Ἱερά Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου

Ἀπό 9ης Μαρτίου 2020 καί ἑξῆς

Ἱερά Μητρόπολις Μοσχονησίων

 

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΠΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΔΡΑΓΟΥΝΗ

                           Ὀφειλομένη  ἀπάντηση             

                σέ συκοφάντας τοῦ Μητροπολίτου μας

                              Κυρίλλου Δραγούνη,

                ἀπό μέρους φίλων καί χωριανῶν του.

                                                                         28 Ἰουνίου 2020

 

       Ὡρισμένοι καλοθελητές προσπάθησαν νά σπιλώσουν τό ἔργο καί τή διακονία τοῦ ἐπί 17 ὁλόκληρα χρόνια στή γενέτειρά μας Ἴμβρο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ .Κυρίλλου διαδίδοντας «ἄρρητα ρήματα», ἀναληθῆ κατά πάντα, τά ὁποῖα, ὅπως ὁμολογήθηκε ἤδη μπροστά σέ μάρτυρες εἶναι ὑποβολιμαῖα καί σκόπιμα.

      Ἀρχικά ὁ Μητροπολίτης μας δέν θέλησε νά ἀπαντήσει σέ ἐρωτήσεις συμπατριωτῶν καί φίλων του, λέγοντας ὅτι ὁ Γιῶργος δέν εἶναι πρόσωπο ἄξιο λόγου γιά νά ἀσχοληθοῦμε ἰδιαίτερα.

                 Τελικά μᾶς παραχώρησε μιά μικρά συνέντευξη καί ἀπάντησε στά ἐρωτήματα τοῦ Γιώργου.

        1ον. Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας: με ποιο τρόπο βοήθησε στη λειτουργία των Σχολείων μας ἐδῶ στήν Ἴμβρο κι αν έδωσε έστω και μία λίρα για τις ανάγκες τους;

Ἐρωτᾶται ἀπαντητικῶς ὁ κατηγορῶν:Τό κτίριο τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ποιός τό ἀνακαίνισε καί μέ ποιά δαπάνη καί ποιός ἐξασφάλισε τήν ἄδεια λειτουργίας ἀπό τις αρχές;

Ὁ Μητροπολίτης μας μέ ἔγγραφη αἴτηση καί μέ πολλές παρεμβάσεις προσωπικές πρός τόν Καϊμακάμη, καί τόν Διευθυντή τῆς Παιδείας κλπ.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καί μιλοῦν εὔγλωττα τά ἔγγραφα. Ἄν προσέφερε ὁ Μητροπολίτης γιά τήν παιδεία στήν Ἴμβρο μας, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις. Προσέφερε ἀθόρυβα καί μέ δική του ἐνέργεια συνέβαλαν οἰκονομικά ὁ Πατριάρχης μας, ὁ συμπατριώτης μας Ἄρχων κ. Δημήτριος Δημητριάδης , ἕνας ἄλλους ἄρχων ἀπό τήν Ἀμερική, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης προσωπικά. Ἄς κάνουν οἱ συκοφαντοῦντες κάποιο κόπο νά ἐρευνήσουν καί τότε θά διαπιστώσουν τήν ἀλήθεια.

Στή συνέχεια ἐπισυνάπτουμε μερικές φωτογραφίες σχετικά μέ τά σχολεῖα τῆς Ἴμβρου γιά νά δεῖ ὁ συκοφάντης ὅτι κάτι τέλος πάντων ἔκανε καί ὁ Μητροπολίτης μας.

Ἀστική Σχολή τῶν Ἁγίων Θεοδώρων πρίν τήν ἀνακαίνιση

18 Φεβρουαρίου 2012

Ἀστική Σχολή τῶν Ἁγίων Θεοδώρων πρίν τήν ἀνακαίνιση

18 Φεβρουαρίου 2012

Ἀστική Σχολή τῶν Ἁγίων Θεοδώρων μετά τήν ἀνακαίνιση

31 Ὀκτωβρίου 2012

<

2ον. Ἐρωτᾶται ἄν ὁ Μητροπολίτης μας ἔδωσε ποτέ ὁποιοδήποτε δώρο στους μαθητές μας όπως έκαναν κατά παράδοση όλοι οι προκάτοχοι του Μητροπολίτες;

Ἀντερωτᾶται: Κάθε χρόνο κατά τή γιορτή τῶν Θεοφανείων στό Κάστρο ποιός φιλοξενοῦσε τούς μαθητάς τῶν σχολείων μας μετά τῶν γονέων και τῶν διδασκάλων τους; Πόσους ἄραγε γονεῖς δέν συμπαραστάθηκε ὁ Δεσπότης ἀθόρυβα καί κάλυψε ἀνάγκες τῶν ἰδίων καί τῶν παιδιῶν τους;

