ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 

          Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Κάστρου

    Τήν 6η Δεκεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης μας μέ τήν εὐκαρία τῆς ἑορτῆς  τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου,Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, τέλεσε τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἀπ ὅλα  τά χωριά τῆς νήσου.

  Κατά τήν θεία ταύτη λειτουργία παρέστη ὡσαύτως ὁ Ἐντιμ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στή Πόλη ,ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου Αὐτῆς ,ὅστις καί ἀνέγνω τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί τήν Κυριακή Προσευχή. Παρέστησαν ὡσαύτως ἅπαντες οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἱεροψάλτες  τῆς   Μητροπόλεως.

    Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης μας ἀφού ἀνεφέρθηκε ἐν ὀλίγοις στήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εὐχαρίστησε τούς προσκυνητάς δια τήν παρουσία καί συμμετοχή τους στή θεία Λειτουργία ὡς καί τάς Ἀρχάς τῆς νήσου δια τήν παραχώρηση  τελικά τοῦ ἐκκλησιδίου  τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

  Στή συνέχεια σέ ἐστιατόριο τοῦ Κάστρου παρατέθηκε ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας γεῦμα ἀγᾶπης στό ὁποῖο παρακάθισαν 83 περίπου ἄτομα.

  Τήν Τράπεζα εὐλογησε ὁ Μητροπολίτης μας  ἀφού προηγουμένως ἐψάλη  ἀπό ὅλους τούς συνδαιτυμόνας τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

        Στό τέλος τοῦ γεύματος ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου μας καί τοῦ Ἐντιμοτάτου κ.Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος στή Πόλη, προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις.

 

 Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 11ην ἰδίου μετά τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Κάστρου.

Τήν 12ην ἰδίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἀρχιεπισκόπου Τριμιθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ χοροστάτησε κατά τή θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό  τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

   Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν κηδεία τοῦ μ.Ἰωάννου Μπακῆ,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης  Σχοινουδίου.

  Τήν 21η ἰδίου  ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό φερώνυμο ἐκκλησίδιο  στή περιοχή Κόκκινα τῆς Παναγίας.

    Τήν 25ην ἰδίου,ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων  τέλεσε τή θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, βοηθούμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ.Διακόνου κ.Ἀστερίου.

    Τήν μεσημβρία παρατέθηκε πλούσιο ἑορτιο γεῦμα στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως.

 Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας προσκληθείς μετέβη , εὐλόγησε καί παρακάθισε  στό παρατεθέν γεῦμα  ὑπό τοῦ κ. Παρασκευᾶ Πρίγγου στό καφενεῖο τῶν Ἀγριδίων.

    Τήν 26ην ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου  χοροστάτησε κατά τή θεία λειτουργία στό ἐκκλησίδιον τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Κατά τήν  θεία λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος  καί ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στή Πόλη Ἐντιμ. κ.Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς.

  Τήν 31ην ἰδίου τό ἑσπέρας Χοροστάτησε στό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ,στό χωριό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί στή συνέχεια  ἔκοψε τήν πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπιτα στή μικρή αἴθουσα τοῦ Νηπιαγωγείου, ἤκουσε τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα  καί διένειμε  τά ἑόρτια πρωτοχρονιάτικα δῶρα τῆς Μητροπόλεως σ’ὅλες τίς οἰκογένειες τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τό νόμισμα ἔλαχε στόν κ.Χρῆστο Ντεμιρτζῆ.

  Παρόμοια δῶρα διενεμήθησαν  καί στίς ὑπόλοιπες οἰκογένειες τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 

Τήν 1ην Νοεμβρίου, τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, χοροστάτησε στό φερώνυμο Ἱερό Ναό κατά τή Θεία Λειτουργία, καί τήν μεσημβρία ἀνεχώρησε δια τήν Κωνσταντινούπολη.

Ἐπιστρέψας ἐκ τῆς Πόλεως  τήν 5ην  Νοεμβρίου, χοροστάτησε τήν 7ην ἰδίου στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας κατά τήν Θεία Λειτουργία.

Τό ἀπόγευμα  τῆς ἰδίας καί  περί ὥραν 4ην μ.μ. τέλεσε τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Ἱερό Ἐξωκλήσι τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, πού ἀνακαίνισε πρόσφατα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος στήν περιοχή Τσβάκι-Εὐλαμπίου. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν, στούς ὁποίους προσφέρθηκε πλούσιο ἀπογευματινό τέϊον μέ σάντουιτς καί ἄλλα πρόχειρα ἐδέσματα. Ὁ Μητροπολίτης μας κατά τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ δέν παρέλειψε νά ἀναπέμψει καί  ἰδιαίτερη δέηση ὑπέρ τοῦ εὐεργέτου τοῦ  Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου Σεβ. κ. Παύλου.

Τήν 8ην ἰδίου, τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, χοροστάτησε στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στή συνοικία Φραντζῆ κατά τή Θεία Λειτουργία.

Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε σέ ἑόρτιο γεῦμα στήν οἰκία τῶν ἑορταζόντων Εὐστρατίου καί Εὐστρατίας Καρανικόλα.

Τήν 9ην ἰδίου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό Ναό, στό τέλος τῆς ὁποίας ἀναφέρθηκε στή ζωή καί τό ἔργον τοῦ Ἁγίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡς καθιερώθηκε πλέον, παρατέθηκε πλούσιο γεῦμα ἀγάπης σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα πού ἐτοιμάσθηκε ἀπό τίς κυρίες τοῦ Εὐλαμπίου, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἀγριδίων.

Τήν 13ην ἰδίου, τήν μεσημβρία, προσκληθείς παρακάθισε σέ ἑόρτιο γεῦμα στήν οἰκία τοῦ κ. Χρυσοστόμου Μαρίνου πού ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του.

Τήν 14ην ἰδίου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  Ἀγριδίων, ὡμίλησε καταλλήλως, καί τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε στό ἑόρτιο γεῦμα πού παρέθεσε σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα, στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ὁ ἑορτάσας τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ κ. Φίλιππος Μαλαθούνης.

Τήν 17 ἰδίου, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Μπαϊραμίου τῶν Θυσιῶν, παρέστη κατά τήν δεξίωση πού δόθηκε ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν, Ἐπάρχου, Δημάρχου καί Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου, στό Ζαχαροπλαστεῖο Zeydali τῆς Παναγίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ὑποψηφίου Διακόνου τῆς Μητροπόλεως κ. Ἀστερίου Ὀκουμούση, καί συνεχάρη τόν Ἔπαρχο καί ὅλους  τούς παρόντας.

Τήν 19 ἰδίου, προκειμένου νά λάβει μέρος στήν Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας Σταυροδρομίου, καί τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ κ. Ἀστερίου Ὀκουμούση, προοριζομένου δια τήν κατ’Αὐτόν Ἱεράν Μητρόπολιν, ἀνεχώρησε διά τήν Κωνσταντινούπολη.

      

Χειροτονία Διακόνου

δια τήν Ἱερά Μητρόπoλή  μας

 Τήν 21 ην Νοεμβρίου ,ἑπί τῇ ἓορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας ,πανηγυρίζοντος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδροκοῦ φερωνύμου Ναοῦ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τήν Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε σ’α’υτόν,συλλειτουργοῦντος καί τοῦ Μητροπολίτου μας, τελέσθηκε ὑπό τοῦ Πατριάρχου μας  ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐντιμ.κ.Ἀστερίου Ὀκουμούση,προοριζομένου δια τήν Ἱεράν Μητρόπολή  μας καί συγκεκριμένα μετά τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν του,καί πάλιν ὑπό τοῦ Πατριάρχου μας, δια τό χωρίον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

   Πρό τῆς χειροτονίας ὁ Πατριάρχης μας τοῦ ἀπηύθυνε τά ἀκόλουθα.

