ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

τῶν Χοροστασιῶν καί Λειτουργιῶν τοῦ Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου

κατά τάς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα 2014

Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 12 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, ὥρα: 9-11.

. Κυριακή τῶν Βαΐων, 13 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις ὥρα: 9-11.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου,ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίωνὥρα: 17:00.

Μ. Δευτέρα, 14 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 9-11.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, ὥρα: 17:00.

Μ. Τρίτη, 15 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 9-11.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου ,ὥρα 17

Μ. Τετάρτη 16 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 9-11.

Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου,ἐν τῷ Ἱ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 16:00.

Μ. Πέμπτη17 Ἀπριλίου 2014

Θεία Λειτουργία τοῦ Μ.Βασιλείου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 9-11.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 17:00.

 

 

Μ. Παρασκευή18 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 10:00.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐν τῷ Ἳ.Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος,ὥρα: 18:00.

Μ. Σάββατον, 19 Ἀπριλιου 2014

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις ὥρα: 9-11.

Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 23:00-02:00.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 20 Ἀπριλίου 2014

Χοροστασία κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση)

Α-ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 11:00.

Β-ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου , ὥρα 16.00

Γ-ἐν τῷ Ἱ.Ναῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων ὥρα 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἱερά Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου

Ὀνομαστήρια τοῦ Ποιμενάρχου μας

 

Ἀνακοινοῦται ὅτι τῇ 18ῃ τ.μ. Ἰανουαρίου ,ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου,Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας,τοῦ Μητροπολίτου μας ἄγοντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ,ἀφ ἑσπέρας καί περί ὥραν 4ην μ.μ. τελεῖται Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός,ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας, αὐθημερόν δέ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας.

Μετά τὀ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις καί τό κόψιμο τῆς πίτας ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῆς Μητροπόλεως.

Τήν μεσημβρίαν θά παρατεθῇ ἑόρτιο γεῦμα εἰς ὅλο τό ἐκκλησίασμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Καληmerhaba τοῦ Κάστρου.

 

 

 

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος

Χειροτονία Πρεσβυτέρου.

 

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου, 10ην Μαΐου 2013, ἐν τῷ καθ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ,τελεῖται Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ ΣεβΠοιμενάρχου ἡμῶν κ.Κυρίλλου.

Κατ αὐτήν ὅ Μητροπολίτης μας θά τελέσῃ τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Κωνσταντίνου Βάντσου

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2013 ΕΝ ΙΜΒΡΩ,

 

Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν τῶν χωρίων τῆς νήσου Ἴμβρου, καί παντός φιλακολούθου Χριστιανοῦὅτι, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἠγαθύνθη ὅπως διέλθῃ τάς κατανυκτικάς ἡμέρας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐν τῇ γενεθλίῳ νήσῳ Αὐτοῦἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδουχοροστατῶν καί λειτουργῶν κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

 

Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 27 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία ἐν τῷ ἹΝαῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίουὥρα: 9-11.

Μέγας Ἑσπερινός. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, ὥρα: 17:00.

 

 

Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 9-11.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 17:00.

Μ. Δευτέρα, 29 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 9-11.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, ὥρα: 17:00.

 

Μ. Τρίτη, 30 Ἀπριλίου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 9-11.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστασία ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 17:00.

 

Μ. Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 9-11.

Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου. Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 16:00.

 

Μ. Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 9-11.

Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὥρα: 9-11.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 17:00.

 

Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, ὥρα: 10:00.

Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 18:00.

Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, ὥρα: 18:00.

 

Μ. Σάββατον, 4 Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 9-11.

Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὥρα: 23:00-02:00.

Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὥρα: 23:00-02:00.

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 5 Μαΐου 2013

Χοροστασία κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, ὥρα: 11:00.

Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ὥρα: 16:00.

Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, ὥρα: 18:00.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.

 

 

 Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

 Ἀγριδίων Ἴμβρου

 ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ

 

   Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἐπί τῇ μεγάλῃ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,τῇ 15ῃ τρ.μ τελεῖται ἐν τῷ καθ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου.

   Ἀφ ἑσπέρας καί περί ὥραν 19ην τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.

     Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Ποιμενάρχης μας θά χειροθετήσῃ εἰς Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεως Ἴμβρου καί Τενέδου τὀν Εὐλαβέστατον Διάκονον κ.Κωνσταντῖνον Βάντσον.

09 08 2011

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου,

Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου

 

 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ    ΚΑΙ    ΔΙΑΚΟΝΟΥ

 

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 5ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., τελεῖται ἐν τῷ καθ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου Πατριαρχική   Θεία Λειτουργία, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ.Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ.Ἐλπιδοφόρου, καθ ἥν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος, θά τελέσῃ τάς χειροτονίας, τοῦ μέν Διακόνου Ἀστερίου Ὀκουμούση εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ δέ Ἀθανασίου Ντινιάκου εἰς Διάκονον.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΕΞΩΚΛΗΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΜΥΡΣΙΝΙΩΤΟΥ

 

    Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τό Σάββατον, 4ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί περί ὥραν 11ην τελοῦνται τά θυρανοίξια τοῦ ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μυρσινιώτου.

Τά θυρανοίξια, παρόντος καί τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, θά τελέσῃ  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ ἐξωκλησίου.

 

 

 

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ἴμβρου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

 

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 27ην τ.μ. Φεβρουαρίου, τελεῖται ἐν τῷ καθ ἡμᾶς Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν, Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.κ. Κυρίλλου, ὅστις κατ αὐτήν θά τελέσῃ τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Κων/νου Βάντσου.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

 

****************************

 

      Ὁ Μητροπολίτης μας θά προστεῖ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Εβδομάδος  καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα στους κάτωθι Ἱερούς Ναούς

 

11 Απριλίου 2009,Σάββατον τοῦ Λαζάρου,

πρωΐ  στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου

12 Απριλίου 2009,Κυριακή τῶν Βαΐων

πρωί,   στον Ἱ.Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέως

βράδυ, Ἀκολουθία Νυμφίου,ὥρα 6 μ.μ. στόν Ἱ.Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων

13 Απριλίου 2009,Μεγάλη Δευτέρα

βράδυ,Ἀκολουθία Νυμφίου,ὥρα 6 μ.μ. στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

14 Απριλίου 2009,Μεγάλη Τρίτη,

βράδυ,Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 6 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας Σχοινουδίου

15 Ἀπριλίου 2009, Μεγάλη Τετάρτη,

Απόγευμα, Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου, ὥρα 4 μ.μ. στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

16 Απριλίου 2009,Μεγάλη Πέμπτη,

πρωΐ Θ. Λειτουργία   Μ .Βασιλείου ,στο Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

βράδυ, Ακολουθία τῶν Ἁγίων  Παθῶν,12 Εὐαγγέλια

ὥρα 6 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

 17 Ἀπριλίου 2009, Μεγάλη Παρασκευή,

πρωΐ ,Ἀκολουθία τῶν Μ.Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν  Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

βράδυ,Ἀκολουθία Ἱεροῦ Ἐπιταφίου,Ἐγκώμια

α-ὥρα 5 μ.μ. στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

β-ὥρα 8 μ.μ. στόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Παναγίας Γλυκέως

 18 Ἀπριλίου 2009,Μέγα Σάββατο,

πρωΐ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

19 Απριλίου 2009,Κυριακή τοῦ Πάσχα

                        Ἀνάστασις τό Μεσονύκτιον

                 στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

Ἑσπερινός Ἀναστάσεως

Α-Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας ὥρα  11.00

Β-Ἱ.Ν.Ἁγίας Μαρίνας ΣΧοινουδίου ὥρα   4 μ.μ.

Γ-Ἱ.Ναός Παναγίας Ἀγριδίων         ὥρα   6 μ.μ.

20 Απριλίου 2009,      Δευτέρα Διακαινησίμου

πρωΐ   θυρανοίξια  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Δερμονάρια-Σαβούρι Σχοινουδίου  μετά γεύματος Ἀγάπης

21 Απριλίου 2009,Τρίτη Διακαινησίμου

πρωΐ , ὥρα 10.30, Ἱερά Παράκλησις πρός τήν  Ὑπεραγία  Θεοτόκου

στό εξωκλήσι  τῆς Παναγίας τῆς Ἀργατάρας στό Κάρδαμο Κάστρου, μετά προγεύματος