3ον Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας ἄν ποτέ κάλεσε τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς των μαθητών ή τους λοιπούς εργαζόμενους στά σχολεῖα μας, έστω για τυπικούς λόγους στη Μητρόπολη να τους προσφέρει ένα καφέ και να ακούσει τα προβλήματα τους;

       Δέν γνωρίζει ὁ συκοφαντῶν ὅτι τούς ἐκπαιδευτικούς δέν τούς καλεῖ ὁ Μητροπολίτης ἀλλά οἱ ἴδιοι κατά τάς ἀρχάς τοῦ σχολικοῦ ἔτους τόν ἐπισκέπτονται καί ζητοῦν τίς εὐχές κα΄τίς εὐλογίες του. Πότε ἔγινε αὐτό; Ἀγνοήθηκε πλήρως ὁ Μητροπολίτης ἀπό ὅλους ἐκπαιδευτικούς καί ὅλους τούς ἀσχολουμένους μέ τήν ἐκπαίδευση. Τό γνωρίζετε αὐτό κύριε Ζαρμπουζάνη;

Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης ἄν ζητούσε και έπαιρνε η Μητρόπολη προσφορές όταν ήταν να κατασκευάσει ένα έργο ή ανέθετε στους δικούς του ανθρώπους απ ευθείας;

   Εἶναι γνωστόν ὅτι ὁ Μητροπολίης μας δέν εἶχε καί δέν ἔχει «δικούς του ἀνθρώπους». Γνωρίζει ἄραγε ὀ συκοφαντῶν τί συνέβη μέ τις προσφορές πού ἐζητοῦντο στήν ἀρχή; Ἄν δέν γνωρίζει καλυτέρα εἶναι νά σιωπᾶ. Καί διά νά δοθεῖ ‘ἀπάντησις γιά νά μή ὑπάρχῃ σκιά, ὑπογραμμίζεται ὅτι προτιμοῦντο πάντοτε καλοί καί τίμιοι ἐργάται. Ἄλλωστε διά τά πολλά, πέραν τῶν 60 ἐξωκκλησίων, τοῦ καταστραφέντος ἀπό τόν σεισμό Ἱ. Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀφριδίων, τοῦ κτιρίου τῆς Δημοτικῆς Σχολῆς Ἁγίων Θεοδώρων, καί τῶν δύο Μετοχίων πού ἀνεγέρθησαν ἐξ ὑπαρχῆς, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῶν Ταξιαρχῶν, ὑπάρχουν πλήρεις φάκελλοι, μέ τά γενόμενα ἔργα καί τίς δαπάνες ἀναλυτικά. Εἶναι λυπηρό νά παραβλέπεται τό ἔργο, καί νά ἀναζητοῦνται προβλήματα στίς λεπτομέρειες, χωρίς ἔλεγχο. Γιά νά διασκεδασθεῖ δέ κάθε ἀμφιβολία κατηγορηματικά δηλώνεται ὅτι «καθαρός οὐρανός ἀστραπές δέν φοβᾶται» καί «τοῖς φρονίμοις ὀλίγα», διότι ἄν δημοσιευτοῦν τά στοιχεῖα καί ἄλλα πολλά «θά γυρεύουν τρύπα νά κρυφθοῦν». .

5ον Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης: Πόσο από το λάδι των ἐκκλησιαστικῶν βακουφίων της Ίμβρου διατέθηκε μέχρι τώρα για τα συσσίτια των Σχολείων μας;

Ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως, ἄς ἐρωτηθῇ  ὁ κ. Χρῆστος Βογιατζής ἡ κυρία Κάλη, ἡ κόρη τοῦ κ. Νίκου Κανάκη καί ὁ γαμβρός τοῦ κ. Μάκη. Καί θά φανερωθεῖ ἡ ἀλήθεια. Καί θά ποῦνε πολλά γιά τό λάδι.

6ον) Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης σε ποιο όνομα βρίσκεται  γραμμένη όλη η περιουσία του μακαριστού Αμερικής Ιακώβου και γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των σχολείων και των εκκλησιών μας;

Ἀγνοεῖ ἠθελημένα ὁ συκοφαντῶν ἤ οἱ συκοφαντοῦντες τήν διαθήκη τοῦ ἔτους 2010. Την γνωρίζει ὁ Πατριάρχης μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες.

      Τό σπίτι τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου στούς Ἁγίους Θεοδώρους εἶναι ἰδιοκτησία τῆς Κοινότητος Παναγίας μέ τίτλο ἰδιοκτησίας, ἔχει δέ τήν ἐπικαρπία ὁ Μητροπολίτης Μοσχονησίων   ὅπου θά διαμένη κατά τους θερινούς μῆνες τιμῆς ἕνεκα. Γιατί πιστεύει ὅτι καί ἔτσι τιμᾶ τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου,ὅπως καί ὁ Πατριάρχης μας ὁσάκις διαμένει στήν κατοικία τοῦ Γέροντος  Μελίτωνος Χατζῆ στό ,Μόδι ,τιμᾶ τή μνήμη του .Καί ἐσύ Γιῶργο που μένεις χειμῶνα καλοκαίρι στό χαμόγι τῆς μάνας σου στά Ἀγρίδια τιμᾶς τή μνήμη της.