                  Ἀγαπητέ Ἀστέριε, τέκνον ἡμῶν ἐν Κυρίῳ,

         Εἶναι ἀφορμή χαρᾶς καί συγκινήσεως διά τήν ἡμετέραν Μετριότητα ἡ τέλεσις σήμερον τῆς χειροτονίας σου εἰς Διάκονον ἰδίαις ἡμῶν χερσίν, ὄχι μόνον διότι θά ἀναλάβῃς προσεχῶς καθήκοντα ἱερέως εἰς τό ἀγαπημένο μας  χωριό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων εἰς τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα μας Ἴμβρον, ἀλλά καί διότι ἡ οἰκογένειά σου καί τό ὄνομά σου ἐπαναφέρουν ἡμᾶς εἰς τά ὡραῖα παιδικά καί ἐφηβικά χρόνια μας ἐκεῖ, ὅταν ἦτο ἱερεύς τοῦ χωριοῦ μας ὁ ἀείμνηστος πάππος σου π. Ἀστέριος, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρεις καί τόν ὁποῖον διεδέχθη ὁ υἱός του καί πατήρ σου π. Γεώργιος πού αἰφνιδίως  μετέστη πρό τινων ἑβδομάδων ἐκ τῶν προσκαίρων εἰς τά αἰώνια.

        Ἡ Ἴμβρος τότε, πρό τοῦ 1964, ἦτο ἀκόμη ἄθικτος καί ἀνεπηρέαστος ἀπό τά σκληρά καί ἄδικα μέτρα πού ἐλήφθησαν διά τήν διάλυσιν τοῦ ρωμαίηκου πληθυσμοῦ της καί ἐζούσαμεν ἐν πτωχείᾳ μέν ἀλλά μέ εἰρήνην, μέ ἑλληνικήν παιδείαν εἰς τά σχολεῖα μας, μέ πιστότητα εἰς τά ἀπό αἰώνων ἤθη καί ἔθιμά μας, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν καί οἱ λεγόμενες μοναχολειτουργιές εἴτε εἰς τούς ναούς τοῦ χωριοῦ μας εἴτε εἰς τά ἀπειράριθμα ἐξωκκλήσια κοντά ἤ καί μακρυά ἀπό αὐτό, πού ἦσαν τρανή ἀπόδειξις τῆς εὐσεβείας τῶν συμπατριωτῶν μας.      

        Εἰς αὐτές τίς ἰδιωτικές λειτουργίες, ἀλλά καί εἰς τίς ἄλλες, τίς τακτές κατά τάς Κυριακάς καί τάς Ἑορτάς εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον καί ἀραιότερα εἰς τήν κάτω Ἐκκλησίαν τῆς Παναγίας, μέσα εἰς τό χωριό μας, ὁ τότε νεαρός Δημήτριος Ἀρχοντώνης ἦτο ὁ ἀπαραίτητος συνοδός καί βοηθός τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀστερίου καί εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί εἰς τό ἀναλόγιον μέ τά πολύ ὀλίγα πού ἐγνώριζε νά ψάλλῃ. Μεγάλη εὐλογία καί μεγάλη ἐμπειρία.

        Αὐτό τό ὁποῖον κυρίως ἐμάθομεν ἀπό τόν σεβάσμιον ἐκεῖνον ἱερέα μας ἦτο ἡ εὐσέβεια καί ἡ πιστότης εἰς τό καθῆκον. Εἰς τήν ὑπερτεσσαρακονταετῆ διακονίαν του ὁ π. Ἀστέριος οὐδέποτε ἀπουσίασεν, οὐδέποτε παρέλειψεν Ὄρθρον ἤ Ἑσπερινόν, οὐδένα τῶν συγχωριανῶν του ἐπίκρανεν ἤ ἠδίκησεν ἠθελημένως. Ἦτο ὑπόδειγμα πιστοῦ οἰκονόμου τῆς χάριτος, τύπος καί ὑπογραμμός ἱερέως τοῦ χωριοῦ.

        Ὁ ἀείμνηστος πατέρας σου π. Γεώργιος συνέχισεν ἐπίσης μέ πιστότητα καί ἀφοσίωσιν εἰς τό καθῆκον τήν παράδοσιν τοῦ πατρός του, ὅμως σέ δύσκολα καί δίσεκτα χρόνια διά τούς Ἁγίους Θεοδώρους καί δι’ ὁλόκληρο τό νησί μας καί τήν γειτονικήν Τένεδον. Μέ ὀλίγους χριστιανούς λόγῳ τῆς ἀναγκαστικῆς ὁμαδικῆς φυγῆς τῶν πολλῶν, μετά τήν ἄνωθεν σχεδιασθεῖσαν καί ἐφαρμοσθεῖσαν διάλυσιν καί συρρίκνωσιν, χωρίς σχολεῖα, χωρίς παιδιά, μέ ἀπαλλοτριωμένα τά κτήματά μας ‒ καί ὅλα τά’σκιαζε ἡ φοβέρα. Ὅμως, ὁ π. Γεώργιος καί οἱ ὀλίγοι ἐναπομείναντες ἐφύλαξαν τίς Θερμοπύλες, ἄντεξαν, ὑπέφεραν τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας καί τό ψύχος τῆς νυκτός· καί τώρα ὑποφώσκουν καλύτερες ἡμέρες, ἡ νοσταλγία ἐνίκησε τόν φόβον, ἐπιστρέφουν ἀρκετοί συμπατριῶται μας, ἐπισκευάζουν τά σπίτια τους, πνέει ἄνεμος κάποιας αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδος διά τό μέλλον. Εἴθε νά μή διαψευσθοῦν οἱ ἐλπίδες μας καί νά μήν ὁμιλοῦμε καί εἰς τό μέλλον διά «τό λαμπερό τό χτές καί τό θαμπό  τό σήμερα», κατά τόν ποιητήν. 

        Καί σύ, ἀγαπητέ Ὑποδιάκονε Ἀστέριε, καλεῖσαι τώρα νά παραλάβῃς τήν σκυτάλην, νά γίνῃς ὁ ἱερεύς τοῦ χωριοῦ μας, νά ἁγιάζῃς μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας τούς ὀλίγους κατοίκους του, νά κτυπᾷς τήν καμπάνα, νά φέγγῃ  ἡ ἀκοίμητος κανδήλα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, νά δίνῃς θάρρος καί πίστιν εἰς τούς ἐνορίτας σου, κάτω ἀπό τάς ὁδηγίας καί μέ τήν στοργήν καί τήν ὑποστήριξιν τοῦ ἀξίου ποιμενάρχου μας ἀδελφοῦ ἁγίου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου. 

        Μιμήσου, λοιπόν, τό παράδειγμα τοῦ π. Ἀστερίου καί τοῦ π. Γεωργίου. Ἄξιος!

    Κατά τήν χειροτονία παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου ὡς καί ἐξ Ἑλλάδος.

  Ὁ Διάκονος Ἀστέριος τυγχάνει Ἴμβριος τήν καταγωγήν,εῖναι ἔγγαμος καί ἀπόφοιτος τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος τῆς κατά Χάλκην Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχοκῆς τοῦ ἔτους 1982.

  Ἐπακολούθησε δεξίωση στήν αἴθουσα τῆς Κοινότητος ὅπου ὁ νεοχειροτονηθείς  ἐδέχθη τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχάς τοῦ Πατριάρχου μας,τῶν Ἀρχιερέων καί πάντων τῶν παρισταμένων.

 Τήν μεσημβρία ὁ Πατριάρχης μας παρέθεσε πλούσιο γεῦμα  στό Μητροπολίτη μας τόν Διάκονο Ἀστέριο καί  στούς συγγενεῖς του.

