειο ἀπό τῆς χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο. Παρατέθηκε ὑπό τῶν προσκυνητῶν πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα

-Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ, 28-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός Ἐτήσιο  Ἀρχιερατικό  μνημόσυνο μ. Κυβέλης Στεφανῆ

-29-10-2012 Παρακολούθησε ἀπό τῆς ἐξέδρας τῶν ἐπισήμων στήν Παναγία Ἴμβρου τήν καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, στό τέλος  τῆς ὁποίας συνεχάρη τόν Ἔπαρχον ,τόν Στρατιωτικόν  Διοικητήν τῆς Φρουρᾶς καί τόν Δήμαρχον τῆς νήσου.

 

 

Ἡ πρώτη δεκαετία (2002-2012) τῆς Ποιμαντορίας τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου στήν Ἱ Μητρόπολη

Ἴμβρου καί Τενέδου

 

      Σεβ. Μητροπολίτης μας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος τήν 9ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., μέ ἀφορμή τήν 10ην ἐπέτειο τῆς ἐκλογῆς καί καταστάσεώς του στόν Θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, στό Παρεκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τέλεσε τή θεία λειτουργία, κατά τήν ὁποία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μετά  τῶν οἰκογενειῶν των.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Κύριο γι’αὐτήν τήν εὐλογία, ἀλλά καί τούς παρόντας γιά τίς προσευχές τους, ἀνακοίνωσε ὅτι τήν προτεραία καί περί ὥραν 20:30 ἔλαβε τηλεφώνημα ἀπό τόν υἱό  τῆς κ. Ἀθανασίας-Σούλας Κίπ (Καλαμάρη), ὁ ὁποῖος τοῦ ἐδήλωσε ὅτι ἰσχύουν τά συμπεφωνημένα καί ὅτι  ἀποφάσισε, τελικά, νά μᾶς πωλήσει τήν οἰκία τῆς μητέρας του, ἡ ὁποῖα κεῖται σχεδόν μέσα στόν αὐλόγυρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.

«Τοῦτο», συνέχισε ὁ Μητροπολίτης μας, «μοῦ ἔδωσε ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί μιά λύση στό πρόβλημα πού μέ ἀπασχολοῦσε κατ’αὐτάς. Σκεπτόμουν τί θά μποροῦσα νά προσφέρω στήν Μητρόπολη καί στήν γενέτειρά μου, συγχρόνως, κατά τήν ἡμέρα πού, ἐλέῳ Θεοῦ, ἀξιώθηκα νά συμπληρώσω μία δεκαετία στόν Θρόνο τῆς Μητροπολεως Ἴμβρου καί Τενέδου. Τήν ἀπάντηση μοῦ τήν ἔδωσε ὁ κ. Σταῦρος, ὁ υἱός τῆς κ.Ἀθανασίας- Σούλας Κιπ( Καλαμάρη ) Καί ἔτσι ἀπεφάσισα νά ἀγοράσω αὐτό τό σπίτι  καί νά τό προσφέρω στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀγριδίων, ὅπου βαπτίσθηκα, μεγάλωσα καί χειροτονήθηκα Πρεσβύτερος ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Φιλαδελφείας καί τώρα Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο τόν Ἴμβριο».

Στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  στό ὁποῖο παρακάθησαν οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μετά τῶν οἰκογενειῶν των καί Κοινοτικοί παράγοντες τῆς νήσου

Ὁ Νομάρχης Δαρδανελλίων

στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου

 

          Ὁ Ἑξοχώτατος κ. Güngör Azim Tuna, Νομάρχης τῶν Δαρδανελλίων, ἐπισκέφθηκε τό Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 2012, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλο, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπάρχου τῆς νήσου Ἴμβρου, Ἐντιμοτάτου κ. Kamuran Taþbilek, γενόμενος δεκτός στήν Ἱερά Μητρόπολη μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος.

Ἐνωρίτερα, ὁ Ὑψηλός Ἐπισκέπτης, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἔπαρχο τῆς Ἴμβρου, καί ἄλλους Ἐπάρχους τοῦ νομοῦ Δαρδανελλίων, επισκέφθηκε τήν ἀνακαινισθεῖσα Ἀστική Σχολή στούς Ἁγίους Θεοδώρους, ὡς καί τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

   Ὁ Μητροπολίτης μας δέχθηκε:

     Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμο κ. Δημήτριο Κικιδέλλη, ἱερατικῶς προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη  του, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ( 25-10-2012). Τήν ἐπαύριο,26 ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε  τοῦτον, κατ’οἶκον, γιά νά ἐπιδαψιλεύσῃ, ἐκ τοῦ σύνεγγυς, τάς εὐλογίας αὐτοῦ,  στόν ἑορτάζοντα καί στήν οἰκογένειά του.

          Τό ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζορλοῦ,Καθηγητοῦ νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Προστασίας βιώσιμης ἀνάπτυξης καί ἀλληλεγγύης Γκιοκτσεαντα -Ἴμβρου ( 24 10 2012 )

     Τόν Ἀρχηγό τῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου κ. Sunay Ýnce ( 17 09 2012 )

 

Ἐπισκέφθηκε:

  Κατ’οῖκον τούς ἑορτάσαντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν κ.Σταῦρο Γραφιαδέλλη καί Διδα Σταυρούλα Ζεγγίνη ( 14 09 2012) κ. Δημήτριο Μουχάλη ( 26-10 2012 ) καί κ.Ἑλένη Φωκᾶ ἑορτάσασα τὀν ἐγγονόν αὐτῆς Δημήτριο Φωκᾶ

   Τό ἑσπέρας τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁ Μητροπολίτης μας  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδειμ.π.Γρηγορίου Ἱ.Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Γλυκέος εὐλόγησε καί παρακάθησε στό ἑόρτιο δεῖπνο πού παρέθεσαν στό χωριό τοῦ Γλυκέος, οἱ ἑορτάσαντες τά ὀνομαστήρια αὐτῶν, κ.κ. Δημήτριος–Τάκης Βαχτσεβάνης ( Κωφάλαλος ) Δημήτριος Ματζάρης καί Δημήτριος Ντινιάκος, 

   Στό δεῖπνο παρακάθησαν  ὑπέρ τους 40ντα ἐκ Γλυκέος, ὁμογενεῖς τε καί μή.   

  Τόν νοσηλευόμενο στό Νοσοκομεῖο τῆς Ἴμβρου Σοφολογιώτατατο Μουφτή τῆς Ἴμβρου Δρα  Halim Iþýk στόν ὁποῖο εὐχήθηκε ταχεῖα ἀναρρωση (28 09 2012)

           Τόν νέο Διευθυντή τῆς Ἀστυνομίας Ἴμβρου κ.Serkan Çelikkanat ( 28 09 2012 )

   Τούς  ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ Ἰμβρίους Ἀθανάσιο Σκουφαλέρο καί Εὐαγγελία Καμπούρη 3-10-2012

    Τόν ἀδιαθετήσαντα καί νοσηλευόμενο  στό Νοσοκομεῖο τῆς Ἴμβρου κ. Δημήτριο Κοκκινάκη, ἐκ Σχοινουδίου 28-10-2012

 

  Ἰούλιος-Αὔγουστος 2012

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2012

                                         Ἀστική Σχολή Ἴμβρου.

 

       Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἀποπερατώθησαν αἱ ἀνακαινιστικαί ἐργασίαι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἴμβρου.

    Παραθέτουμε κατωτέρῳ ἱστορικό κείμενο ἐκ τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ  Μητροπόλει φυλασσομένου Κώδικος

 

 

                  

 

 

 

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς Ἴμβρον

 

                                                                                                             Ὡς ἐδημοσιεύθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τήν Ἴμβρον ἀπό 21ης ἔως 24ης τ.μ. Αὐγούστου.

                                                                                                             Κατά τό τριήμερον τοῦτο ὁ Πατριάρχης ἐξενάγησε τόν Μακαριώτατον εἰς τά διάφορα παραδοσιακά χωρία τῆς νήσου, ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον (Kaymakam) αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Kamuran Taþbilek, ἐνῶ τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἡ Α. Μακαριότης προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ναῷ τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι. Εἰς τό τέλος αὐτῆς προσεφώνησαν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἴμβρου ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος καί ὁ Πατριάρχης καί ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας τ. μ., ὁ παρεπιδημῶν ἐν Ἴμβρῳ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», παρέθεσεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ ΑΝΕMOS δεῖπνον πρός τιμήν τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως.

Ἐξ ἄλλου, ὁ Πατριάρχης τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ τήν προτεραίαν θανόντος ὁμοχωρίου αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Τριβλοῦ.

Οἱ δύο ἄνδρες μετά τῶν σύν αὐτοῖς ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 24ης τ. μ., τό δέ ἑσπέρας ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν εἰς Ἀθήνας, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου.

 

 

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2012

 

 

Ὁ Μητροπολίτης μας :

   

       Καθ’ὅλο τό διάστημα τοῦ δεκαπενταυγούστου τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παράκλησης στούς κάτωθι Ἱερούς Ναούς

    Τήν 1ην Αὐγούστου στό Μητροπολιτικό Ναό, τήν 7ην ἰδίου στό Ἱ.Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίων Θεοδώρων τήν 9ην ἰδίου στό  ἐξωκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγριδίων,τήν 10ην ἰδίου στόν Ἱ Ναό Παναγίας Γλυκέος, τήν 12ην ἰδίου στόν Ἱερό Ναό Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σχοινουδίου καί τήν 13ην ἰδίου στή Θεοτόκο στα κόκκινα.

 

         Τήν 6ην ἰδίου ἐπί τῇ μεγάῃ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου χοροστάτησε  κατά τή θ. λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, κήρυξε τό θ. λόγο καί στό τέλος τῆς θ λειτουργίας  ἀνέγνωσε τή εὐχή τῆς σταφυλιῶν τά ὁποῖα καί διένειμε στούς πιστούς. Τό ἐκκλησίασμα ῆτο ἱκανοποητικό ὡς καί κατά τά παρελθόντα ἔτη.Ἐπακολούθησε δεξίωση στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος

 

Ὁ Μητροπολίτης μας παρά τῷ Ἐπάρχῳ Ἴμβρου

 

       Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 9ην Αὐγούστου, , κατόπιν ἐθιμοτυπικῆς προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Kamuran Taþbilek, Ἐπάρχου τῆς νήσου, παρακάθισε σε δεῖπνο καταλύσεως (iftar), ὁ Ὁποῖος μετά τό πέρας τοῦ δείπνου μετά πολλῆς συγκινήσεως εὐχαρίστησε τόν κ.Ἔπαρχο τόσον διά τό δεῖπνο   ὅσο καί κυρίως διά τήν εὐαισθησία καί προσοχή πού ἐπέδειξε Οῦτος πρός τό πρόσωπό Του, καθότι ἐνῶ  ὁ Ἔπαρχος καί οἱ συνδαιτυμόνες του κατέλυσαν εἰς πάντα  στόν Μητροπολίτη μας καί τήν συνοδεία του, προσφέρθηκε  νηστήσιμο δεῖπνο,λόγῳ τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

 

Τήν 11ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου,κατά τή θ. λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μ.Παρασκευᾶ  Μούτσου

      Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνος δεξίωσης στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος.

 

        Τήν 12ην ἰδίου χοροστάτησε  στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων,κατά τήν θ. λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 40μερο μνημόσυνο τῆς μ.Βασιλικῆς Κωνσταντινίδου

Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις στό μεγάλο καφενεῖο τῆς Κοινότητος.

 

Εορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

 

      Ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορττῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  Μητροπολίτης μας ἀφἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐθημερόν δέ 15ην ἰδίου τέλεσε τή θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὁποῖος ὡς καί κατά τόν Ἑσπερινό κήρυξε τό θ.λόγο.

  Μετά τό πέρας τῆς θ.Λειτουργίας ἀπό τό ὕψος τῆς κλίμακας τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς εὐλόγησε τήν πατροπαράδοτη κουρκούτα  ἡ ὁποία στή συνέχεια διανεμήθηκε σέ ἅπαν τά ἐκκλησίασμα ὡς καί εἰς πάντας τούς χωριανούς.

   Στή συνέχεια τέλεσε Γενικό Τρισάγιο στό  Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ.

 Τά βόδια προσέφεραν φέτος οἱ οἰκογένειες Χρυσοστόμου Μαρίου,Ἰωάννου Πολίτου ,Φωτίου Γραφιαδέλλη καί  Κωνσταντίνου  Ζέλου

  Τήν  17ην ἰδίου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων εὐλόγησε τούς γάμους τοῦ Νικολάου Τζακρέτου κα΄τῆς Κυριακῆς Ζουνέλλη.

 

Τήν 18ην ἰδίου προσκληθείς ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς νήσου παρεκάθησε εἰςτό παρατεθέν ὑπ’αὐτοῦ δεῖπνο καταλύσεως (iftar),

 

. Τήν 21ην ἰδίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τέλεσε τήν βάπτιση τοῦ μικροῦ Ἀλεξάνδρου-Θωμᾶ προσφιλοῦς τέκνου τῶν  Θεοδώρου καί  Εὐσταθίας Ἀναγνώστη.

  Κατ’αὐτήν παρέστησαν ὁ Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερώνυμος συμπροσευχόμενοι ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος

 

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς Ἴμβρον

 

                                                                                                             Ὡς ἐδημοσιεύθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τήν Ἴμβρον ἀπό 21ης ἔως 24ης τ.μ. Αὐγούστου.

                                                                                                             Κατά τό τριήμερον τοῦτο ὁ Πατριάρχης ἐξενάγησε τόν Μακαριώτατον εἰς τά διάφορα παραδοσιακά χωρία τῆς νήσου, ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον (Kaymakam) αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Kamuran Taþbilek, ἐνῶ τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἡ Α. Μακαριότης προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ναῷ τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι. Εἰς τό τέλος αὐτῆς προσεφώνησαν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἴμβρου ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος καί ὁ Πατριάρχης καί ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας τ. μ., ὁ παρεπιδημῶν ἐν Ἴμβρῳ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», παρέθεσεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ ΑΝΕMOS δεῖπνον πρός τιμήν τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως.