     Τό περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι κανείς δέν ρώτησε ποτέ νά μάθει πῶς ὁ Κύριλλος ξεκαθάρισε καί κατωχύρωσε τή περιουσία τοῦ μ. Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου. Ἐπί τρία χρόνια ἔτρεχε στή Προύσα καί στα Θεραπεία στά υποθηκοφυλακεία καί τά ληξιαρχεῖα γιατί ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ἐκτός ἀπό κατά κόσμον Δημήτριος Κουκουζῆς, βρέθηκε νά φέρεται καί ὡς Δημήτριος Χατζούδης.

7ον Συκοφαντεῖται ὁ Μητροπολίτης μας καί ἐρωτᾶται ἄν ἀληθεύει ότι όλοι όσοι άφησαν ακίνητα στην Εκκλησία τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί κρατά την επικαρπία για τον εαυτό του ;

Ἀντερωτᾶται: Ποιοί εἶναι τέλος πάντων αὐτοί πού ἄφησαν σπίτια στήν Ἐκκλησία. Μήπως οἱ συκοφαντοῦντες καί δέν τό ἐγνώριζε ὁ Μητροπολίτης; Τά δωρηθέντα ἀκίνητα εἶναι γνωστά καί εἶναι ἐγγεγραμμένα στό Κτηματολόγιο ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Κοινοτήτων τῶν χωριῶν μας, ἡ ἐπικαρπία ἀφέθη στόν Μητροπολίτη, διότι τοῦ τό ἐζήτησαν οἱ δωρηταί. Ἄς ἐρευνήσουν οἱ συκοφαντοῦντες καί θά ἀνακαλύψουν τήν ἀλήθεια. Ὅλες οἱ ἐνέργειες ὡς πρός τά κτίρια αὐτά εἶναι γνωστές στήν ἐκκλησιαστική του ἀρχή καί στόν Πατριάρχη μας.

8ον ) Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας : Τι έγινε ακριβώς με το σπίτι του παπα - Νικηφόρου στ Αγρίδια και γιατί δια της δικηγόρου του ζήτησε από τα εγγόνια του εκλιπόντος να το αδειάσουν; Τι ωφελείται η Ομογένεια από αυτό;

Τό σπίτι ἀνήκει στην Ἐκκλησία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῶν Ἀγριδίων. Κράτησε ὁ Μητροπολίτης τήν ἐπικαρπία,γιατί με αὐτό τον ὅρο το ἀγόρασε ἀπό τούς συγγενεῖς τοῦ παπᾶ Νικηφόρου., Ζήτησε ἡ δικηγόρος -καί ὄχι ὁ Μητροπολίτης- νά τό ἀδειάσουν γιά νά παραδοθῆ ἕτοιμο στην Ἐκκλησία τῶν Ἀγριδίων.

 

9ονρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας: Τι ακριβώς έγινε με το σπίτι που συνορεύει μ εκείνο των Μαρίνη στο Γλυκύ και η απόκτηση του από την Εκκλησία καί τι προσφέρει στην κοινότητα ή την εκκλησία του Γλυκέος;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλή καί καθαρή: Τό σπίτι αὐτό δωρήθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Θεοχάρη στόν Μητροπολίτη μας Κύριλλο προσωπικά,νά τό διαθέσῃ ὅπου καί ὅπως θά ἔκρινε ὁ ἴδιος. Τό ἀνακαίνισε λοιπόν, δαπάνησε ἀρκετά προσωπικά χρήματα καί τό ἔγραψε στό Κτηματολόγιο στό ὄνομα τοῦ Βακουφίου τῆς Κοινότητος Παναγίας καί κράτησε την ἐπικαρπία.

Μετά τόν θάνατό του θά περιέλθῃ ἀποκλειστικά στήν Κοινότητα Παναγίας.

 

10 ον Συκοφαντεῖται ὁ Μητροπολίτης γιατί και πώς το ακίνητο που θα αγόραζε η ἀρμένισα κυρία από την Πόλη βρέθηκε στα χέρια στενού συνεργάτη του μέσω της πληρεξουσίου δικηγόρου του;

Ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως, ἄς ἐρωτηθῇ ἡ δικηγόρος καί θά φανερωθοῦν τά κρυπτά

11ον Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας ἄν ἀληθεύει ὄντως ότι ἡ εργαζόμενη επί δεκαεφτά χρόνια στην κουζίνα της Μητρόπολης δεν ήταν ασφαλισμένη ενώ σε άλλους εργαζόμενους δωρήθηκαν σπίτια κι αὐτοκίνητα;

Ἡ κ. Παναγιωτή  ποτέ δεν ζήτησε  ἀσφάλεια .Ἦταν συνταξιοῦχος. Παράπονα εἶχε ἀπό τόν κ. Ζαρμπουζάνη που τήν εἶχε ὡς τά μεσάνυχτα καί ἔπλυνε πιάτα καί δέν τῆς προσέφερε οὔτε ἕνα πιάτο φαγητό.