   Τήν 22αν ἰδίου ὁ Μητροπολίτης μας προσκληθείς μετά τοῦ Διακόνου Ἀστερίου καί τῶν στενῶν συγγενῶν αὐτοῦ ὑπό τοῦ Πατριάρχου μας, παρακάθισε σέ γεῦμα  στήν ἐν Θεραπείοις Κατοικία  Αὐτοῦ.

                         

            Γηροκομεῖο  Βαλουκλῆ

      Τήν 24ην Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας ἐπεσκέφθη  τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ Ἰμβρίους ὡς καί τούς ἐν τῷ Τμήματι τῶν ψυχοπαθῶν,τήν δέ 26ην ἰδίου παρέθεσε πλούσιο γεῦμα  στούς Γηροκομούμενους σέ  ἐστιατόριο τοῦ Βοσπόρου.

                                                                                     

     ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Τήν 3η Ὀκτωβρίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τήν 10ην ἰδίου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἐκλιπόντος καί στή συνέχεια εὐλόγησε τό παρατεθέν ἐπιμνημόσυνο γεῦμα ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως στό πνευματικό κέντρο τῆς Κοινότητος.

Τήν 23ην ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ταξιάρχη τόν Ἑφτακάμαρο, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου Κουκούζη, τοῦ Ἰμβρίου καί Δημητρίου Ἀργαλιώτου.

Τήν 25ην ἰδίου, τό ἑσπέρας, μέ τήν  εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, χοροστάτησε στό φερώνυμο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, στό τέλος τοῦ ὁποίου τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου Κουκούζη, τοῦ Ἰμβρίου, ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση καί Δημητρίου Φωκᾶ.

Τήν 26 ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῶν Ἀγριδίων κατά τήν  τελεσθεῖσαν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τό θεῖο λόγο.

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν καί τήν μεσημβρία παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ κ. Δημητρίου Καμπουροπούλου.

Ἀργυρό Ἰωβηλαῖο τοῦ Μητροπολίτη μας

 Τήν 27η Ὀκτωβρίου ὁ Μητροπολίτης μας μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 25 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας Του στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Φαναρίου, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως κυρό Μάξιμο καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς, μέ βαθύτατη κατάνυξη καί πολύ συγκίνηση  τέλεσε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας τήν εὐχαριστήριο Θεία Λειτουργία, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας σέ ἐστιατόριο  τῆς Παναγίας παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα, 95 περίπου ἄτομα, πρός τά ὁποῖα κατά τήν ὥρα τοῦ γεύματος ἀνακοίνωσε τό σκοπό τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς, ἡ ὁποία δέν ἦτο ἄλλη, παρά τό γεγονός τῆς συμπλήρωσης τῆς εἰκοσιπενταετοῦς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας του στήν Ἐκκλησία.

Ἀκολούθως, εὐχαρίστησε ὅλους για τήν παρουσία τους,  δια τῆς ὁποίας προσέθεσαν χαρά στήν χαρά του σ’αὐτό τό σταθμό τῆς ζωῆς του, καί, κυρίως, στή κορυφαία στιγμή πού εἶναι ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Στή  συνέχεια δέχθηκε τά συγχαρητήρια  καί τις εὐχές ὅλων τῶν συνδαιτυμόνων.

Ἀκολουθεῖ τό συγχαρητήριο Γράμμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου μας, κ.κ. Βαρθολομαίου, πρός τόν  Μητροπολίτη μας :

 Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καί Τενέδου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Αἰγαίου Πελάγους, ἐν Ἁγίῳ Πνέυματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Κύριλλε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

            συμπλήρωσις ἐφέτος εὐκλεοῦς εἰκοσιπενταετoῦς ἀρχιερατικῆς διακονίας τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος παρέχει τῇ Μητρί Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, πρός τήν ὁποίαν σεβασμός καί υἱϊκή ἀφοσίωσις ὑμῶν μεγάλως ἐκτιμᾶται, καί τῇ ἡμετέρᾳ Μετριότητι προσωπικῶς τήν εὐλογημένην εὐκαιρίαν ἐκφράσεως ἐνθέρμων συγχαρητηρίων προσρήσεων καί ἐγκαρδίων εὐχῶν πρός τόν Μέγαν Ἀρχιερέα καί Ἀρχηγόν τῆς Πίστεως ἡμῶν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπως ἐν πολλοῖς εἰσέτι ἔτεσι διατηρῇ τήν ὑμετέραν φίλην Ἀρχιερωσύνην ἐν ὑγιείᾳ σιδηρᾷ καί ἀμφιλαφεῖ, ὡς καί πλουσιοκάρπῳ δραστηριότητι εἰς τόν μυστικόν Ἀμπελῶνα.

δέ πλουσιόδωρος Εὐλογία τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν εἴη μετά τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, ἥν κατασπαζόμεθα φιλαδέλφως ἐν Κυρίῳ καί αἰτούμεθα παρ᾿ Αὐτοῦ τά ἔτη αὐτῆς ὡς πλεῖστα, ὑγιεινά καί εὐλογημένα ἐν τῇ διακονίᾳ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ εὐσεβοῦς καί ἠγαπημένου αὐτῇ τε καί ἡμῖν ποιμνίου αὐτῆς.

,βι’ Νοεμβρίου ς’

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 31ην Ὀκτωβρίου χοροστάτησε στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Περμαθούλας Καβαλέρου.

      ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 26η Σεπτεμβρίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Σώζου 

   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 1η Αὐγούστου, ἡμέρα Κυριακή, χοροστάτησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Παχύλη.

Τήν 6ην ἰδίου, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου κατά τήν Θεία Λειτουργία, στό  τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς.

                        

Θυρανοίξια

Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος

 Τήν 6ην  Αὐγούστου τό ἀπόγευμα ὁ Μητροπολίτης μας, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, τέλεσε τά θυρανοίξια αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ χοροστάτησε ἐν αὐτῷ κατά τήν Ἱ.  Ἀκολουθίαν τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως ὁ Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε ὅλους, τούς τε ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους  χορηγούς, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τό κατά δύναμιν διά τήν ἀρτίαν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου ἔργου.

Κατά τά θυρανοίξια παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου, πρός τούς ὁποίους εἰς τόν προαύλειο χῶρο τῆς ἐκκλησίας προσφέρθηκε τέϊον καί ἀναψυκτικά μέ νόστιμα σπιτικά ἐδέσματα ἀπό μέρους τῶν κυριῶν τοῦ Γλυκέος.

Τήν 8ην ἰδίου τήν πρωΐα χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Γλυκέος κατά τήν Θεία Λειτουργία καί τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως.

 

Ὁ Μητροπολίτης μας τόν 15Αὔγουστο στά ἐξωκλήσια

τῆς Ἴμβρου

 

Τήν 9ην Αὐγούστου τέλεσε τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς  Θεοτόκου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

Τήν 10ην ἰδίου τό ἀπόγευμα στόν Ἅγιο Δημήτριο στό Βίγλη τῶν Ἀγριδίων.

Τήν 11 ἰδίου στό ἐξωκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Γλυκέος.

Τήν 12ην ἰδίου στό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Κάστρο. Τό ἐκκλησίασμα ἦτο λίαν ἱκανοποιητικό. Προσῆλθον περί τά 500 ἄτομα ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν.

Τήν 13ην ἰδίου στή Θεοτόκο στά Κόκκινα.

 

Πανήγυρη τῶν Ἀγριδίων 15 Αὐγούστου 2010

 Ὁ Μητροπολίτης κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀφ’ἑσπέρας μεν κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε καί κήρυξε τό θεῖο λόγο, αὐθημερόν δέ τέλεσε τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τό ὕψος τῆς κλίμακος τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς εὐλόγησε τή πατροπαράδοτη κουρκούτα καί ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο χαιρετισμό ἀγάπης καί τιμῆς πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς πού κυριολεκτικά κατέκλυσαν τόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Στή συνέχεια, μετέβη στό Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ καί τέλεσε τό Γενικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν μας καί τό μεσημέρι παρακάθισε στό γεῦμα ἀγάπης πού παρατέθηκε στήν αἴθουσα τῆς Μάνας Γεωργιαδείου Σχολῆς.