Ἐξ ἄλλου, ὁ Πατριάρχης τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ τήν προτεραίαν θανόντος ὁμοχωρίου αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Τριβλοῦ.

Οἱ δύο ἄνδρες μετά τῶν σύν αὐτοῖς ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 24ης τ. μ., τό δέ ἑσπέρας ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν εἰς Ἀθήνας, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου.  

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἵμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β’

                                                                                                                23 Αὐγούστου 2012

Μακαριώτατε,

Σήμερα ἡ Ἴμβρος, μέ τά ἑπτά χωριά της,  φόρεσε τά καλά της καί  καλωσορίζει μέ τιμή καί ἐγκαύχηση τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν ἔργων, καί ὄχι τῶν λόγων καί τήν τιμία συνοδεία Του

Πρώτη φορά ἀξιώνεται τῆς εὐλογίας τῆς ἐπισκέψεως Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος τό πολύπαθο νησί μας. «Αὐτός ὁ τόπος, αὐτό τό εὐλογημένο  νησί μας», ὅπως λέγει καί ποιητής Ὀδυσσέας Ἐλύτης, « μικρός, μέγας», ὁ ὁποῖος μᾶς τραβᾷ σάν μαγνήτης, ἡμέρα καί νύχτα, χειμῶνα καί καλοκαίρι, συνεχῶς καί ἀκαταπαύστως, μπορεῖ γιά ἄλλους νά εἶναι τόπος ἄσημος, ἄγνωστος, μικρός∙ ἀλλά γιά μᾶς εἶναι μέγας∙ μέγας, πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος!

Σ’αὐτό τό πολύπαθο νησί μας Σᾶς ὑποδέχονται σήμερα οἱ μικροί, ἀλλά κατανυκτικοί Ναοί καί τά 261 ἐξωκλήσια μας, τά ὁποῖα ἐπύργωσεν εὐσέβεια τῶν πατέρων μας. 

Σᾶς ὑποδέχεται αὐτή ἡ ὄμορφη ἐκκλησούλα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στίς αὐλές τῆς ὁποίας μεγάλωσε καί γαλουχήθηκε καί ἀνδρώθηκε ἡ μικρός Δημήτριος Ἀρχοντωνης. Καί μπορεῖ, Μακαριώτατε, οἱ Ἐκκλησίες μας ἐδῶ νά ἔχουν μία ἀπέριττη διακόσμηση, ὅμως στά μάτια τοῦ Θεοῦ ὁ πιό ὄμορφος Ναός δέν εἶναι οὔτε ἡ Αγιά Σοφιά τῆς Πόλεως, οὔτε ὁ Πανσεπτος Πατριαρχικός Ναός, οὔτε καί ὁ Ἅγιος Πέτρος τῆς Ρώμης. Ὁ πιό ὄμορφος Ναός στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο, ψυχῇ τε καί σώματι διακονεῖ ὁ Πατριάρχης μας. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο διακονεῖτε καί Ἐσεῖς, Μακαριώτατε

Καί Σᾶς ὅμολογῶ σήμερα, ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅτι, ὡσάκις σᾶς ἀκοῦμε νά ὁμιλῆτε τόσο παραστατικά, τόσο ἔντονα, τόσο ζωντανά, μέ τόση σαφήνεια, μέ τόση ἁπλότητα  καί μέ τόση πατρική ἀγάπη γι’αὐτόν τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο, αὐτή τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μᾶς συγκινῆτε κυριολεκτικά. Καί  ὁ λόγος Σας γίνεται ἔργο. Γίνεται ἄρτος ζωῆς. Γι’αὐτό καί Σᾶς ἀπεκάλεσα «Ἀρχιεπίσκοπο τῶν ἔργων».

    Αὐτόν τόν ἄνθρωπο, Μακαριώτατε, αὐτόν τό πιστό λαό τοῦ Θεοῦ,  διακονοῦμε καί ἡμεῖς, ἐδῶ, στήν ἀκριτική αὐτή Μητρόπολη τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου. Καί αὐτός ὁ πιστός λαός πού ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ἐδῶ, γιά νά  κρατᾶ  ἄσβεστα τά κανδήλια τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεώς μας, μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως Σᾶς ὑποδέχεται σήμερα.

Σᾶς ὑποδέχεται μαζί μέ τά ξενητεμένα παιδιά τῆς Ἴμβρου πού συγκεντρώθηκαν κι’ἐφέτος ἀπό τίς ἐσχατιές τῆς γῆς στό Αὐγουστιάτικο  ἀντάμωμα, στό πανιμβριακό πανηγύρι μας, γύρω ἀπό τήν ἱερά μορφή τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας μας

Καί αὐτό τό  πανιμβριακό πανηγύρι μας μέ τήν ἁγιασμένη εὐχή καί τήν στοργή τοῦ Πατριάρχου μας, πού κάθε χρόνο εἶναι μαζί μας τέτοιες χρονιάρες μέρες, δίνει ζωή σέ ὅλους, χαρίζει χαρά καί συσφίγγει δεσμούς ἱερούς κι’ ἀκατάλυτους.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε Μακαριώτατε καθώς, ἀνταποκριθήκατε προφρόνως στήν ἀδελφική πρόσκληση τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ μεγάλου Ἰμβρίου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, τοῦ Ἁγιοθοδωρίτη, καί ὡδηγήσατε τά βήματά Σας καί στή δική μας ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

           Ἤλθατε ἐδῶ κουρασμένος, Μακαριώτατε, καί  θά φύγετε ξεκούραστος, ὅπως φεύγει ξεκούραστος καί ὁ Πατριάρχης μας ὡσάκις ἐπισκέπτεται  τήν Ἴμβρο μας,  καί   τήν ἐπισκέπτεται τακτικά, γιατί τήν ἀγαπᾷ, τήν ὑπέρ-ἀγαπᾷ τήν λατρεύει, κι’ὅ,τι ἀγαπᾷ κανείς, θέλει νά βλέπει πιό τακτικά. Ὅλοι τήν ἀγαπᾶμε τήν Ἴμβρο, γιατί ἡ Ἴμβρος μᾶς ἀναπαύει, μᾶς ξεκουράζει.

       Ἡ παρουσία Σας, μαζί μέ τά μέλη τῆς Τιμίας Συνοδείας Σας, μᾶς στηρίζει, μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς δίνει δύναμη καί κουράγιο νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας. Ἑνώνουμε τίς ταπεινές προσευχές μας μέ τίς δικές Σας καί ἱκετεύουμε τήν Παναγία μας, νά κομίσῃ τήν χαρά, τήν ἐλπίδα, τήν εἰρήνη καί τήν ἀναψυχή, τόσο στόν Ἑλληνικό λαό, ὅσο καί στήν Ρωμηωσύνη τῆς Πόλεως, τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου.

      χάρις Της νά μή παύσῃ νά σκέπῃ ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος καί μέσα σ᾿ αὐτήν τήν ἀκαταστασία τῆς ἐποχῆς μας νά εἶναι ἄγκυρα ἐλπίδος, προστάτις καί βοηθός.

Εἴθε τό ἱλαρόν πρόσωπόν Της νά ἐμπνεύσ καί νά λαλήσ ἀγαθά στίς καρδιές τῶν ἰθυνόντων τῆς γῆς.

Ὡς εὖ παρέστητε, Μακαριώτατε!

     

                 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

  

 

 Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 1ηνἸουλίου ,ἐπί   τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,χοροστάτησε κατά τή θεία Λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Κοινότητος Παναγίας

 

Τήν 7ην ἰδίου τέλεσε τήν κηδείαν τῆς μ.Βασιλικῆς Ἐμμανουηλίδου  ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.

 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας προσκληθείς εὐλόγησε καί παρακάθισε σέ δεῖπνο στήν οἰκία τῶν  Νικολάου καί Χρυσούλας Τσιρογιώργη.

 

Τήν8ην ἰδίου χοροστάτησε στό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θετόκου Ἀγριδίων,κατά τήν θ. λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μ.Χρήστου Μήτσα, θανόντος ἐν Θεσσαλονίκῃ,γαμβροῦ τοῦ κ.Νικολάου  Κανάκη.

 

Τήν 10ην ἰδίου χοροστάτησε κατά τήν  θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στό Ἱερό ἐξωκλήση τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἀγριδίων, τό ὁποῖο ἀνακαίνισε ἡ κ.Κίσα Καρβουνάρη.

 

  Τήν 15 ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων  Κηρύκου καί Ἰουλίττης χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στό φερώνυμο παρεκλήση τῆς Κοινότητος Γλυκέος

.Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν στούς ὁποίους  μετά τό πέρας τῆς θ.Λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα 

 

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

16-17/07/2012

 

Τήν 16η Ἰουλίου 2012 τελέσθηκε στόν ἀνακαινιζόμενο Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, σέ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας.μέ τή συμμετοχή τῶν κληριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν,περί τά 100 περίπου ἄτομα

Μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ προσφέρθηκε  παραδοσιακό κέρασμα

.Ὡς γνωστόν, . Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, πρώην Μητροπολιτικός Ναός, περιελήφθη σύν τῷ χρόνῳ μεταξύ τῶν «κατειλημμένων» (mazbut) Βακουφίων. Περί τά μέσα τοῦ μηνός Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους 2011 ἄρχισαν ἐργασίες ἐπισκευῆς καί ἀποκατάστασης τοῦ Ναοῦ ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς ἐν Balýkesir Περιφερειακῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, σέ ἐκτέλεση εἰλημμένης ἀπόφασης τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως, ὁποία καί διαθέτει τά σχετικά κονδύλια ἀπό τόν προϋπολογισμό της,

Τῶν ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν βαινουσῶν πρός ὁλοκλήρωσιν . Μητροπολίτης Κύριλλος ζήτησε καί ἀπέσπασε  τήν ἄδεια τῆς Διευθύνσεως Βακουφίων γιά τήν τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα .Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης.Κάστρου..

    

        Αὐθημερόν Μητροπολίτης χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο  ἱερό Ναό Σχοινουδίου κατά τή θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἰδιατέρως τιμωμένης ἀπό τό εὐσεβές καί φιλακόλουθο ποίμνιο τῆς Ἴμβρου, Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Μαρίνης, ἐνῷ τόν θεῖο λόγο κήρυξε Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

  Μετά τό πέρας τῆς Θ Λειτουργίας στό αὐλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ παραέεθηκε  ὑπό τῶν κυριῶν τοῦ Σχοινουδίου πλούσιο κέρασμα.            

 

        Τήν 20ήν ἰδίου ,ἐπί   τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου χοροστάτησε κατά τήν θ.λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων καί κήρυξε τόν θ.λόγο

Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ Ἐλλογιμ.Καθηγητοῦ κ.Ἰωακείμ Καμπουροπούλου.

         

Πανήγυρις Αγίας Παρασκευῆς  Τένεδου.

25-26 Ἰουλίου 2012

 

     Μητροπολίτης μας  προκειμένου  νά προεξάρχη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  ἐπί τῇ ἐτησία μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου τῆς νήσου Τενέδου.  ἀνεχώρησε τήν 23ην Ἰουλίου εἰς τό ἕτερον σκέλος τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ τήν Τένεδον.

      Με σεμνότητα πραγματοποιήθηκε  και φέτος η πανήγυρη  της Αγίας Παρασκευής στη Τένεδο

    Ο Εσπερινός της εορτής τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου χοροστατούντος  του  Μητροπολίτου μας, αυθημερόν δε η θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής ἱερουργούντος  του ιδίου Αρχιερέως ο οποίος ως και κατά  τον  Εσπερινό κήρυξε το  θ. λόγο

   Πλήθος  πιστών ἐκ Τενέδου καί  εκ του Εξωτερικού  συμμετείχε στις Ακολουθίες κατά τη πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής  δείχνοντας την αγάπη και τη προσήλωσή του στην Εκκλησία.

    Σ’ όλες τις εκδηλώσεις της πανήγυρης, ιδιαίτερη λαμπρότητα έδωσε  η παρουσία των υπό την ηγεσία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου ,Αγίου Όρους Πανοσιολ Αρχιμανδρίτου κ. Χριστόδουλου, Κουτλουμουσιανών πατέρων καθώς και η υπό την διεύθυνση του μουσικολ. κ. Γιάννη  Παπαχρόνη, Καθηγητού  εκ Σερρών χορωδία..  

        Μετά τό πέρας τῆς θ. λειτουργίας στόν αὔλειο χῶρο τῆς ἐκκλησίας ἡ ἔντιμος Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τῆς Κοινότητος παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα ἀγάπης σχεδόν  εἰς ὅλο τό ἐκκλησίασμα.Τήν τράπεζα εὐλόγησε ὁ Μητροπολίτης μας,  παρακάθισαν δέ πλήν τῶν ἄλλων  ὁ Ἔπαρχος  καί ὁ Δήμαρχος Τενέδου..

 

Τήν 29ην ἰδίου χοροστάστησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων  κατά τήν θ.λειτουργία ,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 40μερο Ἱερό μνημόσυνο τοῦ μ.Ἀθανασίου Νταγλέρη.