Σέ ποιούς ἄραγε ἐργαζομένους τῆς Μητρόπολης προσεφέρθησαν σπίτια καί αὐτοκίνητα καί ἀπό ποιόν; Μήπως μποροῦν νά μᾶς ποῦν μέ στοιχεῖα, συμβόλαια καί ὀνόματα. Ὄχι ὅμως κουτσομπολιά καί λαγούμια.

12ον) Ἐρωτᾶται ἄν ἀληθεύει ότι ὀ Μητροπολίτης μας φεύγοντας  από την Μητρόπολη πήρε ακόμα και τις καρέκλες;

Ναί. Ἀληθεύει. Μιά μέρα ὁ γιός τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ Μητροπολίτη μας, ἐν γνώσει τοῦ προσωπικού τῆς Μητρόπολης, πήρε ἀπό το κῆπο τῆς Μητρόπολης μιά καρέκλα, που ἦταν δική του. Αὐτή ἡ καρέκλα φαίνεται γέννησε!!! Καί ἡ καρέκλα ἔγινε καρέκλες.

Θά ἦταν προτιμότερο νά σιωπᾶ κανείς. Ἀλλά αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδο τοῦ κ. Γιώργου. Φθάσαμε δυστυχῶς στό σημεῖο νά κουράζουμε τό κόσμο μας με τίς καρέκλες. Εἶναι ὅμως ἀπορίας ἄξιο γιατί συμφωνοῦν μέ τίς ἀνοησίες του καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς κρύπτονται.

13ον Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας ἄν ἀληθεύει ότι η Ἐκκλησία των Αγριδίων που ανακαινίστηκε πριν τρία χρόνια βάζει νερά σε πολλά σημεία;

Αληθεύει .Δυό παράθυρα βάζουν πράγματι νερά. Καί με αὐτά ὁ Μητροπολίτης θά ἔπρεπε νά ἀσχοληθεῖ ; 

14ον Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας ἀκόμη ἄν ἀληθεύει ότι υποχρέωσε τα μέλη των εκκλησιαστικών επιτροπών να αποφασίσουν να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους με ανθρώπους αποκλειστικά της επιλογής του και ενώ όλες οι επιτροπές στην Πόλη είχαν αποφασίσει να μην πράξουν κάτι αντίστοιχο;

Ἀληθεύει. Δεν τούς ὑπεχρέωσε ὁ Μητροπολίτης. Ἀπεφάσισαν ὁμόφωνα μόνοι τους. Σε ἀρκετές Κοινότητες οἱ ἐπίτροποι ὑπερβαίνουν τό 80 ἔτος τῆς ἡλικίας. Σε περίπτωση θανάτου θά ἔλθη τό κράτος καί θά διορίση Καγιούμ, δηλαδή Κρατικό ἀντιπρόσωπο γιά νά διοικεῖ τίς Ἐκκλησίες μας. Στή περίπτωση αὐτή ποιός θά φέρει τήν εὐθύνη; Δέν γνωρίζει ὁ συκοφαντῶν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος ζήτησε ΄ ἐκ τῶν προτέρων τήν γνώμη τοῦ Προέδρου τοῦ Rumvader κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου πού συμφώνησε καί τοῦ εἶπε νά προχωρήσει, καί ἔγραψε ἔκθεσι στό Πατριαρχεῖο;

Εἶναι εὔκολο νά κρίνουμε, χωρίς νά γνωρίζουμε.

 

15ον: Κατηγορεῖται ὁ Μητροπολίτης μας ὅτι ἦταν πάντα σε σύγκρουση με όλους τους μορφωμένους συμπατριώτες του νησιού και δεν είχε ποτέ κανέναν συνεργάτη εξ αυτών;

Ποιοί εἶναι τέλος πάντων αὐτοί οἱ μορφωμένοι τοῦ νησιοῦ ἐκτός ἀπό τό Γιῶργο πού εἶναι ἀπόφοιτος Πανεπιστημίου καί που ἐπί χρόνια ὁλόκληρα ἤθελε νά γίνη Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἀγριδίων. Διατί ἄραγε δέν μπόρεσε νά γίνη καί πάντοτε καταψηφιζόταν ;