Τό ἑσπέρας προσκληθείς παρέστη καί παρακολούθησε μετά τοῦ Ἐπάρχου τοῦ νησιοῦ, Ἐντιμοτάτου κ.Kamuran Taşbilek, καί ἄλλων ἐπισήμων, τήν διασκέδαση πού ἔλαβε χώρα στή μεγάλη πλατεῖα τῶν Ἀγριδίων καί ἀπηύθυνε ἀπό μικροφώνου χαιρετισμό πρός τούς πολυπληθεῖς Ἰμβρίους πού κατέκλυσαν κυριολεκτικά τόν χῶρο ἔμπροσθεν τοῦ καφενείου τῶν Ἀγριδίων, εἰπών, μεταξύ ἄλλων, ὅτι: «ὅσοι φεύγουν ἀπό τήν Ἴμβρο μας, κουβαλοῦν στίς πλᾶτες τους κι’ ἕνα κομμάτι ἀπό τήν Ἱστορία μας, ἕνα κομμάτι ἀπό τίς παραδόσεις μας. Ὅμως, ὅσοι ἐπιστρέφουν, ὅπως καλή ὥρα, μᾶς φέρνουν τήν ἐλπίδα, τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἴμβρος μας δέν θά πεθάνει ποτέ».

 

Βάπτιση

τῆς   ἐγγονῆς τοῦ π.Νικηφόρου Σώζου

 Τήν 17ην Αὐγούστου, ἐν μέσῳ πολλῶν προσκεκλημένων, ὁ Μητροπολίτης μας στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου τέλεσε τή βάπτιση τῆς κορούλας τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου καί Αἰκατερίνης  Βουτσινᾶ καί ὠνόμασε αὐτήν Ελένην.

Τό ἑσπέρας οἱ γονεῖς τῆς νεοφωτίστου Ἑλένης ὁ παπούς,  ἡ γιαγιά, ἡ νουνά καί οἱ λοιποί  συγγενεῖς δεξιώθηκαν τόν Μητροπολίτη μας, τούς Ἱερεῖς καί ὅλους τούς προσκαλεσμένους στούς κήπους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ πλούσιο δεῖπνο.

 

 Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 27 ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου χοροστάτησε στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό τῶν Ἀγριδίων κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργία. Παρέστησαν προσκυνηταί σχεδόν ἀπ’ὅλα τά χωριά τῆς Ἴμβρου καί τήν Κωνσταντινούπολη.

Τήν μεσημβρία παρακάθισε σέ γεῦμα μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ καί τῶν ἐκ τῆς Πόλεως προσκυνητῶν στήν οἰκίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀγριδίων κ. Νικολάου Ζούνη.

Τήν 29ην ἰδίου, ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀποτομήν τῆς Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, χοροστάτησε στόν ἄρτι ἀνακαινισθέντα  φερώνυμο Ἱερό Ναό στήν περιοχή, στά Καλάμια τοῦ Εὐλαμπίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν σ΄αὐτόν Θεία Λειτουργία.

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν, τούς ὁποίους, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, φιλοξένησαν στόν προαύλιο παραθαλάσσιο χῶρο τοῦ ἐξωκλησίου οἱ κυρίες τοῦ Εὐλαμπίου μέ νηστήσιμα ἐδέσματα. 

 

Ὁ Πατριάρχης μας στήν Ἴμβρο

Ὁ Πατριάρχης μας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐτήσιας πανήγυρης τοῦ χωριοῦ Αὐτοῦ, τήν ἀπόδοση τῆς γιορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπισκέφθηκε καί φέτος τήν γενέτειρα Αὐτοῦ ἀπό τῆς 21ης μέχρι τῆς 24ης Αὐγούστου.

Τόν Πατριάρχη συνόδευαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Παντελεήμονος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέας Δημητριάδης, ἐξ Ἀμερικῆς, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Ὑμνῳδός κ. Γεώργιος Σαρρῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, καί ὁ Ἀρχικλητήρας Αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης στό λιμάνι τῆς Ἴμβρο ἔγινε δεκτός μέ θερμές ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί τιμῆς ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας, τόν Ἱερό κλῆρο καί τόν πιστό λαό τῆς νήσου. Στή συνέχεια ἀφοῦ προσκύνησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας, παρακάθισε στό ἐπίσημο γεῦμα στό Μητροπολιτικό οἶκο, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου ἐπισκέφθηκε μέ τό Μητροπολίτη  μας, ἐθυμοτυπικά, τόν Ἔπαρχο τῆς Νήσου, Ἐντιμότατο κ. Kamuran Taşbilek.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης τίμησε δια τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τόν Ἐλλογιμ. κ.Ἰωάννη Καμπούρη, Καθηγητή, πού γιόρτασε τό χρυσό Ἰωβηλαῖο τῶν Γενεθλίων του, εὐλογήσας καί τό πλούσιο δεῖπνο πού παρατέθηκε στούς κήπους τῆς οἰκίας Του στ’Ἀγρίδια.

Τήν 22αν ἰδίου χοροστάτησε στόν ἄρτι ἀνακαινισθέντα Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας ἀπηύθυνε λόγους θερμούς πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἔκ τε τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Ἔντιμος Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί οἱ κυρίες τοῦ Γλυκέος μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἀνακαινισθέντος Κοινοτικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου δεξιώθηκαν τόν Πατριάρχη μας καί τήν συνοδεία Του, ὡς καί τόν Ἐξοχώτατο Νομάρχη Λέσβου κ. Παῦλο Βογιατζῆ καί τήν συνοδεία του, στό καφενεῖο τῆς κ. Ἀγγελικῆς Γεωργιάδου μέ πλούσιο γεῦμα ἀγάπης ἀποτελούμενο ἀπό  νόστιμα γευστικά  σπιτικά ἐδέσματα.

Τήν 22αν τό ἑσπέρας στόν πανηγυρίζοντα Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε καί ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

Τήν 23ην ἰδίου τήν Θείαν Λειτουργίαν στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό τέλεσε ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, σέ συλλειτουργία μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Παρέστησαν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Πόλη Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ Μαρίας, ὁ Νομάρχης Λέσβου Ἐξοχώτατος κ. Παῦλος Βογιατζῆς  μετά πολυπληθοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Μυτιλήνης, ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στή Σμύρνη κ. Χαρά Σκολαρίκου, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τήν μεσημβρία ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν παρακάθισε σέ ἑόρτιο γεῦμα στήν οἰκία τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ, κ.Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη.

 

Θυρανοίξια

τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή περιοχή Λιβρόχια Ἀγριδίων.

  Τήν 24η Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου καί πλήθους πιστῶν ἐξ Ἴμβρου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τέλεσε μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα καί κατάνυξη τά θυρανοίξια τοῦ ἄρτι ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου στήν περιοχή Λιβρόχια τῶν Ἀγριδίων.

Τήν μεσημβρία, ὁ Μητροπολίτης μας παρέθεσε πλούσιο γεῦμα ἀγάπης στή σκιά τῶν αἰωνόβιων πλατάνων, στήν περιοχή Σπηλιά Ἀγριδίων, στό ὁποῖο παρακάθισαν ὁ Πατριάρχης μας μέ τή συνοδεία Του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς καί 140 περίπου ἄτομα.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Τήν 4ην Ἰουλίου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, τό τριετές μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Νικολάου Βάντσου, ὡς καί τό τεσσαρακονθήμερο τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Παπαδιαμάντη.