               

Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι  Ο

πρό τοῦ τάφου τῶν γονέων τοῦ  μεγάλου Ἰμβρίου Ἱεράρχου

μ.  Ἀμερικῆς Ἰακώβου

 

        Ὁ Μητροπολίτης τήν 29ην Ἰουλίου μετά τό πέρας τῆς θ.λειτουργίας στούς Ἁγίους Θεοδώρους  μεταβάς μέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα ,πού ῆτο ἀρκετο,πρό τοῦ τάφου τῶν γονέων τοῦ ἀειμνήστου Ἀμερικῆς Ἰακώβου τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς Αὐτου, ἐπί τῇ 101ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ

   

      Τήν 31ην ἰδίου τέλεσε τά ἐγκαίνια  τῆς Πλατείας Γλυκέος καί στή συνέχεια  εὐλόγησε καί παρακάθισε στό παρατεθέν ὑπό τῶν Γλυκιανῶν γεῦμα.

   Πρό τοῦ γεύματος μετά πολλῆς συγκινήσεως παρακολούθησε τό πατροπαράδοτο ἔθιμο τοῦ Ἄχστος καλ’Ἄχστος

 

        Τήν 23ην στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων εὐλόγησε τούς γάμους τοῦ Παναγιώτου Μαλλιαρῆ καί τῆς Ἀθανασίας Τσιουκάρη.

   Κατ’αὐτούς παρέστη καί ὁ Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ Ὁποῖος καί συνεχάρη στή συνέχεια τούς νεόνυμφους.’

    

       Τήν 26ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας κατά τή θ. λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τά Ἱερά μνημόσυνα τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Θεοδωρίδου καί Μαρίκας Ψευτέλλη.

 

    Τήν27 ἰδίου,ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς.χοροστάτησε κατά τή θ.λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό ἐξωκλήσιο τῆς ΚοινότητοςἈγριδίων, κήρυξε τόν θ.λόγο καί τέλεσε κατανυκτικο Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων κτητόρων  τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου ἀειμνήστων Γεωργίου Σώζου,Ἰωάννου Σώζου καί Χρυσούλας Χαΐμαντοῦ..

 

                                                                              ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ἱερά Μητρόπολις

Ἴμβρου καί Τενέδου

 

 

Πατριάρχης μας  ες τήν μβρον

 

          Α.Θ.Παναγιότης, Οκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαος κατά τάς μέρας 20-23 Μαΐου πεσκέφθη μετά τς συνοδείας Ατο τήν γενέτειράν Του μβρον, πεκοινώνησε μέ τόν Ποιμενάρχην καί τούς συμπατριώτας Ατο καί χάρη τίς μορφιές το νοιξιάτικου τοπίου.

               Μετά τήν ν τ λιμένι ποδοχήν Του, τό πόγευμα τς Κυριακς, πό το Σεβ. Μητροπολίτου μβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, το ερο Κλήρου καί πλείστων πιστν, Πατριάρχης μετέβη ες Σχοινούδιον καί παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν σπερινόν τς ορτς τν γίων Κωνσταντίνου καί λένης ν τ μωνύμ παρά τό χωρίον ρχαί Να, χοροστατοντος το Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.

                  Τήν Δευτέραν, 21ην τ.μ., συμπροσηυχήθη κατά τήν πό το Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. μβροσίου τελεσθεσαν παίθριον λειτουργίαν ν τ χώρ που ερίσκετο λλοτε τό Μετόχιον τν γίων Κωνσταντίνου καί λένης τς ν γί ρει . Μονς Μεγίστης Λαύρας καί μίλησε πρός τό κκλησίασμα, παρουσιάσας ες ατό τούς συνοδούς Του Σεβ. γιον Καρπάθου καί γιον Χίου, ς καί τόν πισκεπτόμενον τήν Νσον κατά τάς δίας περίπου μέρας ντιμ. κ. Νικόλαον Ματθιουδάκην, Γεν. Πρόξενον τς λλάδος ν τ Πόλει, μετά τς ριτίμου συζύγου ατο.

                      Μετά τήν θείαν λειτουργίαν Σεβ. Μητροπολίτης μβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος παρέθεσε γεμα ν τ . Μητρόπολει, ν τό πόγευμα Πατριάρχης νεκαινίασε τό ν γίοις Θεοδώροις κατάστημα πωλήσεως τοπικν προϊόντων το κ τς Πόλεως μογενος ντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, μιλήσας πρός τούς συγκεντρωθέντας μοχωρίους Του.

                 Τήν Τρίτην, 22αν δίου, Α.Θ.Παναγιότης παρέστη ες τά θυρανοίξια το κκλησιδίου το γίου Χριστοφόρου (λλοτε το γ. Γεωργίου) ν τ περιοχ «Το Χιώτη τά Ντάμια» μεταξύ Παναγίας καί γίων Θεοδώρων, τό πόγευμα δέ παντες πεσκέφθησαν τά χωρία Γλυκύ καί Κάστρον. Ες τό τελευταον Πατριάρχης πεθεώρησε τά νακαινιστικά ργα ν τ παλαι Μητροπολιτικ Να τς γίας Μαρίνης, τά συντελούμενα δαπάναις το Τουρκικο Κράτους, ς καί ν τ παρακειμέν κκλησιδί το γίου Σπυρίδωνος. πίσης, κατά τήν παραμονήν Του ν τ Νήσ Α.Θ.Παναγιότης πεθεώρησε τήν νακαίνισιν το σχολικο κτιρίου τν γίων Θεοδώρων, τό ποον, κατόπιν δείας τς Τουρκικς Κυβερνήσεως, θά λειτουργήσ καί πάλιν πό το προσεχος σχολικο τους ς μειονοτικόν δημοτικόν σχολεον μετά ναστολήν τς λειτουργίας του, ς καί τν λλων μειονοτικν σχολείων τς Νήσου πί 48 τη. κόμη, μβριος Πατριάρχης πεσκέφθη καί τήν ναπαλαιουμένην τήν στιγμήν ταύτην πατρικήν Ατο οκίαν ν γίοις Θεοδώροις.

Ληξάσης τοιουτοτρόπως τς λιγοημέρου Πατριαρχικς ταύτης πισκέψεως ες τήν μβρον, Α.Θ.Παναγιότης καί ο σύν Ατ πέστρεψαν τήν μεσημβρίαν τς Τετάρτης, 23ης Μαΐου, ες τήν Πόλιν.

 

 Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος

Ἐντιμότατος κ.Νικόλαος Ματθιουδάκης

στήν Ἴμβρο.

 

     Τή 17 Μαΐου  ἐπισκέφθηκε τήν Ἴμβρο,ὁ   Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στή Πόλη, Ἐντιμότατος κ.Νικόλαος Ματθιουδάκης, συνοδευόμενος ὑπό τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ  κ. Αἰκατερίνης,    Προξένου τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀδριανούπολη.

   Τούς Ὑψηλούς ἐπισκέπτας ὑποδέχθηκε  στήν ἀποβάθρα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὁ Μητροπολίτης μας μετά τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως  καί πολλῶν ἄλλωνἸμβρίων.

  Τήν ἴδια ἡμέρα τούς ἐδέχθη  στήν Ἱερά Μητρόπολη  ὅπου  καί παρέθεσε πρός τιμή τους ἐπίσημο γεῦμα

 

 

    

                         

                                     

Θυρανοίξια

Τοῦ Ἱεροῦ ἐκκλησιδίου τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,

 

        Τή Τρίτη, 22α Μαΐου, παρόντος τοῦ Πατριάρχου μας ,τοῦ Σεασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ.Ἀμβροσίου,τοῦ Μητροπολίτου μας,τοῦ Ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους πιστῶν ἐξ Ἴμβρου καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ  ὁ Σεασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ.Μᾶρκος τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ ἐκκλησιδίου πού ἀνακαινίσθηκε  καί καθιερώθηκε ἐπ’ὀνόματι  τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, προστάτου τῶν ὁδηγῶν,  στή περιοχή  τοῦ Χιώτη τά Ντάμια.

   Τό Ἱερόν τοῦτο ἐκκλησίδιον ἀνακαινίσθηκε  δαπάναις τῆς κ.Ἀργυρῆς Θεοδωρίδου  εἰς μνήμην  τοῦ ἀειμνήστου  συζύγου αὐτῆς Νικολάου Θεοδωρίδου.

 

.           Η ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

 

        Ὁ Πατριάρχης μας τήν 10 Ἰουνίου,ἡμέρα Κυριακή, μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν ὀνομαστηρίων του, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ,παρόντος τοῦ Μητροπολίτου μας καί ἄλλων Ἀρχιερέων καί  καί ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν ἐκ Πόλεως ,Ἴμβρου καί  ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἀπένειμε στό συμπατριώτη μας κ.Χρυσόστομο Χριστοφορίδη,ἰατρό τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου  τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγέλης Ἐκκλησίας.

 

             Παραθέτουμε την προσφώνηση του  Πατριάρχου μας και τη ευχαριστήριο προσλαλιά του νέου Άρχοντος προς τον Πατριάρχη μας

                                    

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

ΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΣΗΚΡΗΤΗΝ

(ερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγς Βαλουκλ, 10.6.2012)

 

ντιμολογιώτατε καί λίαν γαπητέ ρχων κ. Χρυσόστομε Χριστοφορίδη,

γία το Χριστο Μεγάλη κκλησία, παρακολουθοσα μετ' διαπτώτου νδιαφέροντος καί διαιτέρας στοργς τήν πρόοδον τν νά τήν οκουμένην τέκνων ατς, τιμ καί πιβραβεύει, κατά τήν εσημον ταύτην μέραν, ν τ στορικ καί πανσέπτ ερ Πατριαρχικ καί Σταυροπηγιακ Μον Ζωοδόχου Πηγς Βαλουκλ, τήν δικήν σας ελικριν φοσίωσιν ες τήν κκλησίαν, τήν γάπην καί τήν προσφοράν σας ες τήν κοινήν διαιτέραν πατρίδα μβρον, καθώς καί τήν ατρικήν διακονίαν σας πρός τόν συνάνθρωπον, πονέμουσαες μς, δίαις μν Πατριαρχικας χερσί, τό φφίκιον το ρχοντος σηκρήτου τς γίας το Χριστο Μεγάλης κκλησίας. πό τήν στιγμήν ατήν συγκαταλέγεσθε μεταξύ τν συνεργατν καί συναγωνιστν μν, τούς ποίους μετέρα Μετριότης περιβάλλει μέ μεγάλην μπιστοσύνην.

    Τιμσθε σήμερον, ντιμολογιώτατε ρχων, διά τρες ρετάς σας.         

      Πρτον, πειδή καί μες κφράζετε τό πνεμα τς τροφο Θεολογικς Σχολς τς Χάλκης, πό τό Λυκειακόν Τμμα τς ποίας πεφοιτήσατε, ελογηθέντες νά ζήσετε ες τόν Λόφον τς λπίδος, πί τριετίαν λην, τήν "κοινήν λευθερίαν", τοι βαθείας παρξιακάς καί πνευματικάς μπειρίας, καταστάντες φορεύς πιστότητος ες τάς εράς παραδόσεις τς κκλησίας καί το Γένους, σκήσεωςκαί φιλανθρωπίας.

     Δεύτερον, πειδή νσαρκώνετε τήν αγαιοπελαγητικήν φωτεινότητα καί νοιχτοσύνην, τήν βαθεαν εσέβειαν καί τό δολον φρόνημα τν κατοίκων το χωρίου τν γριδίων, καί τιμτε τήν καταγωγήν σας πό λευϊτικήν οκογένειαν. ντλοντες δύναμιν πό τά βάθη ατς τς λευθερίας, πηρετήσατε μέ αταπάρνησιν καί γωνιστικότητα τήν πολύπαθον πατρίδα μας καί ς Πρόεδρος το ν θήναις Συλλόγου τν μβρίων. κκλησία σς τιμ,

     τρίτον, πειδή ζωή σας, ς διαπρεπος φθαλμιάτρου, εναι νεργός καί ποτελεσματική διακονία το νθρώπου, το "περισπουδάστου το Θεο ζώου" (. Χρυσόστομος, PG 48, 1029). Διεκρίθητε, χι μόνον ς πιστήμων, θεραπεύοντες τούς φθαλμούς το σώματος, λλά καί ς πεφωτισμένος μπρακτος μιμητής το "δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε", τν ν γίοις μεγάλων ατρν. πιστήμων χει δύναμιν πολλήν, λλά καί εθύνηνμεγάλην. μες, ρθότατα, δέν πιτρέψατε ες τήν πιστήμην νά χωρισθ πό τήν ρετήν.

 

ντιμολογιώτατε,

          Θά φέρετε ες τό ξς τόν τίτλον το ρχοντος σηκρήτου, φφίκιον, τό ποον πονέμομεν διά πρώτην φοράν. Πρόκειται δι᾿ ρχαιότατον ξίωμα, τό ποον συνεδέετο μέ ψηλς εθύνης προσφοράν πρός τήν Πολιτείαν καί τήν κκλησίαν, μέ ργον κρως μπιστευτικόν καί ξόχως παιτητικόν, μέ τήν διαχείρισιν σημαντικωτάτων διά τόν δημόσιον βίον θεμάτων. Πρωτοασηκρται διετέλεσαν Μάξιμος μολογητής καί ο Πατριάρχαι Ταράσιος, Νικηφόρος Α΄ καί Μέγας Φώτιος. Τό ρχοντικόν φφίκιον το σηκρήτου σς πονέμεται ς πρόσκλησις καί νδυνάμωσις διά νά συνεχίσετε νά συνδυάζετε ν τ προσώπ καί ν τ διακονί σας, νώπιον Θεο καί νθρώπων, τήν πιστότητα πρός τήν κκλησίαν καί τό Γένος μέ τήν πιστημοσύνην καί τήν λογιοσύνην, καί νά ναδεικνύεσθε ν παντί μπιστον καί ξιον τέκνον τς Μητρός κκλησίας. πονέμοντες ες τήν μετέραν γαπητήν ντιμολογιότητα, παξ τι, κατά τήν εράν καί χαρμόσυνον ατήν στιγμήν, τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν μν ελογίαν, εχόμεθα, τό παράδειγμά σας νά ερ καί λλους μιμητάς, ο ποοι χι μόνον θά σκον εόρκως καί λυσιτελς τήν πιστήμην π᾿ γαθ το κατ᾿ εκόνα Θεο πλασθέντος νθρώπου, λλά θά σέβωνται καί θά διασώζουν τάς φιλανθρώπους παραδόσεις τς ρθοδοξίας.