Γιῶργο χωρίς Ἀνθρωπιά τά χρήματα και τά Πανεπιστήμια δέν ὠφελοῦν

16. Ἐρωτᾶται ὁ Μητροπολίτης μας:Γιατί πέντε χρόνια τώρα δεν έδινε τη Γεωργιάδειο για να γίνει μια επαγγελματική κουζίνα για τα σχολεία μας, του μπαμπά του ήταν;

Δέν ἤθελε ὁ Μητροπολίτης μας ἡ ἱστορική αὐτή Σχολή μας, στήν ὁποία ἔμαθαν γράμματα γενεές Ἀγριδιανῶν, νά γίνη κουζίνα. Πρότεινε στόν κ Λυκειάρχη να τοῦ παραχωρήσῃ τόν αὔλειο χῶρο του σπιτιοῦ τοῦ παπα Νικηφόρου γιά κουζίνα καί Τραπεζαρία. Ἀπάντηση ὅμως δεν ἔλαβε. Γιατί Γιῶργο ἐσύ δέν ἔδωσες  τό σπίτι τοῦ Θανάση τοῦ Χιώτου;

Καί  συνεχίζει ὁ Γιῶργος. Στο παρελθόν όχι μόνο δεν με υπερασπίστηκε που ἔγινα  θύμα εγκληματικής επίθεσης από ομάδα συγκεκριμένης οικογένειας, αλλά συνόδευσε εκπρόσωπο τους ενώπιον του Πατριάρχου και των Προξενικών αρχών της Ελλάδας στήν Πόλη γιά να υποστηρίξει την αθωότητα τους.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Μητροπολίτης μας, δέν τόν ὑποστήριξε,γιατί ἤθελε ὁ Γιῶργος νά ἐκμεταλλευτεῖ αὐτούς τούς φτωχούς ἀνθρώπους. Στό τέλος , τόν «δάμασαν» καί, καθώς λέγεται στήν Ἴμβρο, «τούς πλήρωσε καί μιά μεγάλη ἀποζημίωση». Ἄς μάθῃ ὁ κόσμος ἐπί τέλους τήν ἀλήθεια.

Καί ἡ συκοφαντία καταλήγει:

«Αγαπητοί συμπατριώτες, όταν εξελέγη Μητροπολίτης όλοι είχαμε χαρεί και φωνάξει το Άξιος Άξιος,  που ένας δικός μας άνθρωπος πήρε αυτήν τη θέση. Όμως τα έργα και οι ημέρες του στα 17 χρόνια που ήταν Μητροπολίτης θα γίνουν αιτία η ιστορία να γράψει «για τα 17 χρόνια ενός Ανάξιου Μητροπολίτη»

Καί ἡ εἰρωνεία: «Οι καλές κοινωνικές σχέσεις που θέλουμε να έχουμε δεν πρέπει να μας οδηγούν να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τα εγκλήματα που γίνονται μπροστά μας, ούτε να ανεχόμαστε τις αδικίες εις βάρος τις ομογένειας που με τόσο κόπο προσπαθούμε όλοι να συνεχίσει να υπάρχει.
Ευχόμαστε στον Νέο Μητροπολίτη Άξιος και Στερεωμένος και μακάρι να μπορέσει να βάλει τάξη στο Χάος».

Γιῶργο.

    Τό ἔργο, τοῦ ἄξιου Μητροπολίτη μας στά 17 χρόνια,  πού δέν μπορεῖ κανείς νά μαυρίσει, σέ διαψεύδει. Δέν θέλει ὁ Μητροπολίτης τῆς καρδιᾶς μας Κύριλλος Δραγούνης νά ἀναφερθῆ σ’ αὐτό. Ἑτοιμάζεται σχετικό βιβλίο. Ὅταν θά ἐκδοθῇ, ΘΑ ΝΤΡΈΠΕΣΑΙ. «Πολλά δέ ποντίκια θά κρυφθοῦν στίς τρύπες τους». Γιατί γιά «ἀσπάλακες» καί «τρωκτικά» πρόκειται. Κάνουν αἴσχη καί θέλουν νά κρύψουν τίς πομπές τους. Ἔστι  ὅμως δίκης ὀφθαλμός.

     Ἀλήθεια, οἱ κοπιῶντες καί δημιουργοῦντες ἱστορία καί ἔργο συκοφαντοῦνται, λοιδοροῦνται καί ἀτιμάζονται. Οἱ ἀπολαμβάνοντες ποικιλοτρόπως καί θέσεις καί ἀξιώματα συκοφαντοῦν. Αὐτή εἶναι ἡ μοῖρα.

    Σ’ ἕνα Ὀθωμανικό λουτρό ( Χαμάμ ) τῆς Πόλης γράφει. Ἄν ὁ χαρακτῆρας σου εἶναι ἀκάθαρτος μήν ἐλπίζεις κάτι ἀπό τό λουτρό. Πρῶτα καθάρισε τή καρδιά σου καί μετά τό σῶμα. Ἄν Γιῶργο ὁ χαρακτῆρας σου εἶναι ἀκάθαρτος μήν ἐλπίζεις κάτι ἀπό τά δῆθεν 50.000 Εὐρώ που ἔδωσες δῆθεν γιά τό σχολεῖο. Καθάρισε πρῶτα τό πρόσωπό σου καί μετά ἔλα νά συζητήσεις μαζί μας.

