Ἀπό 9ης Μαρτίου 2020 καί ἑξῆς

Ἱερά Μητρόπολις Μοσχονησίων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἴμβρου καί Τενέδου

                                     

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου Κυρίλλου

 

    Ὁ ἀπό Σελευκείας Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, κατά κόσμον Γεώργιος Δραγούνης,τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Μαρίας, ἐγεννήθη ἐν τῷ χωρίῳ Ἀγρίδια τῆς νήσου Ἴμβρου τῇ  9ῃ  Ἰανουαρίου 1942.

 

    Τά πρῶτα γράμματα διήκουσε  ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ αὐτοῦ πατρίδι  καί ἀκολούθως, μερίμνῃ τοῦ τότε ποιμενάρχου Ἴμβρου καί Τενέδου μ. Μελίτωνος εἰσήχθη δια θεολογικάς σπουδάς εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν  Σχολήν Χάλκης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1967.

 

    Τό αὐτό ἔτος ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον ἐν τῷ Ναϊδρίῳ τῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου  Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου καί εὐθύς μετά τήν ἐκ τῆς Σχολῆς ἀποφοίτησίν του προσελήφθη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, ὡς Πατριαρχικός Διάκονος ,ἐκτελέσας ἐν τῷ μεταξύ καί τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν.

 

    Εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπηρέτησεν 18 συναπτά ἔτη, ἀπό τάς θέσεις τοῦ Τριτεύοντος, Δευτερεύοντος καί Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου.

 

    Ὡς Μέγας Ἀρχιδιάκονος ἀπεστάλη ὡς ὑπότροφος τῆς Ἐκκλησίας κατά τά ἔτη 1979-1980,εἰς Ἀγγλίαν,ἔνθα διήκουσε μαθήματα Ἀγγλικῆς γλώσσης καί Ἀγγλικανικῆς Θεολογίας, εἰς τό Ἰδιωτικόν θεολογικόν Κολλέγιον  ΟΑΚ Ηιll τοῦ Λονδίνου.

 

    Τήν 15 Ὀκτωβρίου 1985 ἐξελέγη, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παμψηφεί Μητροπολίτης τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Σελευκείας, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον ἐν Ἀγριδίοις Ἴμβρου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαίου ( νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ) καί εἰς Ἀρχιερέα ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ,τῇ 27ῃ Ὀκτωβρίου 1985, ὑπό τοῦ ἀειμνήσου Μητροπολίτου Σταυρουπέλεως  Μαξίμου, συλλειτουργούντων αὐτῷ πολλῶν Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

 

     Ἐπί 17 ἔτη ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῶν ἱστορικῶν Κοινοτήτων Βλάγκας- Κοντοσκαλίου Ὑψωμαθείων.

 

    Τό ἔτος 1994 ἐνετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Τήν 5ην Σ                επτεμβρίου 2002 ἐξελέγη, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, παμψηφεί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.

 

Μητροπολίτης

 

Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, 

Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος   Αἰγαίου Πελάγους

 

Διεύθυνσις

 

P.K. 42, 17760 Gökçeada Çanakkale Turkey

 

Τηλ.0090 286 8873042    Φάξ 0090 286 8873535

 

Διεύθυνση στό Διαδίκτιο     www.h-mit.com

 

Ἡλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο (e-mail)    yorgidiragun@ttmail.com

 

1-Κοινότης Παναγίας

 

Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Οἰκονόμος Δημήτριος Κικιδέλλης Τηλ.0090 286 8872806

Ἐφημέριος πρεσβύτερος   Κωνσταντῖνος Βάντσος  Κιν.       05310281631

 

 

 Ἳεροψάλται                      Γεώργιος Τυροβόλης Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς

                                       Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου

                                        00902868874670-00902868872160

                                        00905445310531-00306939393555

                                      

                                       Ἐμμανουήλ Κουτρᾶς   τηλ.0090 286 8873662

                                          

 

 Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Πρεσβυτερος Σταῦρος Λιγδᾶς,Πρόεδρος τηλ.0090 286 8873871