Θυρανοίξια Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τῶν Ταξιαρχῶν

στό Καρύδι-Μαγειράδου Ἀγριδίων

  Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 6ην Ἰουλίου χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στό Ἱερό ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στό Καρύδι Μαγειράδου καί στή συνέχεια τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου  τῶν Ταξιαρχῶν στή ἴδια περιοχή. Τά ἐξωκλήσια αὐτά ἀνακαίνισε ὁ ‘Εντιιμότατος κ. Μιχαήλ Καρᾶς, ὁ ὁποῖος  ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων προσκυνητῶν παρέθεσε πλούσιο γεῦμα ἀγάπης.

Ὁ Διοικητής τοῦ 5ου Συντάγματος στρατοῦ

κ. Lutfi-İhsan Yanıkoğlu

στό Μητροπολίτη μας.

 Ὁ Διοικητής τοῦ 5ου  Συντάγματος Στρατοῦ Ἴμβρου, Συνταγματάρχης κ. Lutfi-İhsan Yanıkoğlu, τήν 6ην τ.μ. Ἰουλίου ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικά τόν Μητροπολίτη μας, προκειμένου νά ἀποχαιρετήσει Αὐτόν, ἐπί τῇ, κατόπιν μεταθέσεως, ὁριστικῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ ἐξ Ἴμβρου.

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 Τήν 7ην Ἰουλίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς χοροστάτησε, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό φερώνυμο  ἐξωκλήσι αὐτῆς στήν  Ἀρασιά. Τό ἐξωκλήσι τοῦτο ἀνακαίνισε ὁ κ. Τάκης Κοτζίνης, ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρέθεσε πλούσιο γεῦμα ἀγάπης σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

Τήν 15ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυρήκου καί Ἰουλίτης, χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στό φερώνυμο παρεκλήσι τῶν Ἁγίων στό Γλυκύ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ Γλυκιανοί δεξιώθηκαν τόν Μητροπολίτη καί τούς προσκυνητάς στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.

Τήν 16ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, τό ἑσπέρας ὁ Μητροπολίτης μας προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, καθότι ἡ στέγη τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ ἔχει καταρρεύσει. Ἔχουμε πληροφορίες ὅτι λίαν συντόμως θά ἀρχίσει ἀπό μέρους τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν ἡ ἀνακαίνιση καί τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις παρέθεσε πλούσιο ἀπογευματινό τσάϊ καί ἀναψυκτικά μέ πρόχειρα γευστικά ἐδέσματα στή σκιά τοῦ αἰωνόβιου πλάτανου σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα, πού ήταν ἀρκετό.

Τήν 17ην ἰδίου χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.

Κατά τήν Θεία ταύτη Λειτουργία παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν σχεδόν ἀπ’ὅλα τά χωριά.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρακάθισε στό ἑόρτιο γεῦμα στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μέ πλούσια καί νόστιμα ἐδέσματα πού ἐτοίμασαν καί  παρέθεσαν οἱ κυρίες τοῦ Σχοινουδίου.

Τήν 18ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 40μερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Ἑλένης Μούτσου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ κόρη αὐτῆς, Ἄννα Μουχάλη, παρέθεσε ἐπιμημόσυνο γεῦμα στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.

Τήν 20ήν ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.

Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρέστη, εὐλόγησε καί παρακάθισε στό ἑόρτιο γεῦμα στήν οἰκία τοῦ κ. Δημητρίου Καμπουροπούλου.   

Ὁ Μητροπολίτης μας στή Τένεδο

         Ὁ Ποιμενάρχης μας τήν 23 Ἰουλίου, προκειμένου ἵνα προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς πανυγήρεως τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἀνεχώρησε διά τό ἕτερο σκέλος τῆς Ἐπαρχίας Αὐτοῦ, τήν Τένεδο, ὅπου παρέμεινε ἐπί ἕν δεκαήμερο. Κατά τό διάστημα τοῦτο ἐδέχθη στήν Ἱερά Μητρόπολη σχεδόν ἅπαντας τούς ὁμογενεῖς Τενεδίους, τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου, καθώς  καί τά μέλη τῶν ἐν Ἑλλάδι Πολιτιστικῶν Συλλόγων τῶν Τενεδίων, μετά τῶν ὁποίων εἶχε μακρά καί ἐποικοδομητική συνεργασία.

Τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐπισκέφθηκε καί ἐφέτος τήν Τένεδο μέ τήν φροντίδα τῶν ἐν Ἑλλάδι Συλλόγων τῶν Τενεδίων.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστάτησε καί πάλιν στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας καί κήρυξε τό θεῖο λόγο κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς.

Τήν ἑπομένην, 26ην ἰδίου, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν  πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στό τέλος τῆς ὁποίας λιτάνευσε τήν ἱεράν εἰκόνα τῆς πολιούχου τῆς Τενέδου Ἁγίας Παρασκευῆς καί ἀπηύθυνε θερμό χαιρετισμό ἀγάπης καί τιμῆς πρός τε τούς παρόντας καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένους Τενεδίους.

Στή συνέχεια, εὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς παρατεθέν εἰς τόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἁγιάσματος ἑόρτιο γεῦμα, στό ὁποῖο παρακάθισαν, πλήν τοῦ ποιμενάρχου μας, ὁ Ἔπαρχος, ὁ Δήμαρχος καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας τῆς Τενέδου, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, οἱ ἱερεῖς, οἱ ἱεροψάλται, τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Τενέδου καί τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Τενεδίων καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν συγχρόνως καί τό ἑορταστικό μουσικό πρόγραμμα.

Τήν Τρίτην, 27ην ἰδίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, χοροστάτησε κατά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία  στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε καί εὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς, τούς ὁποίους καί εὐχαρίστησε δια τήν παρουσία των καί πάλι στή Τένεδο.

Στή συνέχεια, ἐπισκέφθηκε τό Κοιμητήριο τῆς Κοινότητος, ὅπου τέλεσε Γενικό Τρισάγιο, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.

Τό μεσημέρι δεξιώθηκε στήν Ἱεράν Μητρόπολιν τούς  ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γιάννη Παπαχρόνη Ἱεροψάλτας, οἱ ὁποῖοι ὄντως διά τῆς παρουσίας των ἐλάμπρυναν τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς πανηγύρεως τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010   Θυρανοίξια

Ἱεροῦ ἐξωκλησίου Ταξιάρχου

στή περιοχή Τσβάκι-Εὐλαμπίου

Τήν 5ην Ἰουνίου ἡμέρα Σάββατο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος παρουσίᾳ τῆς ΑΘ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου, τῶν ἱερέων καί ἱεροψαλτῶν τῆς Ἐπαρχίας Ἴμβρου καί Τενέδου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδη, τέως Διευθυντοῦ τῆς Κεντρικῆς Σχολῆς Ἴμβρου καί Καθηγητοῦ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Μητροπολίτου μας, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Δημητριάδου καί τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ.Εὐγενίας, τῶν καί εὐεργετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννη Γιαννάκη, Ἀχιτέκτονος–Μηχανικοῦ, πολλαχῶς βοηθοῦντος τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καθάριου, ἐκπροσώπου τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος», καί πλήθους πιστῶν, τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ ἐξωκλησίου τῶν Ταξιαρχῶν στήν περιοχή Τσβάκι-Εὐλαμπίου.

Ὁ Ἅγιος Δράμας χορήγησε τό ποσόν διά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἐξωκλησίου καί παρέθεσε τό πλούσιο ὑπαίθριο γεῦμα ἀγάπης πού ἐπακολούθησε.     