      Θά ἤθελε ὅμως  ἀπό τήν πλευρά του  καί ὁ Μητροπολίτης μας νά σοῦ θέσει, «ἀξιότιμε» κ Ζαρμπουζάνη  μερικά ἐρωτήματα:

Γιῶργο.

1ον- Αληθεύει ὅτι σ’ ὅλη σου τη ζωή προσπαθοῦσες να γίνης Κοινοτάρχης τῶν Αγριδίων; Γιατί δέν τά κατάφερες; Ἁπλούστατα. Γιατί δέν σέ ἐκτιμοῦσαν οἱ χωριανοί μας  καί ἰδίως οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς σου,τ’ ἀδέλφια σου καί ἤθελες νά γίνεις καί μουχτάρης Οἰ μουχτάριδες εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς προσφορᾶς .Ἐσύ τί προσέφερες στό χωριό μας.΄

2ον- Ἀληθεύει ὅτι την ἀδελφή σου Εἰρήνη που σε φιλοξενοῦσε στό σπίτι της στήν Πόλη, καί που σε σπούδασε,ὅταν ἀναγκάσθηκε να μετοικήσει στήν Ἴμβρο, καί  παρότι διέθετες ξενοδοχεῖα (πῶς τά ἀπέκτησες ἄραγε;) τήν τοποθέτησες σ’ ἕνα «μπουντρούμι» κυριολεκτικά χωρίς ἠλεκτρικό ρεῦμα; Ποιός τη φιλοξένησε στό σπίτι του τό πατρικό; καί ποιός πλήρωνε τά κοινόχρηστά της ἐπί χρόνια; Μήπως «Ὁ Ἀνάξιος Μητροπολίτης»; Μετά τόν θάνατό της οὔτε ἕνα εὐχαριστῶ σου δέν ἄκουσα. Αὐτά που γράφεις εἶναι τό εὐχαριστῶ σου. Οἰ χωριανοί γνωρίζουν τήν ὑπόθεση. «Κοίταξε λίγο στόν καθρέφτη τό πρόσωπό σου» Καί ἀντί νά ἀπονέμῃς «τιμητικούς τίτλους» περιορίσου στά «ἔργα» καί στίς «πράξεις» σου. Πού εἶναι «ἔργα καί ἡμέραι» καταπτώσεως. Κρῖμα.

 

     3ον- Ἀληθεύει ὅτι στό Μάρμαρο πουλήσατε στον κ. Σεγντή ἕνα κτῆμα τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν ‘Ἀγριδίων ἔναντι 3.000 Δολλαρίων Ἀμερικῆς; Ἐπισυνάπτω ἀντίγραφο τοῦ πωλητηρίου. Ἦταν τοῦ μπαμπᾶ σας; Ἰδού ἡ «τιμή» σου, συκοφάντα.

    4ον-Ἀληθεύουν αὐτά που εἶπε στό καφενεῖο τῶν Ἀγριδίων ὁ κ. Τώνης Τοπρακτσιόγλου ὅτι ὅταν δούλευες ὡς χημικὸς στό Ἐργοστάσιο Μάρσαλ τοῦ πατέρα του στή Πόλη ,πού πωλοῦσε τις μπογιές στούς Γερμανούς, πῆρες κρυφά καί πούλησες τις Φόρμουλες, αναλογίες, στούς Γερμανούς;

ΕΧΩ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑ  ΑΛΛΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ  ΠΟΥ   ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ  ΝΑ   ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ   ΓΙΑ ΝΑ   ΣΥΝΕΛΘΕΙΣ   ΕΣΥ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΟΜΟΙΟΙ  ΣΟΥ   ΕΔΩ  ΣΤΗΝ   ΙΜΒΡΟ  ΚΑΙ   ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 

Ὑποσημειώσεις

    Για τά κτήματα του ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου στούς Ἁγίους Θεοδώρους εἶχα σχέδιο νά βρεθεῖ τό κατάλληλο πρόσωπο γιά νά τά δώσω ἀντιπαροχή καί νά κτίσω ξενοδοχεῖα ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Ἐκκλησίας

   Κράτησα την ἐπικαρπία,ὡρισμένων σπιτιῶν , φοβούμενος μήπως οἱ ἐπιτήδειοι ἐκμεταλλευτοῦν τις ἐκκλησιαστικές Ἐπιτροπές, ὅπως ἔγινε καί μέ τή περίπτωση τοῦ κτιρίου τοῦ νηπιαγωγείου τῶν Ἀγριδίων.