Δημοσθένης Κουτρᾶς                           τηλ.0090 286 8872010

Εὐστράτιος Καρανικόλας                      τηλ. 0090 286 8872500

Σωτήριος Πόππας                                τηλ. 0090 286 8873387

Εὐάγγελος Φοῦτσος                            τηλ   0090 286 8872106

Χριστόδουλος Καρανικόλας                  τηλ.0090 286 8872500

2-Κοινότης Αγίων Θεοδώρων

  

    Ἳερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου  Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πρεσβύτερος Ἀστέριος Ὀκουμούσης    Τηλ.0090 286 8872101 

Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Δημήτριος Κάτσης Πρόεδρος  τηλ  0090 286 8873740

Νικόλαος Κοτοῦφος               τηλ  0090 2868874348

Κωνσταντῖνος Πούλαδος        τηλ  0090 2868872762

Παναγιώτης Μπανάγος           τηλ  0090 2868873180

Παναγιώτης Καρᾶς                 τηλ  0090 286887

Δημήτριος Ζούνης                 τηλ  0090 2868874289

 

Κοινότάρχης       Κωνσταντῖνος Μαρῖνος  τηλ. .0090 286 8872764

Κοινοτικοί Σύμβουλοι   Παναγιώτης Καρρᾶς     τηλ  0090 286 8873668

                                 Νικόλαος Ζορλός          τηλ. .0090 286 8873384

                                 Δημήτριος Ζούνης        τηλ. .0090 286 8874289

                                 Δημήτριος Κάτσης        τηλ. .0090 286 8873740

                

 

 

3-Κοινότης Σχοινουδίου

 

    Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης   Ἱερατικῶς Προϊστάμενος πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Ντινιάκος 0090 286 8874722

                                                                                                                                      κιν.05396060230

    Ἱεροψάλτης Παναγιώτης Μαλλιαρῆς τηλ.0090 286 8976055 

Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Θεόδωρος Βουλγαρέλλης, Πρόεδρος  τηλ 0090 286 8873018 κα   8872811

Βασίλειος Ντάτος             τηλ.0090 286 8976199

Δέσποινα Φλοιάκου          τηλ.0090 286 8976034

Παναγιώτης Παστραπᾶς   τηλ.0090 286 897 6027

Βενετία Παστραπᾶ           τηλ.0090 286 897 6027

Γεώργιος Μπακῆς             τηλ.0090 286 8976172

Εὐστρατία Τσιουκάρη       τηλ.0090 286 8976319

4-Κοινότης Ἀγριδίων

 

    Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαος Σεργάκης κιν τηλ.  0090 532 2203316

 Ἐφημέριος πρεσβύτερος  Σταῦρος Λιγδᾶς  Τηλ.0090 286 8873871

Ἱεροψάλται

Ἄρχων Πρωτοψάλτης  Ἂριστείδης Ζαρμπουζάνης  .0090 286 8874171

Ἄρχων Πρωτοψάλτης  Γεώργιος Τυροβόλης          .0090 286 887 2161     .

 

Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Νικόλαος Ζούνης,Πρόεδρος    τηλ. .0090 286 8872889

Νικόλαος Καρκαλέμης            τηλ. .0090 286 8873378

Χρῆστος Μπογιατζῆς              τηλ  0535 6125700

Ἀθανάσιος Ψαρός                  τηλ. .0090 286 8873571

Δημήτριος Ψαρός                  τηλ. .0090 286 8874110

Κωνσταντῖνος Τσιουκάρης      τηλ. .0090 286 8873552

 

Κοινοτάρχης  Δημήτριος Ψαρός                             τηλ. .0090 286 8874110

Κοινοτικοί Σύμβουλοι         Ἀθανάσιος Ψαρός         τηλ 0090 286 8873571

                                       Μαρία Κοδωνάκη          τηλ 0090 286 8873858

                                    Κωστας Τσιουκάρης         τηλ 0090 286 8873552

                                       Χρῆστος Μπογιατζῆς     τηλ  0535 6125700

 

5-Κοινότης Γλυκέος

 

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  Ἱερατικῶς Προϊστάμενος πρεσβύτερος Γρηγόριος Γρηγοριάδης

τηλ 0090 286 8873612  κιν.05318549703

 

Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

 