 

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τήν 6ην ἰδίου, ἡμέρα Κυριακή, τοῦ Πατριάρχου μας συμπροσευχομένου ἀπό τοῦ Ἱεροῦ βήματος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Κατ’αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι σχεδόν ἅπαντες οἱ παρευρεθέντες στά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου τῶν Ταξιαρχῶν καί ἱκανόν ἐκκλησίασμα ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ ἱερουργῶν Μητροπολίτης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδης καί ὁ Πατριάρχης μας, ὁ Ὁποῖος διά λόγων θερμῶν εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Δράμας κ. Παῦλο, τόν διδάσκαλο Αὐτοῦ κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδη, τό Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος» διά τήν προσφορά αὐτοῦ πρός ἀνακαίνισιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, τόν κ. Δημήτριο Δημητριάδη καί τήν εὐγενεστάτη  σύζυγό του κυρία Εὐγενία,τόν κ.Ἰωάννη Γιαννάκη καί τόν Μητροπολίτη μας, ἐπιδαψιλεύσας στό τέλος τήν Πατριαρχική Αὐτοῦ εὐλογία σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα

      Ὁ Μητροπολίτης μας στόν Ταξιάρχη τόν Ἑφτακάμαρο

         Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 7ην τ.μ. Ἰουνίου τό ἑσπέρας, ἡμέρα Δευτέρα, τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στό Ἱερό ἐξωκλήσι τῶν Ταξιαρχῶν, τό ἐπονομαζόμενο «Εφτακάμαρο» Παναγίας.

Κατά τήν Ἱερά αὐτή Ἀκολουθία, παρέστησαν, πλήν τοῦ τέως Διευθυντοῦ τῆς Κεντρικῆς μας Σχολῆς, Ἐντιμολογιωτάτου κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδου, καί ἄλλοι προσκυνητές ἐκ Παναγίας καί τῶν ἄλλων χωρίων.

Στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Μητροπολίτης, μεταξύ ἄλλων χαρακτήρισε τήν ἡμέρα ἐκείνη ὡς ἱστορική, καθότι, ὅπως εἶπε, πρό ὀλίγου εἶχε μιά τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Ἐξοχώτατο Νομάρχη Λέσβου κ. Παῦλο Βογιατζῆ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι ἐπιτεύχθηκε, ἐπιτέλους, δοκιμαστικά ἡ θαλάσσια ἀκτοπλοϊκή συγκοινωνία μεταξύ Λήμνου καί Τσανάκκαλε.

 

Βάπτιση

τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ Δημητρίου Δημητριάδη στά Πατριαρχεῖα

       Τήν 12ην Ἰουνίου ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τή βάπτιση τοῦ τέκνου τῶν  Γεωργίου καί Ἀθηνᾶς Δημητριάδου στόν Π.Πατριαρχικό Ναό τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί ὠνόμασεν αὐτό ΟΡΕΣΤΗ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας οἱ γονεῖς, ὁ Παππούς ἡ Γιαγιά, ἡ ἀνάδοχος καί οἱ λοιποί συγγενεῖς τοῦ νεοφωτίστου Ὁρέστη δεξιώθηκαν τόν Μητροπολίτη μας καί τούς λοιπούς ἐκλεκτούς προσκαλεσμένους στό ξενοδοχεῖο Τσιραγάν  μέ πλούσιο γεῦμα.

 Ὁ Μητροπολίτης μας:

         Τήν 13ην Ἰουνίου, ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, χοροστάτησε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.

Τήν 20ήν ἰδίου σέ συλλειτουργία μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό καί τό 3ετές Ἱερό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἡρακλείας Φωτίου.

Τήν 27ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν τελεσθεῖσαν Θεία  Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Ψαροῦ, αὐταδέλφου τοῦ τέως Κοινοτάρχου τῶν Ἀγριδίων κ. Ἀθανασίου Ψαροῦ.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

 

    Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.  προσελήφθη παρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου  ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Γρηγόριος  Γρηγοριάδης καί διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Γλυκέος.

 

Ὁ π.Γρηγόριος  εἶναι ἔγγαμος καί πολίτης τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.

 

Ἐκ του Γραφείου της Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ὁ Μητροπολίτης μας :

 

Τήν 6η Δεκεμβρίου ,επί τῇ ἑορτῇ τοῦ Αγίου Νικολάου τέλεσε τη θεία Λειτουργία στο φερώνυμο Ἱερό εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου Κάστρου. Παρέστησαν περί τά 75 ἄτομα.Στή συνέχεια  παρέθεσε πλούσιο γεῦμα στο  γειτονικά Εστιατόριο Καληmerhaba στο οποῖο παρακάθισαν  60 ἄτομα .Επί 35 χρόνια ὁ Ἅγιος Νικόλαος στο Κάστρο εἴχε μείνει αλειτούργητος

 

Κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τέλεσε τη θεία Λειτουργία στήν Αγία Μαρίνα Σχοινουδίου. Το ἐκκλησίασμα ήταν Ἱκανοποιητικό.

 

Κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων σ’ὅλα τά χωριά τῆς Ἴμβρου καί στη Τένεδο τελέστηκε ἡ θεία Λειτουργία.

 

Τό μεσημέρι παρέθεσε πλούσιο γεῦμα στην Ἱερά Μητρόπολη στο ὁποῖο προσκληθέντες παρακάθισαν καί οἱ ἡλιωμένοι τῆς Παναγίας καί τοῦ Εὐλαμπίου.

 

Την 26η ἰδίου χοροστάτησε κατά τη θεία λειτουργία στο Ἱερό ἐξωκλήσιο της Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης  στή πλάκα Γλυκέος

 

Τήν 31ην Δεκεμβρίου τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μ.Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί στή συνέχεια ἔκοψε τήν πατροπαράδοτη Ἁγιβασιλόππιτα  στό πολιτιστικό Κέντρο τοῦ χωριού καί διένειμε τά πρωτοχρονιάτικα δέματα τῆς Μητροπόλεως σ’ὅλους τούς χωριανούς των Ἁγίων Θεοδώρων

 

Τό νόμισμα ἔλαχε στα αδέλφια Παναγιὠτη καί Χαράλαμπο Ἠλιάδη.

 

Τη πρώτη τοῦ νέου ἔτους  χοροστάτησε στον Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τή θεία Λειτουργία καί στή συνέχεια στο καφενεῖο της Κοινότητος ἔκοψε τη πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπιττα καί διένειμε τά πρωτοχρονιάτικα δέματα τῆς Μητροπόλεως σ’ὅλους τούς χωριανούς των Αγριδίων

 

Τό νόμισμα ἔλαχε στον τέως Κοινοτάρχη τῶν Ἀγριδίων κ. Αθανάσιο ψαρό, τον   οποῖον καί πάλιν Ο Μητροπολίτης μας ευχαρίστησε δια τήν τίμια  προσφορά του επί σειρά ετῶν ,ἀπό της θέσεως τοῦ προέδρου τῆς Κοινότητος Ἀγριδίων.

 

Το μεσημέρι παρακάθισε σε γεῦμα μετά της Ακολουθίας στο σπίτι των Δημητρίου καί Βασιλικῆς Καμπορουπούλου

 

Την 4η Ἰανουαρίου προκειμένου νά τελέσει τη θεία Λειτουργία και τον Ἁγιασμό τῶν Ὑδάτων  μετέβη στη Τένεδο.