          Ἄραγε γιατί δέν καταβάλλεται , στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀγριδίων,ὑπό τοῦ Συλλόγου τῶν Σχολείων, τό ἐνοίκιο γιά τή χρῆσι τοῦ νηπιαγωγείου ;

Ποτέ δέν σκέφθηκα νά μιλήσω. Μέ προκαλέσατε. Παίρνετε τήν ἀπάντηση. Τή πραγματική ὅμως ἀπάντηση θά τή δώσει ὁ Θεός. Ὁ Ὁποῖος γνωρίζει νά τιμᾶ ἀναλόγως καί τούς “ἀναξίους “καί τούς “ἀξίους.” Τοῦ λοιποῦ “οὐδείς μοι κόπους παρεχέτω.” Τό ἔργο μου ὡς Ποιμένος ἐπί 17 χρόνια στήν Ἴμβρο καί στή Τένεδο εἶναι φανερό.

      Οἱ συκοφαντίες καί οἱ κατηγορίες καί τά ἐρωτηματικά ἀπευθύνονται  καί ἀνήκουν σέ ἄλλους. “Τοῖς φρονίμοις ὀλίγα”.

       Σάν ἐπίλογο ἐπισυνάπτω στή συνέχεια  μερικά  ἀποσπάσματα  ἀπό μιά ἰδιόχειρη προσφώνηση τοῦ Πατριάρχου μας  πρός τήν ἐλαχιστότητά μου γιά συγκρίνεις τά λεγόμενά σου με τό λόγο  τοῦ Πατριάρχου μας.


 
New Page 1

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

(18 Ἰανουαρίου 2009)

 

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλε, πολυφίλητε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Συνάδων κ. Διονύσιε,

Εὐλαβέστατοι πατέρες,

Ἐντιμότατοι Κοινοτάρχαι καί Ἐπίτροποι,

Ἀγαπητοί ἐπισκέπτε μας ἐξ Ἑλλάδος,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἐπιπόθητα καί εὐλογημένα,

 

 Ἐν πρώτοις σᾶς εὔχομαι νά διέλθετε αἰσίως καί μέ ὑγείαν τό ἀρξάμενον νέον ἔτος.

 

 Καλῶς ἀνταμωθήκαμε εἰς τήν ἀγαπημένη μας Ἴμβρο τήν χειμωνιάτικη πού κυοφορεῖ τήν ἄνοιξι καί εὐλογημένα τά ὀνομαστήρια τοῦ Ποιμενάρχου μας πού στάθηκαν αἰτία γιά νά ἀναλάβουμε αὐτό τό ταξίδι, καί νά ἱκανοποιήσουμε, ἔστω καί γιά λίγο, τή νοσταλγία πού διαρκῶς μᾶς διακατέχει γιά τήν πατρίδα.

 

 Πράγματι, αὐτός ὁ τόπος ὁ μικρός ὁ μέγας, πού λέγει καί ὁ ποιητής, μᾶς τραβᾷ σάν μαγνήτης, ἡμέρα καί νύχτα, χειμῶνα καί καλοκαίρι, συνεχῶς καί ἀκαταπαύστως. Ὅπου καί ἄν εὑρισκώμεθα ἐμεῖς οἱ Ἴμβριοι: στήν Πόλι, στήν Ἑλλάδα, στή Γερμανία, στήν Αὐστραλία – παντοῦ! Μπορεῖ γιά τούς ἄλλους αὐτός ὁ τόπος νά εἶναι ἄσημος, ἄγνωστος, μικρός∙ ἀλλά γιά μᾶς εἶναι μέγας∙ μέγας καί πολύτιμος∙ πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος∙ δέν τόν ἀλλάζουμε μέ τίποτε. Ἐγώ προσωπικά εἶχα μέχρι σήμερα πολλές, πάμπολλες εὐλογίες ἀπό τόν Θεό. Καί Τόν εὐγνωμονῶ, γι᾿ αὐτές ἡμέρας καί νυκτός. Ἀλλά ὡς μεγαλύτερη εὐλογία Του θεωρῶ τό ὅτι μέ ἀξίωσε νά γεννηθῶ καί νά μεγαλώσω ἐδῶ, σ᾿ αὐτό τό εὐλογημένο νησί. Οἱ ἀτυχίες του, οἱ ταλαιπωρίες του καί τά προβλήματα τοῦ τόπου μας πού ὡδήγησαν στόν ἀκούσιο ξεριζωμό τίς χιλιάδες τῶν παιδιῶν του, τῶν συμπατριωτῶν μας, αὐτές τίς τελευταῖες δεκαετίες, δέν μειώνουν οὐδ᾿ ἐπ᾿ ἐλάχιστον τήν ἀξία τῆς γενέτειράς μας γιά μᾶς, μᾶλλον δέ καί αὐξάνουν τήν ἀγάπη μας καί τή λατρεία μας γι᾿ αὐτήν. Τήν πονοῦμε τώρα περισσότερο γιατί ἡ ἴδια ἡ Ἴμβρος πόνεσε πολύ. Καί πόνεσε ἄδικα, ἀδικαιολόγητα. Πόνεσε καί πλήρωσε γιά ἄλλους καί γιά ἄλλα.