ξιος!

 

                 

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΤΟΥ

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Παναγιώτατε

      Με φόβο Θεού και ευλάβεια πολλή εκφράζω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την ύψιστη τιμή που μου κάνατε απονέμοντάς μου το οφφίκιο της Μεγάλης Του Χριστού Εκκλησίας. Γεννήθηκα, όπως γνωρίζετε, στ’ Αγρίδια της Ίμβρου, από ευσεβείς και ενάρετους γονείς.

Είχα την αγαθή τύχη να είμαι μαθητής στο Λύκειο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, εκεί όπου σοφοί καθηγητές διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μου. Οι περαιτέρω σπουδές μου, υπήρξαν συμπληρωματικές μόνο.

Παναγιώτατε

         Επιτρέψατέ μου να θεωρήσω ότι το απονεμηθέν οφφίκιο τιμής και αναγνώρισης ανήκει και στην οικογένειά μου, αλλά προπαντός στους Ιμβρίους, οι οποίοι σε καιρούς χαλεπούς αναγκάσθηκαν να εκπατρισθούν αναζητώντας άλλες φιλόξενες πατρίδες. Ήταν καιροί δύσκολοι τότε, αλλά με επικεφαλής τον πράο και αγαθό μακαριστό Μητροπολίτη μας Φώτιο υπομέναμε! Και όταν μας λιθοβολούσαν, εμείς δεν επιστρέφαμε τις πέτρες. Τις κρατούσαμε. Και σήμερα με πρωτεργάτη τον ακούραστο και πανάξιο ποιμενάρχη μας τον Μητροπολίτη Κύριλλο, ξαναχτίζουμε τα ξωκκλήσια μας, επισκευάζουμε τα σπίτια μας και ποιός ξέρει, αύριο ίσως ξαναφτιάξουμε ξερολιθιές για να καλλιεργήσουμε πάλι τα χωράφια μας. Όσα μας απέμειναν.

Παναγιώτατε

Εμείς είμαστε ο σπόρος της Ίμβρου. Κι’ ο δικός μας σπόρος δεν θα πεθάνει ποτέ! Γιατί όπως λέει ο μύθος, ένας αρχαίος θεός, ο Ίμβραμος, πριν ο  ίδιος πεθάνει, τον γονιμοποίησε. Κι’ όταν ο χειμώνας ήταν βαρύς και μακρύς, όπως τις προηγούμενες δεκαετίες, εμείς περιμέναμε με καρτερία και υπομονή να φυτρώσουμε και να βλαστήσουμε πάλι.

Κι’ εδώ επιτρέψατέ μου Παναγιώτατε, παραφράζοντας τον αλεξανδρινό ποιητή Καβάφη να σας διαβεβαιώσω πως για μας τους Ιμβρίους, όπου κι’ αν ζούμε, πάντα θα υπάρχει οδός, πάντα θα υπάρχει πλοίο, για την δική μας Αλεξάνδρεια, την Ίμβρο.                                                                                     

Θα επιστρέφουμε για να λάμπει ο ουρανός της Ίμβρου. Για να φυτρώνει ο σπόρος στη πατρώα γή. Για να μην πάψει να χτυπάει η καμπάνα του χωριού. Για να μην σβήσει ποτέ το καντήλι. Το ακοίμητο καντήλι στην Αγία Τράπεζα, στο εικονοστάσι του σπιτιού, στο κοιμητήρι του χωριού, παντού. Παναγιώτατε

Η Θεία Πρόνοια επέλεξε Εσάς σήμερα να οδηγείτε το σκάφος της Εκκλησίας. Πολλές φορές μέσα από θύελλες και καταιγίδες. Και το οδηγείτε με σωφροσύνη, σύνεση και σοφία.

Μ’ αυτά τα λόγια, εκφράζω και πάλι την ύψιστη ευγνωμοσύνη μου σε εσάς Παναγιώτατε για την εξαιρετική τιμή και διάκριση που μου κάνατε. Σας διαβεβαιώ ότι θα εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις ως ο έσχατος των οφφικιάλων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, προκειμένου να είμαι χρήσιμος.

Παρακαλώ Παναγιώτατε ευλογήστε με και προσεύχεσθε και για μένα.

 

 

 

 

                            Ἰούνιος 2012

 

                    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 Τήν 2α Ἰουνίου τό ἑσπέρας ,ἐπί τῇ Μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς,χοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίν τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεότόκου.

  Κατ’αὐτόν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος  προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν  τῶν κ.κ. Παύλου Σταματίδου, προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς ἑνώσως Μακεδονίας Θράκης καί Ἰωάννου Πολίτου, Ἐπιτίμου Προέδρου αὐτῆς.

    Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Μητροπολίτης μας, διά λόγων θερμῶν  χαιρέτησε τούς ἐκ Θεσσαλονίκης  προσκυνητάς

      Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ κ Τούλα καί ὁ σύζυγός της κ.Ἰωάννης Πολίτης δεξιώθηκαν τούς ἐκ Θεσσαλονίκης προσκυνητάς στήν ἐν Ἀγριδίοις κατοικία τους. .Στή δεξίωση παρέστη καί ὁ Μητροπολίτης μας,ὁ ὁποῖος ἀκολούθως  εὐλόγησε  τό παρατεθέν πλούσιο δεῖπνο στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς

     Τή 3η ἰδίου ἡμέρα Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ,  τέλεσε τη θεία Λειτουργία  στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων και  διάβασε τις ευχές της γονυκλισίας κατά τον εσπερινό πού ακολούθησε

          Τη Δευτέρα της Ἁγίας Τριάδος ο Μητροπολίτης μας, χοροστάτησε στον Ιερό Ναΐσκο  της Ἁγίας Τριάδος, στο Χαγιάδο Ἀγριδίων κατά τη θεία Λειτουργία.

     Τό θ. λόγο κήρυξε ὁ  Ἐντιμολ. Καθηγητής κ. Χρήστος Βάντσος.

          Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, στον αυλόγυρο του Ιερού Ναού, παρατέθηκε ἀπό μέρους τῶν κυριῶν τῶν Ἀγριδίων σ όλους τούς προσκυνητάς  πλούσιο γεῦμα ἀγάπης, ,

      Τήν 9η ἰδίου ἐπισκέφθηκε  τόν  νοσηλευόμενο στό Νοσοκομεἰο τῆς Ἴμβρου  Αἰδεσιμώτατο π.Γρηγόριο Ἀθανασιάδη στόν ὁποῖο εὐχήθηκε τά εἰκότα.

                                                                                                                                                                                                                                                                Τήν 11η Ἰουνίου.ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ.Βαρθολομαίου συγχοροστάτησε, στό Πανσεπτο Πατριαρχικό Ναό  μετά τοῦ Πατριάρχου μας καί ἄλλων Ἀρχιερέων,. κατά τήν τελεσθεῖσα Θεία Λειτουτουργία.

        Τήν 12η ἰδίου ἐπισκέφθηκε  τόν ἀσθενοῦντα καί νοσηλευόμενον στό Νοσοκομεῖο Βαλουκλῆ  Ἐντιμότατο κ.Ἀθανάσιο Σκουφαλέρο,Ἐπίτιμο Πρόεδρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Παναγίας καί Εὐεργέτη αὐτῆς.

  Τή 14 ἰδίου ἐπισκέφθηκε τό ἕτερο σκέλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν νῆσο Τένεδο  καί εῑχε ἐποικοδομητική συνεργασία μετά τῶν μελῶν τῆς ἐκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς

  Τή 17η ἰδίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό κατά τή Θεία Λειτουργία.

       Τή 23ῃ  Ἰουνίου τέλεσε τήν κηδεία τοῦ μ.Ἀθανασίου Δαγλέρη,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου  Γεωργίου, τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

     Τή 24η ἰδίου χοροστάτησε στόν ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων ,κατά τή Θεία Λειτουργία,στό τέλος τῆς  ὁποίας τέλεσε τά τεσσαρακονθήμερα μνημόσυνα τῶν μ. Νικολάου Καρκαλέμη καί Ἄννης Μουχάλη ὡς καί τό 9ημονο μνημόσυνο τῆς μ. Δέσποινας  Τυροβόλη

       Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ Ἀγριδίων καί τῶν ἄλλων χωρίων τῆς νήσου στούς ὁποίους στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆςς ἡ σύζυγος καί τά παιδίά τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου παρέθεσαν πλούσιο ἐπιμνημόσυνο γεῦμα   καί διέθεσαν,εἰς μνήμην του, τό ποσό τῶν 1500 λ.Τ. διά τήν βαφή τῶν ἐσωτερικῶν χώρων  τῆς ὡς ἄνω  Σχολῆς.

 

 

† Ἱερά Μητρόποις

     Ἴμβρου καί Τενέδου  

 

 

 Τῷ  Ἐντιμοτάτῳ. κ. Χρήστῳ Ροδιᾷ,

Προέδρῳ τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῶν Ἰμβρίων «Παναγία Ἰμβριώτισσα»

                                                                                                                 Εἰς Σαλαμῖνα.

                                                                                                         

                                                                                                             9 Ἰουνίου 2012

 

 

 Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

            Οἱ Ἑβραῖοι, ἄν καί τηροῦσαν μέ αὐστηρότητα τήν ἀργία τοῦ Σαββάτου, δέν παρέλειπαν νά ποτίζουν κατ’αὐτήν τόν «βοῦν» καί τόν «ὄνον» τους. Τήν τακτική αὐτήν ἐπικαλέστηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν κατακρίθηκε ἀπό τόν ἀρχισυνάγωγο, διότι ἐθεράπευσε κατά τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου (Λουκᾶ 13,14 κ. ἐπ.). Τήν τήρηση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου ὑπηγόρευε μέν ὁ Μωσαϊκός Νόμος, οἱ συγκεκριμένες, ἐν τούτοις, ἀνάγκες τῆς οἰκιακῆς οἰκονομίας ἐπέβαλον τήν ἐξαίρεσιν, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄσχετη πρός τήν θεμελιώδη χριστιανική ἀλήθεια τῆς ἀγάπης.

Ἐφέτος ὁ ἑορτασμός τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου συμπίπτει ἡμέρα Τετάρτη. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὑπαγορεύουν ἀναμφισβητήτως ὡς μόνη ἀπόκκλισιν ἀπό τόν νηστίσιμο χαρακτῆρα τῆς ἡμέρας τήν κατάλυση ἰχθύος. Ἐν τούτοις, γνωρίζετε πολύ καλῶς, κύριε Πρόεδρε, τό προερχόμενον ἀπό τά βάθη τῆς ἱστορίας τῆς χριστιανικῆς ἰδιαίτερης πατρίδος μας ἔθιμον τῆς «κουρκούτας», τό ὁποῖον μεταλαμπαδεύτηκε στό παρόν ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν τοῦ πιστοῦ καί βαθειά θρησκευομένου λαοῦ τοῦ τόπου μας, καί ἐπαναλαμβάνεται κατ’ἔτος, μέ πλήρη πεποίθηση τοῦ ὀρθοῦ καί τοῦ δικαίου, κατά τήν εὔσημον αὐτήν γιά τό Γένος μας, ἡμέρα, κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζομε ἐν ὁμοψυχίᾳ τήν εἰς οὐρανούς μετάσταση τῆς Δεσποίνης Κυρίας Θεοτόκου.

Ὅταν ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν ρωτήθηκε: «τί εἶναι καλό, τό λαλῆσαι ἤ τό σιωπῆσαι», ἀπήντησε: «ὁ λαλῶν διά τόν Θεόν καλῶς ποιεῖ, ἀλλά καί ὁ σιωπῶν διά τόν Θεόν ὁμοίως!». Διά τούς ἀνωτέρω λόγους ἀπευθύνω, ὡς Ποιμενάρχης τῆς ἰδιαιτέρας  σας πατρίδος, ἔκκλησιν στήν ἀγάπην σας, κύριε Πρόεδρε, ὅπως μέ πνεῦμα σεβασμοῦ πρός τά ἔθιμα καί τίς ἀπ’αἰώνων παραδόσεις τοῦ τόπου μας ἑορτασθῇ καί ἐφέτος ὁ Δεκαπενταύγουστος, στό Πνευματικό σας Κέντρο, τό ὁποῖο ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ κέντρο ἀναφορᾶς καί συσπείρωσης τῶν Ἰμβρίων  τῆς Ἀττικῆς, μέσα σέ ἀτμόσφαιρα ὁμονοίας καί συσπειρώσεως, οἰκονομῶν μέ τήν δέουσα διάκριση μεταξύ τῆς αὐστηρῆς τηρήσεως τῶν κανόνων καί τῆς ὅλως εἰδικῶς καί ἐξαιρετικῶς παραχωρήσεως ἔναντι τῆς ἱστορίας, τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων τῆς ἐρατεινῆς πατρίδος μας.

Μέ πατρική ἀγάπη καί διαπρύσιες εὐχές,

 

                                                                                                                                                                                                                            Μητροπολίτης 

 

 

 

                                                 Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος

 

 

                  Μάϊος   2012

   

 

 

  Μητροπολίτης  μας:

 

 Τή 13η Μαϊου χοοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων,κατά τή Θεία Λειτουργία καί τέλεσε τό 9μηνο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ.Ἀνδρονίκης Ἀργυροῦ

      Τή 20 Μαΐου τέλεσε τήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου  Καρκαλέμη ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων

    Τῇ 21 ἰδίου  τήν κηδεία τῆς μ.Ἄννης Μουχάλη ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων Ἴμβρου.

  Τήν 24η ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ  τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, χοροστάτησε, κατά τή θεία λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  Σχοινουδίου ( Παναγία Καμένη )

   Τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ ἐλλομ.Καθηγητής κ.Χρῆστος Βάντσος.

   Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ Σχοινουδίου και τῶν ἄλλων χωρίων.

    Μετά τό περας τῆς θείας λειτουργίας παρατέθηκε στόν  αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ πλούσιο γεῦμα ἀγάπης ἀπό μέρους τῶν Σχοινουδιωτῶν.

  Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε τόν οἰκουροῦντα κ .Βασίλειο Ντάντο,Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Σχοινουδίου στόν ὁποῖο εὐχήθηκε ταχεῖα ἀναρρωση.   

      Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας,σέ ἑστιατόριο τῆς Παναγίας, παρέθεσε  γεῦμα πρός τιμήν τοῦ τέως Διευθυντοῦ  τῆς Κεντρικῆς Σχολῆς Ἐλλογιμωτάτου κ.Ἰσαάκ Ἀναστασιάδου.στό ὁποῖο παρακάθισαν  πλήν τοῦ Μητροπολίτου μας καί  ἄλλοι Ἴμβιοι μαθητές του.        

    Τήν 27ηἰδίιυ χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων,κατά τή θεία Λειτουργία καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο  τοῦ μ. Βασιλείου Καμπούρη, αὐταδέλγου τῆς κ.Στρατονίκης Κομνηνοῦ,θανόντος στήν  Ἀθήνα,.

   Τό μεσημέρι σέ ἑστιατόριο τῆς Παναγίας παρέθεσε γεῦμα σέ 50μελῆ ὅμιλο καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ζαππείου τῆς Πόλεως

 

 

 

 

          ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Κίνηση Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου Κυρίλλου

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 

Φεβρουάριος 2012

 

Κατά τήν περίοδο της γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς καί ἐφέτος, ὅπως καί κατά τά παρελθόντα ἔτη, περιώδευε τά χωριά τῆς Ἴμβρου , προϊστατο τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί ἐκήρυττε τόν θ.λόγον

Τήν 29ην  Φεβρουαρίου, ἡμέρα Τετάρτη τῆς Α’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, χοροστάτησε στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας κατά τήν  Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας παρέθεσε νηστίσιμο γεῦμα στούς ἐκκλησιασθέντας.

 

                                      Μάρτιος 2012

Τήν 2αν  Μαρτίου, τό ἑσπέρας, ἡμέρα Παρασκευή, τῆς Α’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν,  χοροστάτησε κατά τήν Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου

Τήν 3η Μαρτίου,ἡμέρα Σάββατο, τῆς Α΄Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν,τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, χοροστάτησε κατά τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος,στό τέλος τῆς ὁποίας εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ Κοινοτάρχου τοῦ ὡς ἄνω χωρίου,Ἐντιμοτάτου κ.Θεοδώρου Βουλγαρέλλη.Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν καί ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων στούς ὁποίους ὁ ἑορτάζων Κοινοτάρχης παρέθεσε πλούσιο κυλικεῖο στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος.

Τήν 4ηνην ἰδίου, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Τήν 7ην ἰδίου χοροστάτησε κατά τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Σουλτάνης Κατακάλου. Μετά τό πέρας τῆς  θ.λειτουργίας οἱ κυρίες τῶν Ἀγριδίων παρέθεσαν νηστίσιμο γεῦμα σ’ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντας,στό μεγάλο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.

Τήνν 9ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό κατά τήν Β΄Στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκου.

Τήν 10ην ἰδίου τέλεσε τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τῆς ἀειμήστου  Τασούλας Καραδημήτρη,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου  τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

       Τήν 11ην ἰδίου, Β’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, χοροστάτησε στόν Ἱ.Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς ἀειμνήστου Ἀργυροῦς Μαρίνου ,προσφιλοῦς συζύγου τοῦ Κοινοτάρχου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

    Τήν 14ην ἰδίου  χοροστάτησε  στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Μετά τό πέρας τῆς θ.λειτουργίας οἱ Ἁγιοθεδωρῖτες στό Νηπειαγωγεῖο τοῦ χωριοῦ παρέθεσαν νηστίσιμο γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα

  Τήν πρωία τῆς  16ης ἰδίου, ἡμέρα Παρασκευή χοροστάτησε  στό Μητροπολιτικό Ναό κατά τήν θεία Λειτουργία τῶν προηγισμένων καί τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας στόν Ἱ.Ν.τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, κατά τήν Γ΄Στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

     Τήν 18ην ἰδίου, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, χοροστάτησε στόν Ἱ.Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων καί τέλεσε τό ἑξάμηνο Ἱερό μνημόσυνο  τῆς μ.Δεσποίνης Τυροβόλη.Ἐπικολούθησε ἐπιμνημόσυνη δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος.

 Τήν 21ην ἰδίου χοροστάτησε, στό Μητροπολιτικό Ναό, κατά τήν θ.Λειτουργίαν τῶν Προηγισμένων καί τήν 23ην ἰδίου κατά τήν Δ Στάση τῶν χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

 

Την 25η ἰδίου, ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί μεγάλῃ ἑορτῇ τοΕαγγελισμο της  περαγίας  Θεοτόκου,τέλεσε τήν θ.Λειτουργίαν στόν  πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Εαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων

Τό ἐκκλησίασμά ἦτο λίαν ἱκανοποητικό, στό ὁποῖο μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα,ἀποτελούμενον κυρίως ἀπό ψάρι,στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος

  Τήν 28 ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά τήν θεία Λειτουργία τῶν προηγιασμένων ,μετά τό  πέρας τῆς Ὁποίας οἱ Σχοινουδιῶτες στό νάρθηκα τοῦ Ἱ.῾Ναοῦ παρέθεσαν πλούσιο νηστίσιμο  γεῦμα σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα

  Τήν 29ην ἰδίου ἡμέρα Πέμπτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό κατά τήν θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

   Τήν 30ην ‘δίου χοροστάτησε στόν Ἱ .Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῶν Ἁγίων  Θεοδώρων κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

                                   Απρίλιος 2012

 

Τήν 1ην Ἀπριλίου, Ε’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, χοροστάτησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τήν τελεσθεῖσα θεία Λειτουργία.

 Τήν 2αν ἰδίου ἐπισκέφθηκε τό ἕτερον σκέλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  τήν νῆσο  Τένεδο καί συνεργάσθηκε μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς.

  Τήν 3ηνἰδίου ἐπισκέφθηκε τόν οἰκοροῦντα κ. Συμεών   Σάλτο , ὁ ὁποῖος ἐπί σειράν ἐτῶν ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία ὡς πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ εὐχήθηκε τά δέοντα.

    Ὁ εἰρημένος Συμεών ἀπεβίωσε τήν 6ην ἰδίου καί ἐτάφη στή Τένεδο τήν 7ην ἰδίου.Τήν κηδεία του τέλεσαν οἱ Αἰδεσιμ.Οἰκονόμος κ.Δημήτριος Κικιδέλλης καί πρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Γρηγοριάδης.

 

                           Ὁ Μητροπολίτης μας στά Πατριαρχεῖα

       Ὁ Μητροπολίτης μας προκειμένου ἵνα λάβῃ μέρος  στήν τελετή τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου, τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 7ην τρ.μ. μετέβη στή ΚΠολη.

 Τήν Κυριακή τῶν Βαϊων, κατά τήν θεία λειτουργία στό Π.Π.Ναό συγχοροστάτησε μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος,τοῦ Πατριάρχου καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων,τήν Μ. Πέμπτη συλλειτούργησε μετά τοῦ Πατριάρχου καί πάντων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων,ὅτε καί ἐγένετο ὁ καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου,καί τέλος τήν Μ Πέμπτη τό ἑσπέρας κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν,συγχοροστάτησε καί πάλιν μετά τοῦ Πατριάρχου καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων, τήν δέ ἑπομένην,Μεγάλη Παρασκευή ἐπέστρεψε στήν Ἐπαρχία Του.

  Τό ἑσπέρας τῆς Μ.Παρασκευῆς τέλεσε τή Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου  θρήνου στό Μητροπολιτικό Ναό καί στή συνέχεια στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Γλυκέος ,στό τέλος τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ περιφορά  τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου σ’ὅλο τό χωριό.

   Τό Μ.Σάββατο χοροστάρησε στό Μητροπολιτικό Ναό κατά τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

                                          .

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

Κατά τή Κυριακή το Πάσχα ἡ Θεία Λειτουργία τς ναστάσεως τελέσθηκε σ’ ὅλα τά χωριά τῆς Ἴμβρου καί στήν Τένεδο τό μεσονύκτιο.

Ὁ Μητροπολίτης λειτούργησε στό Μητροπολιτικό Ναό καί προέστη τοῦ σπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στό Μητροπολιτικό Ναό, στό Σχοινούδι καί στ’ Ἀγρίδια. Τό Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σέ διάφορες γλῶσσες καί στό τέλος διένειμε τά παραδοσιακά Πασχαλινά αὐγά.                 

                                

ΠΑΣΧΑΛΙΟ     ΓΕΥΜΑ

 

Τήν μεσημβρία παρατέθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη πλούσιο πασχαλινό ἑόρτιο γεῦμα, μέ τό παραδοσιακό γεμιστό ἀρνάκι στό φοῦρνο στό ὁποῖο παρακάθισαν ὁ ἐξοχώτατος πρέσβυς κ.Θεοχάρης Λαλᾶκος,Ἐπιτετραμένος στή Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος στήν Ἄγκυρα,μετά τῆς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ.Ἄννης,ἡ Εὐγενεστάτη κ.Hannah a Draper,Ὑπεύθυνος πολιτικῶν ὑποθέσεων στό Γενικό Προξενεῖο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὁ ἐξοχώτατος ἐν ἰατροῖς κ.Alper Polat Ἀρχίατρoς τοῦ Νοσοκομείου τῆς Biga  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ εὐγενεστάτης κ.Dilek ,Καθηγητρίας Παναεπιστημίου, ὁ Ἐντιμ.κ. Aytaç Süer   ,οἰκογενειακός ἰατρός στήν Ἴμβρο μετά τῆς συζύγου  αὐτοῦ Εὐγενεστάτης κ Þelale,   Δικαστοῦ ἐν Ἴμβρῳ καί ἡ Δικηγόρος τῆς Μητροπόλεως Εὐγενεστάτη κ. Dilek Razlýkl ἐπί κεφαλῆς 16μελοῦς ὁμίλου Δικαστῶν,Δικηγόρων,ἰατρῶν καί ἄλλων ἐκ ΚΠόλεως.

 

      Τό ἑσπέρας,ὁ Ποιμενάρχης μας παρακάθισε σέ δεῖπνο στήν οἰκίαν τοῦ Ἐλλογιμ Καθηγητοῦ κ.Ἰωάννου Καμπούρη ἐν Ἀγριδίοις συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐξοχωτάτου πρέσβεως  κ.Θεοχάρους Λαλάκου καί τῆς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ.Ἄννης

                          

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

     Τη Τρίτη της Διακαινησίμου 17 Απριλίου ο Μητροπολίτης μας συνεχίζων  τη παράδοση διοργάνωσε Ιερό προσκύνημα στη Παναγία την Αργατάρα στο Κάρδαμο όπου εψάλη  η Ιερά Παράκληση  προς την Υπεραγία Θεοτόκο, μνημονεύθηκαν  τα ονόματα  των ζώντων και των  τεθνεώτων και μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας προσφέρθηκε πλούσιο κυλικείο σε όλους τούς προσκυνητάς.

      Τη Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 20ην τ.μ. ημέρα κατά την οποία εορτάζει το χωριό του Γλυκέος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ,τελέσθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία με αρτοκλασίας , χοροστατούντος  του Μητροπολίτου μας.

            Το μεσημέρι  προσκληθείς παρακάθισε  μέ ὅλη τήν Ἀκολουθία του σε γεύμα  στην οικία της κ. Παρασκευής Σγουρομάλλη.

 

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΡΑΚΤΣΗ

 

   Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ , ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου,κατά τήν θεία λειτουργία πού τέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. πρεσβύτερος π.Ἀθανάσιος,στό τέλος τῆς ὁποίς ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος,ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου, μέ τή συμμετοχή καί ἄλλων ἱερέων καί Ἱεροψαλτῶν τέλεσε τό ἔτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Κωνσταντίνου Ταρακτσῆ.

   Ὁ ἀείμνησος π.Κωνσταντῖνος ἐπί σειράν ἐτῶν ὑπηρέτησε μέ πιστότητα τήν Κοινότητα Σχοινουδίου,ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί ἀγαπήθηκε πραγματικά. Ἄς εῖναι αἰωνία ἡ μνήμη του. Ἐπηκολούθησε δεξίωση στόν νάρθηκα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ μέ  πλούσια βουτήματα τά ὁποῖα ἐτοίμασαν   οἱ κυρίες τοῦ Σχοινουδίου καί τῶν Ἀγριδίων

 

Νεκρολογία

  «    Τήν Κυριακή του Θωμά, 22 Απριλίου 2012, στόν Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο υπερ αναπάυσεως της ψυχής του αειμνήστου πατρος Κωνσταντίνου, χοροστατούντος του Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου, καί συμπροσευχομένων των ιερέων πατέρα Αθανασίου, πατέρα Νικηφόρου και πατέρα Σταυρου, και με τις μελωδικές ψαλμωδίες των ιεροψαλτών μας Γεωργίου Τυροβόλη και Παναγιώτου Μαλλιαρῆ, Ἡ Θεία λειτουργία ηταν μεγαλοπρεπής και η μνημόσυνος τελετή άκρως συγκινιτική.

       Η παρουσία των Ιμβρίων από όλα τα χωργιά, η μεγάλη παρουσία του Σχοινουδίου, και η επιμνημοσυνη δεξίωση που παρατάθηκε γενναιόδωρα ηταν ολα δείγμα σεβασμού καί αγάπης πρός την μνήμη του πατρός Κωνσταντίνου.