Θεόδωρος Βουλγαρέλλης,Πρόεδρος . τηλ 0090 286 8873018 καί   8872811

Εὐάγγελος Μπάνος               τηλ. .0090 286 8872532

Χαραλάμπης Νταμπαντζῆς      τηλ 0030 6972313657

Εὐτέρπη Ζγουρομάλλη          τηλ.0090 286 8872508

Χριστόδουλος Καρανικόλας    τηλ.0090 286 8872500

Πρεσβυτέρα Στυλιανή Σώζου  τηλ.0090 286 8874493

Πρεσβυτέρα Κωνσταντινιά Λιγδᾶ τηλ.0090 286 8873871

 

Κοινοτάρχης     Θεόδωρος Βουλγαρέλλης τηλ. 0090 286 8873018

 Κοινοτικοί Σύμβουλοι  Γεώργιος Βουλγαρέλλης   τηλ. .0090 286 8872811

                                 Εὐάγγελος Μπάνος          τηλ. .0090 286 8872532

                                 Στυλιανή Σώζου              τηλ. .0090 286 8874493

                                 Χριστόδουλος Καρανικόλας τηλ.0090 286 8872500

                                                                                         

 

6-Κοινότης Εὐλαμπίου

 

 Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας  Ἳερατικῶς Προϊστάμενος  Οἰκονόμος Νικηφόρος Σῶζος τηλ. 0090 286 8874493

 

7-Κοινότης Κάστρου

 

 Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης Ἱερατικῶς Προισταμενεύων πρεσ.Γρηγόριος Γρηγοριάδης

 

Αἱ δύο ι Κοινότητες Εὐλαμπίου καί Κάστρου ἀπό τοῦ ἔτους 1974 εῖναι ἐκ τῶν κατειλημένων Κοινοτήτων (MAZBUT) ἐκ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Βακουφίων

   Εἰς τήν Ἁγίαν Βαρβάραν τοῦ Εὐλαμπίου ἅπασαι αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τελοῦνται τακτικῶς

   Εἰς τήν Ἁγίαν Μαρίναν καί τόν Ἅγιον Σπυρίδωνα τοῦ Κάστρου τελεῖται ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς 16 Ἰουλίου τό ἑσπέρας καί 11 Δεκεμβρίου τό ἑσπέρας, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.

  Κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης παρίσταται ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου.

 

8-Κοινότης Τενέδου

τηλ.Μητροπόλεως 0090 286 6970341

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων

Πρεσβύτερος Γρηγόριος Γρηγοριάδης τηλ 0090 286 8873612 κιν. 0531 8549703

 

Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Πελαγία Πισιρτζῆ Πρόεδρος τηλ.0090 286 6970238

                                         Καί 0090 212 2464964

Γεώργιος Σιταρένιος            τηλ.0090 286 6978145

Βασιλική Σιταρένιου            τηλ 0090 286 6978145

Φώτιος Ἀρβανίτης               τηλ.0090 286 6978394

Ἀνθούλα Ἀρβανίτη              τηλ.0090 286 6978394

 

     Τήν 26 Ἰουλίου,ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,τῆς καί πολιούχου τῆς Κοινότητος,τελεῖται πανηγυρική θεία λειτουργία εἰς τό φερώνυμον  Ἁγίασμα αὐτῆς..Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας παρατίθεται πλούσιο γεῦμα Ἀγάπης εἰς ἅπαν τό ἐκκλησίασμα καί ἐπακολουθῇ διασκέδασις Παρίσταται ἱκανός ἀριθμός Τενεδίων,  ἐκ τε τῆς Τενέδου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κυρίως ἐξ Ἑλλάδος τῇ βοηθείᾳ τῶν ἐν Ἑλλάδι Συλλόγων τῶν Τενεδίων.

 

 

 Χρήσιμα τηλέφωνα

  Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 0090 212 5319674

  Ελληνικό Προξενεῖο Πόλεως 0090 212 3938290

  Νοσοκομεῖο Ἴμβρου   0090 286 8873003

  Βίγγας Λάκης Ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων στό Συμβούλιο τῆς Γενικῆς   Διευθύνσεως Βακουφίων στήν Ἄγκυρα τηλ.0090 212 2929802

   Δικηγόρος Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.Dilek Razlıklı 

  Τηλ 0090 286 6978730,

   Κιν.0090 5322661416