 

Ἀλλά, μέσα στήν ἀτυχία της εἶχε καί τήν τύχη νά ἔχῃ ἀπό ἑξαετίας καί πλέον ὡς ποιμενάρχη καί προστάτη της ἐσᾶς, ἅγιε Ἴμβρου καί Τενέδου, πού ἐκλήθητε νά διαδεχθῆτε τόν μακαριστόν Μητροπολίτην κυρόν Φώτιον, ὁ ὁποῖος εἰς στιγμάς δεινοῦ χειμῶνος ἐποίμανεν εὐόρκως τήν ἐπαρχίαν αὐτήν ἐπί τρεῖς συναπτές δεκαετίες. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

 

   Τώρα εἶναι πλέον πασίδηλον καί πανθομολογούμενον ὅτι ἐπί Μητροπολίτου Κυρίλλου τοῦ Ἰμβρίου πνέει νέος ἄνεμος καί εἰς τά δύο νησιά τῆς Ἐπαρχίας, ἄνεμος ἀνασυγκροτήσεως, ἐξωραϊσμοῦ, ἀνανεώσεως, ἐλπιδοφόρων προοπτικῶν. Οἱ ἐπισκευές σεμνοπρεπῶς καί ἀθορύβως τόσον ναῶν καί ἐξωκκλησίων ἐδῶ καί τοῦ ἐπισκοπίου τῆς Τενέδου ἐξωκκλησίων, πού ἐβεβήλωσαν ὁ χρόνος καί ἡ ἀσέβεια ὡρισμένων ἀνθρώπων∙ ἡ συνεχής στοργική ἐπικοινωνία μέ τό ποίμνιον σας∙ ἡ πυκνή λειτουργική καί λατρευτική ζωή καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους εἰς τούς ἐνοριακούς ναούς καί εἰς τά πλέον ἀπομακρυσμένα ἐκκλησίδια∙ ἡ ἀνοικτή καί φιλόξενος πρός ὅλους Ἱερά Μητρόπολις∙ ἡ διατήρησις πολιτισμένων καί εἰλικρινῶν σχέσεων μέ τίς τοπικές ἀρχές∙ ἡ χειροτονία νέων κληρικῶν∙ ἡ ἀξιοποίησις τῆς συγχρόνου τεχνολογίας διά τήν λειτουργίαν καί τήν καταγραφήν τῆς ἱστορίας τῆς Μητροπόλεως καί τόσα ἄλλα ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές καί τό ἀσφαλές.

        Γιά ὅλα αὐτά εὐχαριστοῦμε τόν ἅγιον Θεόν, ἐξ Οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον. Πού σᾶς ἔστειλε ἐδῶ γιά τό καλό τοῦ τόπου μας, ἐσᾶς τόν Ἴμβριον πρός τήν Ἴμβρον καί τούς Ἰμβρίους, πού σᾶς χρειαζόταν αὐτή τήν ἐποχή. Διότι εἶσθε νέος καί δυναμικός. Ἐργατικός καί ἀκούραστος. Ἁπλοῦς καί ἀπέριττος τούς τρόπους. Μειλίχιος καί γελαστός. Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, μετά τόν Θεόν καί ἐσᾶς. Καί σᾶς εὐχόμεθα γιά τήν σημερινή ἑορτή σας χρόνια πολλά. Ὁ οὐράνιος προστάτης σας, Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας, Πρόεδρος καί προστάτης τῆς Γ’ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπατριάρχευσε 32 ὁλόκληρα χρόνια! Ἐσεῖς νά ζῆτε ἐπί μήκιστον καί νά διακονῆτε τήν Ἐκκλησίαν μας εὐσυνειδήτως, ὅπως μέχρι σήμερα, ὅπου καί ὅπως καί ὅσον θέλει ὁ Κύριος. Ὁ Ὁποῖος καί θά ἀνταποδώσῃ καί εἰς ἐσᾶς καί εἰς ὅλους μας κατά τήν πίστιν μας καί κατά τά ἔργα μας ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

     Λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συμπατριώτη, σᾶς συγχαίρω ἑορτίως καί σᾶς εὔχομαι τά βέλτιστα ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας αὐτήν τήν περίοδον εἶσθε μέλος∙ ἐκ μέρους τῶν ἐδῶ καί τῶν ἁπανταχοῦ Ἰμβρίων καί Τενεδίων, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Χάλκης. Νά εὐαρεστῆτε πάντοτε Θεῷ καί ἀνθρώποις. Ἄξιος!

Ὁ Μοσχονησίων Κύριλλος.