       Μ'εσα σε ολη αυτή την κατάνυξη, η σκέψη μου ανέτρεξε στον παπα-Κώστα, τον φίλο μου, οπως εγώ τον γνώρισα καί τον έζησα - με χαρά και τιμή - γιά δέκα περίπου χρόνια.

Ανθρωπος πολύπλευρος με αμέτρητα ενδιαφέροντα - κοινωνικά και θρησκευτικά. Με ποικίλλες ικανότητες και δράση. Καθηγητής μαθηματικών, συντάκτης και εκδότης της "Φωνής της Ιμβρου," ιεοψάλτης, και προς το τέλος του κύκλου της δράσης του, απάντησε στο κάλεσμα της φωνής να υπηρετήση το Θεό και την πατρίδα ως ιερέας. Απόφαση έκπληξης για μένα, χαρά και ελπίδας για 'ολους μας.

     Ευσεβής, ειλικρινής και απέριττος, μέ ετοιμη πάντα τη διάθεση να συζητήση θέματα εκκλησιαστικά και κοινωνικά. Με συγκίνηση ανατρέχω στους περιπάτους μας στη Σπηλιά, τις ατέλειωτες συζητήσεις μας και την κατάληξη στη συμφωνία να διαφονούμε, οταν εγω τελείωνα τον περιπατο στο"Οκουμα" και εκείνος -σεμνά- συνέχιζε γιά το σπίτι με την σκέψη γιά το σήμερα και το αύριο, το μέλλον της αγαπημένης του γής, την Ιμβρο,

     Πολλές φωνές ακούστηκαν. Τι 'εγινε η "Φωνή της Ιμβρου" με τα νέα, το πλούσιο υλικό γύρω απο την κίνηση της Μητρόπολης, των εκκλησιών και του νησιού, με τις αναφορές στα μικροελαττώματα και τα προτερήματα ολων μας?

      Μέσα σε αυτές τις σκέψεις μου εφθασε η στιγμή για το αντίδωρο. Καθώς φιλούσα το χέρι του Ποιμενάρχη μας μου είπε, "Ο Θεός να αναπαυη την ψυχη του¨" Εκείνη τη στιγμή, νοερά, είπα καί εγώ το στερνό χαιρετισμό στο φίλο μου και συγχωριανό.

"Ας ειναι ελαφρά η γή οπου σε σκεπαζει,.»

,

 

                                                                                                            Βασίλης Α, Σκουτάκης

 

Ὁ Μητροπολίτης μας.

     Τήν 23ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν θεία  λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ἔμπρσθεν τοῦ Τάφου  τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση.

    Τήν ἰδίαν ἡμέραν τέλεσε τήν κηδεία  τῆς μακαριστῆς Μαρίας Καντέμη,100 ἐτῶν,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης  Σχοινουδίου

      Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπισκέφθηκε κατ’οῖκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ μουσικολ κ. .Γεώργιο Τυροβόλη, ἐξυπηρετοῦντα τήν  Ἱεράν Ἐπαρχίαν ἐκ τοῦ Ἱεροψαλτικοῦ στασιδίου.

Η    Ε Π  Ι Σ Κ Ε Ψ Η

Τοῦ Ἐξοχωτάτου  Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Abdullah Gül στήν Ἴμβρο

 

      Τήν 28ην Ἀπριλίου 2012 Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, ἐπραγματοποίησε σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τήν νῆσον Ἴμβρον συνοδευόμενος ὑπό τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ κ. Hayrünnisa Gül, τοῦ Ἐξοχ. κ. Veysel Eroðlu, Ὑπουργοῦ Δασῶν καί Περιβάλλοντος, καί ἄλλων προερχόμενος ἐκ Δαρδανελλίων (Çanakkale), ἔνθα ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας του τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 97 ἐπετείῳ τῶν αὐτόθι διεξαχθεισῶν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ΑΠαγκοσμίου Πολέμου μαχῶν.

Τόν ὕπατον Πολιτειακόν ἀρχηγόν τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀφιχθέντα ἀκτολοϊκῶς εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου, ὑπεδέχθησαν, κατά τό αὐστηρῶς ἐφαρμοσθέν Πρωτόκολλον τῆς Προεδρείας, οἱ Ἐξοχ. κύριοι Güngör Azim Tuna, Νομάρχης Δαρδανελλίων, καί, Ἔπαρχος τῆς νήσου κ.Kamuran Taþbilek Φρούραρχος τῆς νήσου,κ.Aydýn Aydoðan, Διοικητής τοῦ ἐνταῦθα στρατοπεδεύοντος Συντάγματος τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ, Δήμαρχος τῆς Ἴμβρου κ. Yücel Atalay, ἅπαντες μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, οἱ Διοικηταί τῶν ἐνταῦθα δυνάμεων τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Χωροφυλακῆς καί   Μητροπολίτης κ.Κύριλλος, ὁποῖος, καλωσορίζων τόν κ. Πρόεδρον, διεβίβασεν εἰς αὐτόν τόν χαιρετισμόν,  καί τήν ἀγάπην τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος,τοῦ Πατριάρχου μας, το κλήρου τῆς . Μητροπόλεως καί τῶν Ρωμηῶν κατοίκων τῆς νήσου.

κ. Πρόεδρος κατηυθύνθη διαὐτοκινητοπομπῆς εἰς τήν κεντρικήν πλατείαν τῆς Παναγίας (Cumhuriyet Meydaný) ἔνθα, ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν πρός τούς ἀπό ἐνωρίς συγκεντρωθέντας καί ἀναμενόντας αὐτόν μετἐνθουσιασμοῦ κατοίκους τῆς νήσου. Δεύτερος σταθμός τῆς περιοδείας τοῦ κ. Πρέδρου ὑπῆρξεν ἰδιαιτέρα πατρίς τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, οἱ Ἅγιοι Θεόδωροι, ἔνθα, ἀφοῦ ἐπεσκέφθη τό Νηπιαγωγεῖον καί περιηγήθη πεζῆ τό κέντρον τοῦ χωρίου, κατέλυσεν εἰς τό καφενεῖον τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Ἀρχοντώνη, ἔνθα ἤπιε καφέ καί ἔσχε τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μεθἡμετέρων Ἁγιοθοδωριτῶν, ἐνῷ κατόπιν μετέβη καί εἰς τόν . Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τό ἀνακαινιζόμενον κτίριον τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τοῦ χωρίου.

ἐπίσκεψις τοῦ κ. Gül ὡλοκληρώθη διά τῆς παραθέσεως ἐπισήμου γεύματος ἐν τῷ ἐν Κάστρῳ ἑστιατορίῳ «Yakamoz», εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησε καί Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης κ.Κύριλλος, ὁποῖος, ἀπαντητικῶς εἰς τό ἐπαινετικόν σχόλιον τοῦ κ. Προέδρου διά τήν ἀρίστην κατάστασιν τῶν Ναῶν τῆς Ἴμβρου, ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν κ. Ἔπαρχον καί τόν κ. Δήμαρχον διά τάς παρεχομένας ὑπαὐτῶν ἀδείας καί ἐν γένει διευκολύνσεις, χάρις εἰς τάς ὁποίας ἀνακαινίζονται οἵ τε Ναοί καί τά ἐξωκλήσια τῆς Ἴμβρου.

κ. Abdullah Gül ἀνεχώρησεν αὐθημερόν πλήρως ἱκανοποιημένος ἀπό τήν ἐπίσκεψίν του εἰς Ἴμβρον, προπεμφθείς εἰς τόν λιμένα τῆς νήσου ὑπό τῶν ὑπαντησάντων αὐτῷ ἐπίσημων τοῦ Προεδρικοῦ Πρωτοκόλλου.

 

Μητροπολίτης μας τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 29η τρ.μ.χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, κατά τή θεία λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε  τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Τασούλας Καραδημήτρη καί τό ἑξάμηνο τοῦ ἀειμνήστου συζύγου αὐτῆς μ.Βασιλάκη Καραδημήτρη.

 

                                         Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

                                       ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Κίνηση Σεβ.Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου

 

Ἰανουάριος Φεβρουάριος 2012

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

       Κατά τήν αὐγή τοῦ νέου ἔτους, ἐπισκέφθηκε ὅλα τά χωριά τῆς Ἴμβρου, χοροστάτησε κατά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες στούς ἐνοριακούς Ναούς, στή  συνέχεια δέ  στίς αἴθουσες τῶν χωριῶν, ἀπηύθυνε λόγους ἀγαθούς πρός τούς χριστιανούς τῶν χωριῶν, ἄκουσε τά πατροπαράδοτα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη Ἁγιοβασιλόπιττα καί διένειμε εἰς ὅλους τούς μονίμους κατοίκους τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 Τό νόμισμα κατά κατά  τό κόψιμο τῆς πίττας ἔλαχε:

   Στούς Ἁγίους Θεοδώρους τό Σάββατο τό ἑπέρας, 31η Δεκεμβρίου 2011 στόν κ. Στυλιανό Μαραγκό,

 Στ’Ἄγρίδια τήν Κυριακή τό πρωΐ, 1η Ἰανουαρίου  2012, στήν κ. Παρασκευή Σελάμη,

  Στό Σχοινούδι, τήν Κυριακή τό βράδυ, 1η Ἰανουαρίου 2012, στόν μικρό Σωτήριο Διακουμογιαννόπουλο, ἀνεψιό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Βουλγαρέλλη,

   Στό Εὐλάμπιο τήν Δευτέρα τό ἑσπέρας, 2 Ἰανουαρίου 2012, στόν κ. Παναγιώτη Θωμᾶ,

   Στό Γλυκύ, τήν Τρίτη τό ἑσπέρας, 3 Ἰανουαρίου 2012, στήν κ. Κυριακίτσα Παπαλάμπου καί, τέλος, στήν Παναγία, τήν Τετάρτη, 18 Ἰανουαρίου 2012, κατά τήν ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου μας, κατά τήν ὁποία, τήν Αγιοβασιλόπιτα ἔκοψε ὁ Θεοφιλέστατατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, τό νομισμα ἔλαχε στόν κ. Παναγιώτη Μαλλιαρή, Ἱεροψάλτη Σχοινουδίου.

                                              

 

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

 

      Τήν 6η Ἰανουαρίου μέ τήν εὐκαιρια τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, καί ἐφέτος μέ βροχή καί ἰσχυρούς ἀνέμους  πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς κατάδυσης τοῦ τιμίου σταυροῦ καί ἡ εὐλογία τῶν ὑδάτων στό λιμάνι τοῦ Κάστρου.

        Νωρίτερα τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, πανυγηρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας καί τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στή συνέχεια, ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ ἱερεῖς, οἱ Ἱεροψάλτες καί  ὁ πιστός λαός ἐν πομπῇ, δι’αὐτοκινήτων, κατευθύνθηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου, καί ἐκεῖθεν ὑπό δυσμενεῖς καιρικάς συνθήκας  ἀκολούθησε πομπή μέχρι τό λιμάνι ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Καθαγιασμός τῶν ὑδάτων. Παρά τίς ἄσχημες καιρικές συνθῆκες βούτηξαν στά παγωμένα νερά τοῦ βορείου Αἰγαίου γιά νά πιάσουν τόν τίμιο σταυρό ὁ κ. Ὄθων Παπαδόπουλος, Καθηγητής πλαστικῆς χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, παλαιός Κωνσταντινοπολίτης ἐπί τούτῳ ἐλθών ἐξ Ἀθηνῶν, δι’ἰδιωτικοῦ σκάφους, παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες, καί ὁ νεαρός Χρῆστος Ταλλιαδοῦρος, ὁ ὁποῖος καί ἀνέσυρε τόν Τίμιο Σταυρό. Εἰς ἀμφοτέρους ἐδόθη, ὡς εὐλογία, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας, ἀνά εἷς ἀργυρούς σταυρός, εἰς μέν τόν κ. Ὄθωνα κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος εἰς δέ τόν Χρῆστον ἀργότερον.

       ‘Ακολούθως σέ ἑστιατόριο, στή προκυμαία τοῦ Κάστρου ἔγινε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας καί ἀκούστηκαν καί  πάλιν στό Κάστρο τά  πατροπαράδοτα  κάλαντα. Τό νόμισμα ἔλαχε στούς κ.κ. Νικόλαο Καρανικόλα καί Τρύφωνα Κικιδέλλη. Στή συνεχεία στό ἴδιο Κέντρο, παρατέθηκε ἑόρτιο γεῦμα, σέ  ολους τούς προσκυνητάς, 100 ἄτομα. Τό γεῦμα ἦταν προσφορά τοῦ κ. Θεοδώρου Βουλγαρέλλη, εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου πατρός αὐτοῦ Γεωργίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τόν θάνατον αὐτοῦ.

  Τήν  7ην ἰδίου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, κατά τήν Θεία Λειτουργία  καί τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Βουλγαρέλλη.

Τήν 8ην ἰδίου χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Μαρίκας Ψευτέλλη. Τήν μεσημβρία ὁ σύζυγος αὐτῆς Ἐντιμότατος κ. Ἀθανασιος παρέθεσε πλούσιο ἐπιμνημόσυνο γεῦμα σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα σέ ἐστιατόριο τῆς Παναγίας.

      Τήν 9ην ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης μας συμπληρώσας ἑβδομήκοντα ἔτη ζωῆς, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν δέ  μεσημβρία, στήν Ἱερά Μητρόπολη, παρέθεσε γεῦμα στούς Ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας καί στίς πρεσβυτέρες αὐτῶν. 

 Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

16 – 19 Ἰανουαρίου 2012

 

                                                                                                             Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν γενέθλιον αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, μεταξύ 16ης καί 19ης Ἰανουαρίου 2012 ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ἐκ Γαλλίας οἰκείων καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένης ἐκ τῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, διεπεραιώθησαν τήν πρωΐαν τῆς 16ης Ἰανουαρίου ἀπό τοῦ ἐν τῇ χερσονήσ τῆς Καλλιπόλεως λιμένος Kabatepe εἰς τήν κατάλευκον, ἐκ τῆς χιονοπτώσεως τῆς προτεραίας, Ἴμβρον, ἐν τῇ προκυμαίᾳ τῆς ὁποίας ὑπηντήθησαν εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, μονίμων κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν τῆς νήσου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί κατηυθύνθησαν εἰς τήν ἐν Παναγίᾳ ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Μετά τήν προσκύνησιν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kamuran Taþbilek, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ παρέθεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἴκῳ γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου.

Τό ἑσπέρας Πατριάρχης προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ἐν τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Σταυρός» τῶν ὑψωμάτων τοῦ Εὐλαμπίου.

Τήν ἑπομένην, 17ην ἰδίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ . Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, Θείαν Λειτουργίαν. Ἀπευθυνόμενος πρός τό ἐκκλησίασμα ἐξέφρασε τά κατακλύζοντα Αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως ἐπί τῇ νέᾳ ταύτῃ ἐπισκέψει εἰς τήν ἰδιαιτέραν Αὐτοῦ πατρίδα, ὡμίλησε διά τόν βίον καί τάς ἀρετάς τῶν τιμωμένων τήν ἡμέραν ἐκείνην Ἁγίων (Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βεροίᾳ ἀσκήσαντος, τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων) καί ἐπαρουσίασεν εἰς τούς πιστούς τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ὅστις ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ δοθείσῃ εἰς αὐτόν εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς γνωριμίας πρός τήν πολύπαθον νῆσον, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐγεννήθη καί ἤκουσε τά πρῶτα ἐγκύκλια γράμματα Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Πατριάρχης ἐπέδωκεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀστέριον Ὀκουμούσην, ἐφημέριον τοῦ χωρίου, βαρύτιμον Ἱερόν Εὐαγγέλιον, δωρεάν πρός τόν Ναόν τῆς ὑπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κατσουλιέρην Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἰερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Ἀκολούθως τό ἐκκλησίασμα μετέβη εἰς τό καφενεῖον τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Ἀρχοντώνη, πατρός κατά σάρκα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ αὐτάδελφόν Του κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην. Κατόπιν τούτου, ἐπεσκέψατο τήν λειτουργοῦσαν ὡς Μουσεῖον οἰκίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου, καθώς καί τό «Μουσεῖον Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου», τό ὁποῖον στεγάζεται ἀπό τοῦ ἔτους 2009 ἐν τῷ ἐπί τούτῳ ἀνακαινισθέντι ἐμπορικῷ ποτε καταστήματι τοῦ πάππου Αὐτοῦ, ἀειμνήστου Νικολάου Σκαρλάτου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας Πατριάρχης προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ἐν τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Λουτρός» εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σχοινουδίου, ἐνῷ ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν τῇ περιοχῇ «Σαβούρι» εἰς τάς ἐξοχάς τοῦ Σχοινουδίου.

Τήν ἑπομένην, 18ην τ.μ., Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ . Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὁποῖος, προσφωνῶν εἰς τό τέλος αὐτῆς τόν «Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τόν Ἴμβριον Πατριάρχην τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, τόν δεξιόν πηδαλιοῦχον τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας εἰς δυσχειμέρους καιρούς», ἐξέφρασε θερμάς εὐχαριστίας διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἴμβρον, « ὁποία», ὡς ἐτόνισε χαρακτηριστικῶς, «καίτοι χειμερινή, κυοφορεῖ τήν ἄνοιξιν».

Πατριάρχης ἀπό τῆς ἰδικῆς Του πλευρᾶς ξέφρασε τήν χαράν του διά τήν συνάντησίν Του ἅπαξ ἔτι μετά τῶν προσφιλῶν συμπατριωτῶν Του ἐν τῇ κοινῇ αὐτῶν γενετείρᾳ καί συνεχάρη διά θερμῶν λόγων τόν Ποιμενάρχην τῆς Ἴμβρου ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί τῷ ἐπιτελουμένῳ ὑπαὐτοῦ καρποφόρῳ ποιμαντικῷ ἔργῳ, ἐνῷ, ἀναφερόμενος μετά συγκινήσεως εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπαναλειτουργίανμετά 48 ἔτη- Μειονοτικῆς Σχολῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ νήσῳ, κατόπιν χορηγήσεως τῆς σχετικῆς ἀδείας ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Τουρκίας, ἐξέφρασεν αἰσιοδοξίαν καί ἐλπίδα διά τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας ἐν τῇ Πόλει καί ταῖς νήσοις Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, ἔνθα ἐγένετο καί τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ποιμενάρχου, τῶν Ἐντιμ. Προέδρων, Κοινοτήτων καί Ἐφοροεπιτροπῶν καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἑόρτιον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ὁποῖον προσεκλήθησαν ἅπαντες οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.

Μετά τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, ἐπεσκέφθη τά χωρία Κάστρον καί Γλυκύ. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις ἀγρόκτημα τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος, καθώς καί τό Οἰκολογικόν Πᾶρκον τοῦ χωρίου, ἐνῷ ἀργότερον ἐπραγματοίησεν ἰδιωτικάς ἐπισκέψεις. Τό ἑσπέρας, τέλος, παρέθεσεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν τῷ Κάστρῳ ξενοδοχείῳ «Ἄνεμος» εἰς τόν Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου, τούς οἰκείους καί τά μέλη τῆς Τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 19ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.»

 

 

 

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ  ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,

ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Ν

(18 Ἰανουαρίου 2012)

* * *

 

Παναγιώτατε Δέσποτα,

 

                                                                                                             Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ξεχωριστὴ εἰς τὸ ἡμερολόγιόν μας. Ὄχι μόνον διότι τιμοῦμε τὴν ἱεράν μνήμην δύο μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ἀλλὰ καὶ διότι τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἐπέλεξεν ὁ Ἴμβριος Πατριάρχης μας νά βρίσκεται ἀναμεσά μας, ὥστε μέ τήν εὐκαιρίαν τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Ποιμενάρχου, νά ἀνταμωθοῦμε στό ἀγαπημένο μας νησί, στήν χειμωνιάτικη Ἴμβρο πού κυοφορεῖ τήν ἄνοιξη, πού ἐνδύεται τόν στολισμό τῆς ἀρχοντικῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους γιά νά ὑποδεχθῇ μέ ὅλο της τόν σεβασμό, μέ ὅλη της τήν εὐλάβεια, μέ ὅλη της τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωση, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τόν Πατριάρχη τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, τόν δεξιό πηδαλιοῦχο τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας στίς δύσκολες ἡμέρες μας!

                                                                                                             Αὐτός ὁ τόπος «ὁ μικρός, ὁ μέγας», πού λέγει καί ὁ ποιητής, μᾶς τραβᾷ σάν μαγνήτης, ἡμέρα καί νύχτα, χειμῶνα καί καλοκαίρι, συνεχῶς καί ἀκαταπαύστως. Ὅπου καί ἄν εὑρισκώμεθα οἱ Ἴμβριοι: στήν Πόλι, στήν Ἑλλάδα, στή Γερμανία, στήν Αὐστραλία – παντοῦ! Μπορεῖ γιά ἄλλους τό εὐλογημένο μας νησί νά εἶναι τόπος ἄσημος, ἄγνωστος, μικρός∙ ἀλλά γιά μᾶς εἶναι μέγας∙ μέγας καί πολύτιμος∙ πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος∙ δέν τόν ἀλλάζουμε μέ τίποτε!

Ἑορτάζουμε σήμερα τήν μνήμη δύο λαμπρῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Κυρίλλου. Ἀμφότεροι συνέγραψαν καί ἄφησαν ὡς παρακαταθήκη γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές πολλά σοφά συγγράμματα, ἑρμηνευτικά τῶν Θείων Γραφῶν, δογματικά τῆς πίστεως στόν Χριστό, ἀποδεικτικά τῆς Θείας ἀληθείας καί ἐλεγκτικά τῆς πλάνης τῶν αἰρέσεων. Τιμοῦμε τούς δύο αὐτούς μεγάλους Ἁγίους, ὄχι ὡς θρησκευτικούς «ἥρωες», γιατί αὐτό θά ἦταν εἰδωλολατρικό, ἀλλά ὡς ζωντανά παραδείγματα βιώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισης τοῦ ἀνθρώπου, ὡς «φώτα θεουργικά», ὡς φίλους ἀληθινούς τοῦ Θεοῦ, ὡς κοινωνούς τῶν παθημάτων καί τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ὡς ὁδηγούς τῶν πιστῶν «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ' εἰκόνα Θεοῦ καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἀπό τήν φύση του προωρισμένος ἑορτάζων νά θυμᾶται τόν Θεό. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει χαρακτηριστικῶς: «Κεφάλαιον ἑορτῆς μνήμη Θεοῦ». Ἔτσι, ἡ χριστιανική γιορτή δέν εἶναι μία θεωρητική καί ἀφῃρημένη κατάσταση. Ἀπεναντίας, σηματοδοτεῖ τήν κοπιώδη πορεία τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιστρέψει στόν Θεό, στό ἄκτιστο Ἀρχέτυπό του, ἀπό τό ὁποῖο καί κατάγεται. Γι' αὐτό, ἡ χριστιανική ἑορτή, ὡς βίωμα χαρᾶς καί εὐφροσύνης, δέν εἶναι δυνατόν νά κατανοηθῇ ἔξω ἀπό τήν δοξολογία τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμπειρία τῆς θείας δόξης, ἔξω ἀπό τή νέα πραγματικότητα πού δημιούργησαν στόν κόσμο τά γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας, τῆς Σάρκωσης τοῦ Λόγου, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Γεγονότα πού ἔδωσαν νέο νόημα στό χρόνο, τόν χῶρο, στόν ἄνθρωπο, στόν κόσμο, στήν ἴδια τήν ζωή. 

Θεοῦ, λοιπόν, τό δῶρον -καί «ὁμολογοῦμεν τήν χάριν, κηρύττομεν τόν ἔλεον, οὐ κρύπτομεν τήν εὐεργεσίαν»- ὅτι διά μίαν ἀκόμη φοράν εἰς τήν ἐφήμερον ταύτην ζωήν μοῦ δίδει ὁ Κύριος τήν χαρά νά τιμήσω τόν οὐράνιον προστάτην μου ὑποδεχόμενος μαζί μέ τούς λιγοστούς κληρικούς καί πιστούς τῆς Μητροπόλεως τόν Πατέρα καί Πατριάρχην μας, καί παρακαλῶν Αὐτόν νά μᾶς ἐπιδαψιλεύσῃ τίς εὐχές καί εὐλογίες τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, τόν δέ Μέγα ρχιποίμενα Κύριον ἡμν Ἰησον Χριστόν νά Σᾶς χαρίζῃ μκος ἐτν μέγα, μέ γιεία, δύναμη, φωτισμό, σύνεση ἐν πᾶσι, ὥστε νά συνεχίσετε νά πηδαλιουχτε θεαρέστως τήν Ἐκκλησία καί νά δηγτε ὅλους μᾶς, τό ποίμνιο το Χριστο, εἰς νομάς σωτηρίους! Ὡς εὖ παρέστητε, Παναγιώτατε Δέσποτα! Υψώσατε τά ἅγια χέρια Σας καί εὐλογήσατέ μας γιά μία ἀκόμη φορά!

Εἰς πολλά ἔτη!

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
ἐν Ἴμβρῳ
Ἴμβρος, 18 Ἰανουαρίου 2012

Ἱερώτατε Ποιμενάρχα μας ἅγιε Ἴμβρου καί Τενέδου,
Θεοφιλέστατε ἅγιε Σινώπης καί
Ἀγαπητοί συμπατριῶται,

Δοξάζουμε τόν Θεό τῶν πατέρων μας πού μᾶς ἀξιώνει στίς ἀρχές τοῦ καινούργιου χρόνου νά συναντηθοῦμε γιά μιά ἀκόμη φορά στό νησί μας, στόν τόπο μας, στόν κρυφό καημό μας, στήν Ἴμβρο.