 

Τό ἀπόγευμα της αυτῆς ἡμέρας ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Μυτιλήνης επεσκέφθη τον Μητροπολίτη μας στην ἕδρα του και  έψαλε τά πατροπαράδοτα κάλαντα

 

Τούς προσκυνητές συνόδευαν τιμητικά  ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκης καί ὁ ἐξοχώτατος Νομάρχης Λέσβου κ. Παῦλος Μπογιατζῆς.Στή συνέχεια ἔγινε τό κόψιμο τῆς Ἁγιοβασιλόππιτας στο ὁποῖο πλην τῶν Ὑψηλῶν Ἐπισκεπτῶν καί τῶν  προκυνητῶν παρέστησαν σχεδόν ὅλοι οἱ ἐνπομείναντες Ρωμιοί τῆς Τενέδου εις τους ὁποίους και διένειμε τά πρωτοχρονιάτικα δέματα της ἹΟερᾶς Μητροπόλεως

 

Τό ἑσπέρας ὁ Μητροπολίτης μας παρέθεσε πλούσιο γεῦμα, σε κεντρικό ἑστιατόριο της Τενέδου σ’ όλους τούς προαναφερθέντες. Στο τέλος τοῦ γεύματος ἔγιναν οἱ εἰθισμένες προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου μας, τοῦ νομάρχου Λέσβου καί ἄλλων οἱ ὁποῖοι ἐξεδήλωσαν τη χαρά καί τη συγκίνησή τους γιατί αξιώθηκαν ὕστερα από πολλά χρόνια νά ζήσουν τις ιστορικές αυτές μέρες στη Τένεδο.

 

Στο δείπνο έγινε  το κόψιμο της βασιλόπιττας της ομογένειας της Τενέδου καί ἀκούστκαν καί ἐκεῖ, στή Τένεδο, ὅπως καί σ’ὅλα τά χωριά τῆς Ἴμβρου τά πατροπαράδοτα κάλαντα Τό νόμισμα έλαχε στον κ. Συμεών Σάλτο ,τέως πρόεδρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Τενέδου.

 

Την ἐπαύριο μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὁ Μητροπολίτης μας ἐν συνοδεία του Ἁρχιμανδρίτου,τοῦ Νομάρχου τῶν προσκυνητῶν και ὅλων τῶν ὁμογενῶν ,ἐν πομπῇ και μετά ἑξαπτερίγων μετέβη στήν ἀποβάσθρα τῆς Τενέδου ἀπό ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στη θάλασσα. Το Σταυρό ἀνέσυρε εκ της θαλάσσης ὁ γιατρός κ.Ὄθων Παπαδόπουλος ὁ ὁποῖος ήλθε ἀπο τήν Ἀθήνα, με φουσκωτό σκάφος γι αυτό τό σκοπό και εις τον ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης μας ἀπένειμε ἐπιστήθιο Σταυρό εἰς ευλογία.

 

Τό ἀπόγευμα της ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης μας ἐπέστρεψε στην Ἴμβρο.

 

Κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων μετά τῶν ἱερέων τῆς Ἐπαρχίας του τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ἱερό Ναό της Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου καί τόν Μέγα Αγιασμό καί στη συνέχεια μετέβη ὅπως κα’ἔτος στο λιμάνι του Ἁγίου Κηρύκου ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση του Τιμίου Σταυροῦ .Το ἐκκλησίασμα ήταν ἱκανοποιητικό. Το μεσημέρι παρέθεσε πλούσιο γεῦμα στο εστιατόριο Καληmerhaba Κάστρου .Παρακάθισαν περί τά 70 ἄτομα.

 

Την 7η ἰδίου,χοροστάτησε στον Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, κατά τη θεία Λειτουργία, και στη συνέχεια ἔκοψε την Ἁγιοβασιλόππιτα στο Συνοδικό τῆς Κοινότητος. Τό νόμισμα ἔλαχε στον κ. Μανόλη Κουτρᾶ.

 

Την 10ην ἰδίου τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος καί στη συνέχεια ἔκοψε τήν πίττα στο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ.Το νόμισμα ἔλεχε στον κ. Γιώργο Βουλγαρέλλη

 

Τήν 17ην ἰδίου τέλεσε τήν θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων καί στή συνέχεια τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μ. Βασιλείου Καμπούρη

 

Τα  Ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας

 

Ο Μητροπολίτης μας καί ἐφέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιόρτασε τα σεπτά ονομαστήριά του, στον ανακαινισθέντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Παναγίας Ίμβρου, όπου τέλεσε τη  θεία λειτουργία μετά των ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως επί τη ἱερά μνήμη των ἐν Ἁγίοις πατέρων ἡμῶν ‘Αθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχών Ἀλεξανδρείας,

 

Ἡ αὐλαία τῶν ἑορταστικών ἐκδηλώσεων άνοιξε το ἑσπέρας της Κυριακής 17ης Ἰανουαρίου δια της τελέσεως πανηγυρικού Ἑσπερινού στον ως άνω Μητροπολιτικό Ναό

 

Την ἑπομένη 18η ιδίου προ της ἐναρξης τοῦ Ὄρθρου τελέσθηκαν τα θυρανοίξια τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ,του οποίου οι ἀνακαινιστικες ἐργασίες  ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, και οἱ ὁποίες διήρκεσαν 7 περίπου μήνες .

 

Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο Ποιμενάρχης μας περιστοιχούμενος από τον Ιερό κλήρο  τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στο τέλος τῆς οποίας ομίλησε προς τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι εἶχον συρρεύσει ἀπό ἐνωρίς  στον  Ιερό Ναό απ’ όλα τα χωριά τῆς νήσου καί ἐξέφρασε πρώτον τις ευχαριστίες του προς το Πανάγαθο Θεό που και εφέτος κατά την ημέρα της γιορτής του, τον αξίωσε να τελέσει τη θεία λειτουργία, και στη συνέχεια την εὐγνωμοσύνην του προς το σεπτό πρόσωπο του Πατριάρχου μας, ο Οποίος εξασφάλισε την απαιτούμενη χορηγία ἐκ τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος» για τη κάλυψη τοῦ κόστους τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν. Ακολούθως είπε ότι τα θυρανοίξια είναι μια έκφραση ευχαριστίας προς το Θεό που μας αξίωσε και πάλι να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες της Εκκλησίας μας προς τέλεση της θείας Λειτουργίας, των άλλων Ιερών Μυστηρίων και των λοιπών ιερών Ακολουθιών. Τα σημερινά θυρανοίξια είπε είναι επίσης και μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς το Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προς το οποίο από τη θέση αυτή απευθύνω ένα ολόθερμο ευχαριστώ  Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν καί κοπίασαν δια την ολοκλήρωση του όλου έργου. Εγώ είπε συγκεκριμένα κουράσθηκα καί για πληρωμή ζητώ από όλους σας την αγάπη σας προς το πρόσωπό μου καί την ομόνοια μεταξύ  σας. Γιατί αν δεν μισήσουμε τη διχόνοια, φοβάμαι ότι αυτή η διχόνοια, μια μέρα μπορεί να γίνει, ο μη γένοιτο ,ο τάφος της Ίμβρου μας

 

Επακολούθησε δεξίωση και το κόψιμο της πίττας στη μεγάλη αίθουσα της Μητροπόλεως, όπου παρέστησαν ο ‘Εντιμότατος κ. Νικόλαος Σιγάλας, πρόξενος, εκπροσωπών τον Εντιμ. κ. Βασίλειο Μπορνόβα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Πόλη, ο ευαγής κλήρος της Ιεράς μητροπόλεως, Ιεροψάλτες, ομογενείς κοινοτάρχες, πρόεδροι των εκκλησιαστικών επιτροπών μετά  μελών αυτών ως  επίσης καί όλο το εκκλησίασμα  Το νόμισμα έλαχε στη κ. Μαρία Αργαλιώτου

 

Ακολούθως στο ἑστιατόριον Χαμάμ της Παναγίας παρατέθηκε από το Μητροπολίτη μας πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα, στο οποίο παρακάθισαν όλοι οι προαναφερθέντες. Περί τα 75 άτομα  .

 

Τήν 2α Φεβρουαρίου,ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου χοροστάτησε, κατά τή θεία λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό ἐξωκλήση τῆς Θεοτόκου στά Κόκκινα.