Καί βεβαίως τά ὀνομαστήρια τοῦ πεφιλημένου ἀδελφοῦ Κυρίλλου ἦταν τό πρῶτο κίνητρο γιά νά ἔλθω μέσα στό καταχείμωνο, ἀφήνοντας πίσω τίς Πατριαρχικές εὐθύνες στό Φανάρι. Ἀλλά δέν ἦταν μόνον αὐτά. Ἦταν καί ἡ ἐπιθυμία μου νά χαρῶ, ἔστω καί γιά λίγο, τή χειμωνιάτικη ὀμορφιά καί ἡσυχία τῶν χωριῶν μας καί τῶν ἐξοχῶν μας, ἦταν ἡ βιασύνη μου νά ἔλθω πρίν ἀπό τό Μάϊο καί πρίν ἀπό τόν Αὔγουστο πού προτίθεμαι νά ξαναέλθω, ἦταν ἡ νοσταλγία γιά τήν Ἴμβρο πού νιώθω ἡμέρα καί νύχτα, χειμῶνα καί καλοκαίρι, "ἐν ἑσπέρᾳ καί πρωΐ καί μεσημβρίᾳ καί ἐν παντί καιρῷ". Ἀκοῦστε τί ὄμορφα πού περιγράφει αὐτόν τόν καημό γιά τήν πατρίδα του ἕνας νοσταλγός:

"Ἔκλεισε τά μάτια του καί ἔπεσε σέ ἀναπόληση μιᾶς ἄλλης χώρας πού ὑπῆρξε ἡ γενέτειρά του.
Νοερά πῆγε γιά προσκύνημα ἐκεῖ πού ὁ ἥλιος λάμπει πιό φωτεινά, ἐκεῖ πού ὁ ἀέρας ἁπαλά θωπεύει τόσες ἀγαπημένες του ὑπάρξεις. Ἐκεῖ πού δέθηκε ἡ ψυχή του, ὄντας γεννήθηκε καί μέ τό τελευταῖο βότσαλο τοῦ δρόμου. Ἡ γενέτειρα! Πόσο ψυχικό πόνο σκορπᾶ σ᾿ αὐτούς πού τήν ἔχασαν! Κι ἄν τά χρόνια διαβοῦν ἀρκετά κι ἄν τά χιόνια παγώσουν τίς καρδιές, ἀδέσμευτη ἡ ψυχή πετᾶ κι᾿ ἔρχεται ν᾿ ἀσπασθεῖ τά ἅγια πάτρια ἐδάφη. Γιά νά ἀνακτήσει λίγη δύναμη, ν᾿ ἀναλάβει λίγο ψυχικά, νά σβήσει λίγο πόθο, νά προσκυνήσει καί νά ζητήσει συγχώρηση γιά τήν ἀπάρνησή της καί ἐξιλασμένη νά ἐπιστρέψει πάλι στή σκληρή καί ρουτινιάρικη ἐργασία της. Στή γενέθλια γῆ. Κεῖ πού ἀναπαμό βρίσκει ἡ τρικυμισμένη ψυχή τοῦ ξενιτεμένου, ὅταν ἀντικρύσει τ᾿ ἀσπρισμένα γεράματα καί λουσθεῖ μέ τά δάκρυα πού θά τρέξουν ἀπό τά πρεσβυωπικά μάτια. Ὅταν θά σφίξει τό χέρι μιᾶς γειτόνισσας, πού χρόνια περιμένει τήν ἀνάσταση. Ὅταν θά πλανηθεῖ τό μάτι του, γιά ν᾿ ἀγκαλιάσει γνώριμες πεδιάδες, πανύψηλες βουνοκορφές, γαλάζιες θάλασσες. Ὅταν θ᾿ ἀκούσει χαρμόσυνους ἤχους κάποιου γνωστοῦ σήμαντρου καί θ᾿ ἀτενίσει Σχολειό καί Ἐκκλησιά. Ὅταν θ᾿ ἀκούσει σφυρίγματα τσομπάνικα καί βελάσματα προβάτων. Ὅταν θά σφίξει τό χέρι κάποιου θαλασσοδαρμένου ψαρᾶ. Τότε θά πάψει νά δονίζεται ψυχικά, νά σκιρτᾶ ἀπό πόνο καί νά νιώθει τό ξέσχισμα τῆς καρδιᾶς" (Ἀρ. Κουλερῆ, Πεδινιώτικα Ἀνάλεκτα, 2010, σελ. 150).

Ἀλλά, ἀλλά, ἀδελφοί καί φίλοι καί συμπατριῶται,

Αὐτή τή φορά ἦλθα ἐδῶ καί γιά ἕνα ἄλλο λόγο. Πολύ σπουδαῖο: γιά νά μοιραστῶ μαζί σας τή μεγάλη χαρά τῆς εἰδήσεως ὅτι θά ἔχουμε καί πάλι σχολεῖο. Ἔστω καί ἕνα. Ἔστω καί μέ λίγα παιδιά. Λίγα σήμερα, πολλά αὔριο, καθ᾿ ὅτι ὁ Θεός δύναται καί ἐκ τῶν λίθων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. Ἐκεῖνος γνωρίζει τό αὔριον τοῦ κόσμου καί σ᾿ Ἐκεῖνον ἐμεῖς ἐμπιστευόμεθα τό αὔριον τῆς Ἴμβρου. Ἀδικηθήκαμε, καί πολύ μάλιστα. Πάρα πολύ. Ἀλλά βλέπετε ὅτι σιγά- σιγά ἔρχεται ἡ ἀποκατάστασις τῶν ἀδικιῶν, ἡ δικαίωσίς μας, ἡ ἐπιβράβευσις τῆς ὑπομονῆς μας, ἡ ἀπάντησις τοῦ οὐρανοῦ στίς ἀτελείωτες ἱκετευτικές προσευχές μας. Δόξα τῷ Θεῷ τῷ εἰσακούοντι καί ἀνταποκρινομένῳ, τῷ δικαιοκρίτῃ Θεῷ, τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ! Θά ἔλεγα μέ τόν Προφήτη Ἱερεμία ὅτι τίς ἡμέρες αὐτές γιά μᾶς τούς Ἰμβρίους ἀκούσθηκε "φωνή εὐφρόσυνος, φωνή εὐλογημένη, φωνή λέγοντος ὅτι χρηστός ὁ Κύριος" (40,11) -χρηστός ὁ Κύριος, καί μέ τό μέγιστον δῶρον τῆς ἐπαναλειτουργίας ἑνός δικοῦ μας σχολείου ἐγκαινιάζουμε τό νέον ἔτος τῆς χρηστότητός Του.

Ἔρωτας μαθήσεως διέκρινεν ἀνέκαθεν τούς Ἰμβρίους. Γι᾿ αὐτό καί ὅταν ἄρχισε τό βίαιο ξερίζωμά μας στή δεκαετία τοῦ ΄60 καί, μεταξύ ἄλλων πολλῶν ἀδικιῶν, ἔκλεισαν καί τά μειονοτικά σχολεῖα στά χωριά μας, πολλοί γονεῖς ξενητεύθηκαν μόνο καί μόνο γιά νά μή μείνουν ἀγράμματα τά παιδιά τους.

Εὐχαριστοῦμε τήν παροῦσα Κυβέρνησι τῆς χώρας μας καί ἰδιαιτέρως τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν ἀπόφασι νά ξανανοίξῃ ἕνα σχολεῖο α΄ παιδεύσεως στό νησί μας. Εὐχαριστοῦμε καί ὅσους συνετέλεσαν σ᾿ αὐτό, τήν Οἰκουμενική Ὁμοσπονδία ΚΠολιτῶν, τά σωματεῖα μας στήν Ἀθήνα καί στή Θεσσαλονίκη, τό Ὑπουργεῖον Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τόν ἐκπρόσωπον τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων στό Συμβούλιο τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων στήν Ἄγκυρα Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Λάκη Βίγκα πού μέ στοργή καί μέ ἐνδιαφέρον παρηκολούθησε τήν ὑπόθεσί μας καί εἴ τινα ἕτερον πού συνέβαλε καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον.

Καί καλῶ τούς γονεῖς πού ἔχουν παιδιά σχολικῆς ἡλικίας καί τούς τό ἐπιτρέπουν οἱ οἰκογενειακές τους συνθῆκες νά σπεύσουν νά ἔλθουν καί νά ἐγγράψουν τά παιδιά στό καινούργιο σχολεῖο μας -τά παιδιά πού θά ἔχουν τήν εὐλογία καί τό προνόμιο, ὅπως τότε ἐμεῖς, νά μάθουν τά πρῶτα τους γράμματα ἀναπνέοντας τόν καθαρό ἀέρα τοῦ Αἰγαίου, ἀπολαμβάνοντας τό ἀνεπανάληπτο τοπίο τῆς Ἴμβρου, ζώντας τήν ἁγνή ζωή τοῦ χωριοῦ, συνεχίζοντας τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας καί τήν παράδοσι τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ του, καί ὄχι μέσα στίς ἀπρόσωπες μεγαλουπόλεις.

Δεσπότη μας,

Μέ τόν ἐνθουσιασμό καί τήν συγκίνησι πού προκάλεσε καί σέ μένα καί σ᾿ ὅλους μας ἡ χαρμόσυνος εἴδησις τοῦ σχολείου, παρ᾿ ὀλίγο νά ξεχάσω νά σέ εὐχηθῶ γιά τήν σημερινή γιορτή σου! Τό κάνω, λοιπόν, τώρα στό τέλος τῆς ὁμιλίας μου, καί ὡς Πατριάρχης, ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀπευθυνόμενος πρός συνεργάτην μου καί συνδιοικητήν αὐτῆς, καί ὡς Ἴμβριος συμπατριώτης σου καί ὁμογάλακτος ἀδελφός σου ἀπό τήν Θεολογικήν μας Σχολήν τῆς Χάλκης, καί σέ λέγω: Εἶσαι σχεδόν δέκα χρόνια τώρα ὁ Ποιμενάρχης μας. Σέ ἀγαποῦμε καί σέ εὐγνωμονοῦμε διότι ἔφερες καινούργια πνοή στή Μητρόπολί σου καί στό ποίμνιό σου, στό ὁποῖο χάρισες ἐλπίδα καί κουράγιο. Ὁ Θεός ἐπιβραβεύει τούς κόπους σου, βλέποντας καί τήν καλή καρδιά σου, καί σέ ἀξιώνει ἐπί τῶν ἡμερῶν σου, ὕστερα ἀπό μισόν αἰῶνα, νά ἔχῃ καί πάλιν ἡ ἐπαρχία σου παιδεία στή μητρική μας γλῶσσα. Ἀνακαινίζεις ἐνοριακούς ναούς καί ἐξωκκλήσια -ὅπως κι᾿ ἐγώ στήν Ἀρχιεπισκοπή μου τῆς ΚΠόλεως-, διότι πιστεύουμε, ἐν ἀντιθέσει πρός ἄλλους -ὀλίγους εὐτυχῶς-, ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια μᾶς ἐπιφυλάσσει μέλλον καί προοπτική καί ἀνάστασι καί ὄχι τέλος καί φθορά καί ἀπώλεια. Ὁ Θεός δέν μᾶς ἔδωσε πνεῦμα δειλίας, ἀλλά δυνάμεως καί ἀγάπης καί σωφρονισμοῦ. Ἄς γινώμεθα, λοιπόν, ὅπως μᾶς παραγγέλλει ὁ Κύριος, "φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί" καί "ταῦτα πάντα προστεθήσεται ἡμῖν".

Χρόνια πολλά εἰς ὅλους σας καί ἰδιαιτέρως εἰς τόν Μητροπολίτην μας καί τούς ἑορτάζοντας Ἀθανασίους.

 

Ὁ Μητροπολίτης μας::

    Τήν 22α Ἰανουαρίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο,τοῦ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ θανόντος Παναγιώτου Ξυνοῦ.Ἐπακολούθησε δεξίωση στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.

 

Τά ὀνομαστήρια

του Αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Γρηγοριάδου,

Ἱερατικῶς προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Γλυκέος

  

       Τήν 25ην Ἰανουαρίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος κατά τήν Θεία Λειτουτουργία, πού τελέσθηκε ὑπό τοῦ ἄγοντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Αἰδεσιμωτάτου π.Γρηγορίου, Ἱερατικῶς Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν  καί ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων.

   Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἑορτάζων παρέθεσε γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα στό καφενεῖο τῆς κ. Ἀγγελικῆς καί ἕτερον τήν 29 ἰδίου σέ ἐστιατόριο τῆς Παναγίας εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων συγγενῶν αὐτοῦ τε καί τῆς εὐλαβεστάτης πεσβυτέρας αὐτοῦ κ Σελίνης.

  Τήν 30ἠν ἰδίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τή Θεία Λειτουργία τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἱερέως Ἀθανασίοιυ Ντινιάκο, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων Ἱερέων, Καθηγητῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν τῆς Ἐπαρχίας Αὐτοῦ.

   Τήν 1η Φεβρουαρίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Θεία Λειτουργία, πού  τελέσθηκε ἀπό τόν  Αἰδεσιμώτατο Οἰκονόμο π. Δημήτριο Κικιδέλλη, εὐλογησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ ἑορτάσαντος κ. Τρύφωνα Κικιδέλλη, τέλεσε τόν ἁγιασμό τοῦ μηνός καί ἀνέγνωσε  τόν ἐξορκισμό  τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα  πού λέγεται  στούς κήπους, τούς ἀμπελώνας καί τά χωράφια. Ὁ ἑορτάζων, μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρέθεσε γεῦμα σ΄ὅλο τό ἐκκλησίασμα σέ ἐστιατόριο τῆς Παναγίας.

   Ὁ Μητροπολίτης μας συνεχάρη  καί τόν π. Δημήτριο καί τόν υἱό του Τρύφωνα, καθότι διά τοῦ γεύματος αὐτοῦ ἀναβίωσαν παλιά πανηγύρια τῶν Ἰμβρίων καί συγκεκριμένα ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα στό Σχοινούδι, τό ὁποῖο εἶχε λαβει Πανιμβριακό χαρακτήρα. Οἱ Ἁγιοθεοδωρῖτες, ἀναφέρει κάπου, ὁ ἀείμνηστος Κώστας Ξεινός, πήγαιναν 20 χιλιόμετρα δρόμο γιά νά καταθέσουν τά τάματά τους στή χάρη τοῦ Αη-Τρύφωνα καί μετά τήν Λειτουργία  πήγαιναν στό Σχοινούδι γιά νά γλεντήσουν.

 Τήν 2α ἰδίου, ἡμέρα, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ Θεοτόκος στά Κόκινα,  εἶχε προγραμματιστεῖ Θεία Λειτουργία. Λόγῳ ὅμως τῶν καιρικῶν συνθηκῶν καί μάλιστα τῆς ἰσχυρᾶς χιονόπτωσης κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη, ἡ θ.Λειτουργία τελέσθηκε στό Μητροπολιτικό Ναό χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας. Τήν Θ.Λειτουργία τέλεσε ὁ Αἰδεσιμ.Πρεσβύτερος κ.Ἀστέριος Ὀκουμούσης, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Μητροπολίτης μας εὐλόγησε ἀρτοκλασία  ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῆς κ. Παρασκευῆς Σελάμη, ἡ ὁποία τήν ἡμέρα ἐκείνη συμπλήρωσε τό 60ο ἔτος τῆς ζωῆς της, καί ἡ ὁποία μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρέθεσε ἑόρτιο  γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα, 20 περίπου ἄτομα.

  Τήν 5η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, κατά τήν Θεία Λειτουργία, καί τ&