 

Τήν 9η Φεβρουαρίου επί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Νικηφόρου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Αἰδεσιμ.πρεσβύτερος π.Νικηφόρος Σῶζος, ἄγει τά ὀνομαστήριά του, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, τελέσθηκε ἡ θεία λειτουργία κατά τήν ὁποία χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης μας

 

Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας ὁ ἑορτάζων ἱερεύς παρέθεσε γεῦμα,στό ὁποῖο παρακάθισε ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

       

Τήν 30η Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους επεσκέφθη εθιμοτυπικά  τόν κ. Kiamuran Taşbilek,νέον Ἔπαρχον τῆς νήσου.    

  

Την 10ην Ἰανουαρίου εδέχθη στην Ἱερά Μητρόπολη  τόν Ἐντιμ . κ. Muammet-Şakir Erarı, νέον Διευθυντή  τῆς Περιφερειακῆς Διευθύνσεως Μπαλίκεσιρ μετά τῆς τετραμελοῦς συνοδείας αὐτοῦ τούς ὁποίους τό μεσημέρι  ἐκράτησε  στο γεῦμα

 

Εκ του Γραφείου της Μητροπόλεως

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

 

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 24ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐξ Ἴμβρου, ἔνθα:

 

Προέστη τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς πανηγύρεως τοῦ χωρίου Αὐτοῦ Ἅγιοι Θεόδωροι, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

 

Ἐνεκαινίασε τό ἐν αὐτῷ «Μουσεῖον Πατριάρχου Βαρθολομαίου» τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου   καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τῶν ὁμοχωρίων Αὐτοῦ καί πολλῶν Ἰμβρίων τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐκδρομέων ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, ὁμιλήσας πρός αὐτούς ἐν βαθείᾳ συγκινήσει.

 

Ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Kemalettin Sakin, εἰς ὅν ηὐχήθη κατευόδιον ἐπί τῇ ἀναχωρήσει του εἰς τήν ἐν Νίγδῃ νέαν θέσιν αὐτοῦ.

 

Ἡγήθη τῆς ἐξορμήσεως καθαρισμοῦ τῆς παραλίας εἰς τήν περιοχήν Μακρύς Γιαλός τοῦ Κεφάλου, εἰς ἥν συμμετέσχον πλεῖστοι  νέοι.

 

Ἐπεσκέφθη τά χωρία Ἀγρίδια καί Γλυκύ καί παρέστη εἰς τά θυρανοίξια τῶν ἀνακαινισθέντων ἐξωκκλησίων Ταξιαρχῶν Ἑφτακαμάρου καί Ἁγίας Ἑλένης Μαδαροῦ.

 

Ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἐκπαιδευτικῶν Χαραλάμπους Χριστοφορίδου, Δημητρίου Σωφρονίου, Θεοδώρου Ὀκουμούση καί Σοφοκλέους Κυριακοπαίδη.

 

Ἐπεθεώρησε τά ἐν ἐξελίξει ἀνακαινιστικά ἔργα ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς πρωτευούσης Παναγίας.

 

Συνειργάσθη μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου  διά θέματα ἀπασχολοῦντα τήν θεόσωστον αὐτοῦ Ἐπαρχίαν .

 

Παρέστη εἰς τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου Βουτσινᾶ καί Αἰκατερίνης Σώζου ἐν τῷ ἐξωκκλησίῳ Ἁγία Θεοδώρα τῆς περιοχῆς Εὐλαμπίου, εὐλογηθέντας ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

 

Ἐπεσκέφθη κατ’ οἷκον ἡλικιωμένους καί ἀναπήρους συμπατριώτας Αὐτοῦ.

 

Παρέστη εἰς πολιτιστικήν ἐκδήλωσιν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Π.Α.Β.Α. «Ἴμβρος» καί συνεχάρη τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτοῦ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Γ. Μπερμπέρη.

 

Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει διαφόρους Χριστιανούς, ἐν οἷς τόν παρεπιδημοῦντα κ. Δήμαρχον τοῦ Βόλου καί τούς Προέδρους τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης.  

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Τένεδον

 

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς νήσου Τενέδου, τήν ὁποίαν ἐπεσκέφθη ἐπί τριήμερον, ἵνα προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς πανηγύρεως τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.  

 

Τήν μεσημβρίαν τῆς 25ης  τ. μ. ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐξοχ. κ. Abdülkadir Atalık, Νομάρχην Çanakkale, ὁμοῦ μετά τοῦ ἀναμένοντος ἐκεῖσε Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου,  καί ἐν συνεχείᾳ τόν Δήμαρχον İntepe (Ρένκιοϊ), Ἐντιμ. κ. Alaattin Özkurnaz. Τό ἀπόγευμα, συνοδευόμενος καί ὑπό τοῦ ἀναμένοντος Αὐτόν εἰς Geyikli Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, διεπεραιώθη εἰς Τένεδον, γενόμενος δεκτός μετ’ ἐκδηλώσεων τιμῆς καί σεβασμοῦ ἐν τῷ λιμένι αὐτῆς ὑπό τῶν ὀλίγων κατοίκων τῆς Νήσου ὡς καί πλείστων πιστῶν ἐλθόντων ἐκ τῆς γειτονικῆς Ἴμβρου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

 

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου καί τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,  ἐν τῷ Κοινοτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. πρῴην  Ὑπουργῶν κ. Γεωργίου Ἀνωμερίτη καί κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, Βουλευτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, καί πλήθους πιστῶν ἐξ Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Ἑλλάδος, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Τενέδου, ὡς καί  μελῶν τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Τενεδίων. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, Ὅστις ἀπήντησεν, εὐχαριστήσας καί συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην διά τήν πατρικήν μέριμναν καί τήν ἐν γένει διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ κατ’ αὐτόν ἐπαρχίᾳ, καί ἐν συνεχείᾳ ἀπηυθύνθη ἐν βαθείᾳ συγκινήσει πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ἐπίσης ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Εὐγεν. κ. Πελαγία Πισιρτζῆ. Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ.

 

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 26ην Ἰουλίου, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ναϋδρίῳ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τῇ παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν καί προσκυνητῶν, καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου  παρατεθέν ἐν τῷ ὑπαιθρίῳ χώρῳ τοῦ προσκυνήματος-Ἁγιάσματος ἑόρτιον γεῦμα καί παρηκολούθησε τό ἑορταστικόν μουσικόν πρόγραμμα.

 

 Κατά τήν ἐκεῖ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. İbrahim Çenet, ὡς καί τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Mustafa Mutay, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ξενοδοχείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σάλτου, ἐξεναγήθη εἰς τό Μουσεῖον ἱστορίας καί πολιτισμοῦ τῆς Νήσου, καί ἐπεσκέφθη τό Κοιμητήριον αὐτῆς, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὡς καί τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Β’ τοῦ Τενεδίου καί τῶν διατελεσάντων κατά τά τελευταῖα ἔτη Ποιμεναρχῶν τῆς Νήσου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί Μητροπολιτῶν Ἰακώβου, Μελίτωνος, Νικολάου καί Φωτίου.

 

Ἐπίσης, παρέστη εἰς τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Ἀρετῆς Κωστάλα, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης, καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ νεοφωτίστου παρατεθέν δεῖπνον εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον τῆς Τενέδου.

 

Τήν Δευτέραν, 27ην  ἰδίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, τελεσθείσης ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου συμπροσευχομένου ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας πολυπληθεῖς πιστούς, συνεχάρη δέ καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου.

 

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης  ἀνεχώρησεν  ἐκ τῆς Νήσου  προπεμφθείς ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ μετά τιμῶν, εὐλαβείας καί σεβασμοῦ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, τοῦ κ. Δημάρχου καί τῶν συγκεντρωθέντων Τενεδίων καί λοιπῶν ἐπισκεπτῶν.